Liturgie H. Willibrordus

Woord- en Communieviering

Een groep van 2 personen die eens in de 6 weken een Woord- en Communieviering verzorgt. De voorbereiding gebeurt gemeenschappelijk met de groepen uit Limmen en Akersloot. Eén van de pastores begeleidt de groep.

Werkgroep Avondwake

Een groep van 5 personen die bij toerbeurt de avondwaken verzorgen. Ongeveer 10 per jaar. De groep komt 1 of 2 maal per jaar bij elkaar. Er is een aparte groep voor het maken van de gedachteniskruisjes.

Werkgroep Familievieringen

Een Familieviering wordt door deze groep samen met de pastor voorbereid. Getracht wordt om deze zo te maken dat ze aanspreekt voor zowel kinderen als volwassenen. Ongeveer één keer per maand is er zo’n Familieviering die door kinderkoor Wikiko en jeugdkoor WiJoKo wordt opgeluisterd.

Lectoren

Deze groep bestaat uit 8 personen, die lector zijn in de zondagliturgie. Lectoren worden in de gelegenheid gesteld een cursus te volgen in voordracht.

Misdienaars en Acolieten

De Willibrorduskerk heeft een groep misdienaars en acolieten die dienen tijdens de zondagvieringen en op feestdagen. Andere acolieten dienen bij uitvaarten.

Kosters

De leden van deze groep zijn koster tijdens de vieringen. Zij maken zelf in overleg een beurtenrooster op tijdens een regelmatige bijeenkomst in het Willibrordushuis.
Een aantal kosters is ook beschikbaar voor avondwaken en uitvaarten.
Er is een coördinator en een koster die de voorraad kaarsen e.d. bijhoudt.

Collectanten

In de Willibrorduskerk functioneert een collectantengroep.
Deze groep heeft tot taak het verwelkomen van de mensen, aanbieden van de tekst of de misboekjes, verzorgen van de collecte tijdens of na de dienst en het verzamelen na de dienst van de tekstboekjes.

Dameskoor

Dit koor heeft 16 leden en het repertoire omvat zowel (meerstemmige) Nederlandse als Latijnse Missen en gezangen.

Deze worden uitgevoerd bij zondagse Eucharistie- en Woord- en Communievieringen. Ook uitvaartvieringen worden door haar begeleid samen met het Herenkoor. Het koor staat onder leiding van de dirigente/organiste, mevr. Zana Naidionova.
Repetitie: maandagmorgen in de Ontmoetingsruimte
van 10.30-12.00 uur. Voor speciale gelegenheden repeteren Dames- en Herenkoor op maandag gezamenlijk van 09.00-11.30 uur.

Herenkoor Sint Caecilia

Het Herenkoor heeft 12 koorleden en staat onder leiding van de dirigente/organiste, mevr. Zana Naidionova.
Het repertoire omvat naast Nederlandse ook (meerstemmige) Latijnse gezangen. Ook het Gregoriaans neemt een zeer grote plaats in.
Volgens een aangelegd rooster wordt er op zondagmorgen en feestdagen gezongen. Dit kan geschieden uitsluitend door het Herenkoor of samen met het Dameskoor.
De wekelijkse repetitie-ochtend is op maandag van 9.00 tot 10.30 uur in de Ontmoetingsruimte. Voor speciale gelegenheden repeteren Dames- en Herenkoor gezamenlijk op maandag van 09.00-11.30 uur.

Kinderkoor Wikiko
en Jeugdkoor WiJoKo

Het doel van dit samengestelde koor is, om de Familieviering met zang en spel op te luisteren. Ter voorbereiding van de vieringen repeteert het koor één keer in de week op maandagavond van 18.30-19.30 uur, in de Ontmoetingsruimte.
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom om mee te komen zingen.

De Brug

Met De Brug willen we met enthousiaste oudere jongeren en jongere ouderen een bijdrage leveren aan de liturgie met zang en onze gedeelde geloofsbeleving.
De muziek en teksten richten zich op repertoire dat meegezongen en/of waar naar geluisterd kan worden, Nederlands en Engels- en anderstalig, Negro spirituals.
We willen een koor zijn waar de ontmoeting, beleving en eigen inbreng bijdragen aan een zich vormend en vernieuwend koor voor de kerk.
We willen passen tussen jongerenkoor en dames- en herenkoor.
Met onze dirigent Ruwald Diderich hebben we de ervaring en inzet om samen een sfeer te creëren die bij ons en de kerk past.
De wekelijkse repetities op maandagavond zijn van 20.00 uur tot 21.45 uur.
Eens per maand willen we invulling geven aan een viering op zondagmorgen.
We hebben een liturgiegroep die de vieringen voorbereidt en een repertoirecommissie die zich regelmatig buigt over oude en nieuwe liederen.


Werkgroepen Katechese

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl