Bericht over het nieuwe parochieblad

Beste parochianen,

Bij het ter perse gaan van het parochieblad van mei waren enkele recente ontwikkelingen nog niet bekend. Hierdoor is een aantal artikelen, geheel of gedeeltelijk, door de werkelijkheid achterhaald.

Dit betreft allereerst de pensionering van pastor Johan Olling van de Corneliusparochie.

Op 30 april werd bekend dat de staf van het bisdom pastor Johan Olling heeft gevraagd om ook na Pinksteren pastor te blijven van de Corneliusparochie. Dit zolang er nog geen opvolger is aangesteld en zeker tot na de feestelijkheden bij de opening van de herbouwde Corneliuskerk na de corona-pandemie. (eind 2021/begin 2022).

Ten tweede is er nieuws over het aantal toe te laten kerkgangers per viering.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. In de grote kerken mag met ingang van

29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zitplaatsen bezet zijn.

Dit betekent dat er nu in de Jacobuskerk maximaal 60, in de Willibrorduskerk maximaal 40 en in de Margaretha Maria Alacoque maximaal 37 kerkgangers zijn toegestaan.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, maximaal 4 koorleden, reserveren, hygiëne enzovoort.

Tenslotte is er nog een hinderlijke fout geslopen in het afgedrukte liturgierooster:

zaterdag 13 juni moet zijn zondag 13 juni.

Het parochieblad was dus net iets te snel klaar om met dit nieuws nog rekening te kunnen houden. We hopen dat u als lezer daar begrip voor heeft.

 

Namens het parochiebestuur

Martien den Blanken,

vice-voorzitter

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl