U bevindt zich hier: Wie zijn wij Locatieraden

De locatieraden

De locatieraad bestaat uit minimaal drie parochianen die gezamenlijk zorg dragen voor de praktische gang van zaken binnen de lokale geloofsgemeenschap. De locatieraad is belast met het concrete -dagelijkse- toezicht en onderhoud van kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. Het betreft hier vooral uitvoerende en ondersteunende taken, waarvoor een eigen budget beschikbaar is. Bovendien ziet de locatieraad toe op het goed functioneren van de verschillende werkgroepen ter plaatse en verricht alle werkzaamheden die nodig zijn voor het goed functioneren van de lokale geloofsgemeenschap.
De plaatselijke geloofsgemeenschap (locatie) moet daadwerkelijk de eigen dagelijkse gang van zaken kunnen regelen en organiseren. Daartoe stelt de locatieraad jaarlijks een begroting op voor de eigen locatie. Deze begroting wordt, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in de totale begroting van de parochie. Eenmaal goedgekeurd zal de locatieraad, binnen het kader van de begroting, de noodzakelijke uitgaven kunnen doen. De opbrengst van de jaarlijkse kerkbalans zal voor een belangrijk deel aan de eigen geloofsgemeenschap worden besteed.
Daarnaast kan de locatieraad het tot haar taak rekenen om 'oog en oor' te zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden. In overleg met de lokale pastor kan de locatieraad enkele pastorale taken op zich nemen of een pastorale werkgroep vormen onder regie van het pastorale team van de parochie.
Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen het parochiebestuur en de diverse locatieraden teneinde de begroting en jaarrekening te bespreken. Bovendien wordt steeds bezien of de vitaliteit van de onderscheiden locaties voldoende gewaarborgd blijft. Of er maatregelen noodzakelijk zijn om deze vitaliteit te bevorderen.

Locatieraad H. Jacobus Major

Jan Tromp Secretaris
Ad Hermans Lid
Gerard Kaptein Voorzitter
Jan Meijne Budgethouder
Annelies Swart Lid


Locatieraad H. Adelbertus

Hans Baart Gespreksleider
Cobie Baltus Lid
Klaas Burgmijer Budgethouder, achterwacht
Fia Drost Lid
Liedeke van der Molen - Baltus Contactpersoon, budgethouder, secretaris


Locatieraad H. Margaretha Maria Alacoque

Nelly Belleman Erelid
Tiny Belleman - Beentjes Lid
Jan Franse Lid
Mart Houtenbos Budgethouder
Piet Ruiter Technische zaken, geen lid
Anny van Slooten Voorzitter
José Veldt Secretaris


Locatieraad O. L. V. Onb. Ontvangen

Ed Burgmeijer TD
Kitty de Groot - de Koning Secretaris, Diaconie
Jan de Groot Budgethouder
Kees Kager Contactpersoon, Voorzitter
Egbert Ossewaarde Lid


Locatieraad H. Willibrordus

Patrick Kuijper Ribberink Secretaris
Clara Reimert Budgethouder
Paul van Wijk Lid
Jeanne Wijnkoop-Maltha Voorzitter
Isidoor Wesselingh Lid