Afscheid pastor Paul Bindels

Beste mensen,

Na bijna 3 jaar actief geweest te zijn geweest in onze kerken, heeft pastor Paul Bindels, priester van onze regio, een weloverwogen beslissing genomen om zijn diensten neer te leggen. Het was voor hem, als pasgewijde priester, een bewogen tijd van inwerken, de parochie leren kennen en het oplopen van covid, dat hem ook parten heeft gespeeld.

Onze Bisschop Mgr. Hendriks stemt in met zijn officiële vertrek per 1 april a.s.
Aswoensdag was zijn laatste viering in de parochie en hij zal nu een periode van rust en sabbat nemen. Hij laat zich groeten en kijkt met plezier terug op de persoonlijke contacten met u.

Velen van u vragen zich af hoe alles nu verder gaat lopen na het vertrek van pastor Paul Bindels en hoe het pastoraat gecontinueerd kan worden. De dagelijkse activiteiten in de parochie zullen hoe dan ook verder blijven lopen dankzij de priesterassistenten en andere voorgangers, de vele vrijwilligers en onze vaste krachten, de parochie-coördinatoren die zich samen inzetten en zorgdragen voor het reilen en zeilen van de parochie en de gelovige verbondenheid!

Het bisdom belooft een opvolger, en er zijn gesprekken gaande over een mogelijke opvolger. Als het zo ver is zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.
Ik hoop de komende periode op uw begrip, geduld en medewerking te kunnen rekenen.
We hebben elkaar hard nodig om in deze tijd vol beproevingen te mogen getuigen van de ‘Blijde Boodschap’ en op een enthousiaste manier deze verder handen en voeten te geven in ons dagelijks en parochieel leven!

Laten wij bidden en hopen dat priester Paul na de bezinningsperiode ergens anders in welke vorm dan ook een frisse start kan maken.

Dat de Heer voor hem nieuwe wegen mag openen!

 

Deken – pastoor Franklin Brigitha

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl