Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft besloten om alle kerkdiensten gedurende deze lockdown periode te laten vervallen