Inspiratiedag zaterdag 1 oktober

Al het Goede is een schaduw van God!

Een dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores, predikanten, bestuurders en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland.

Plaats van ontmoeting: Willibrorduskerk en –huis, Westerweg 267, Heiloo  

Waarom blijf je nog bij de kerk?

Als je een antwoord zoekt kijk je achterom. Er loopt een man door Palestina. Jezus van Nazareth. Het volk is arm en wordt geknecht door de Romeinse bezetter en haar trawanten. Ze zien uit naar bevrijding. Hoe lang moet al die ellende nog duren? vraagt men zich vertwijfeld af. God, waarom grijpt U niet in? Jezus gaat weldoende rond. Hij geneest zieken. Blinden en doven gaan weer zien en horen. Lammen staan op. Zelfs doden komen weer tot leven. Is hij een wonderdoener? Hij echter verwijst alleen maar naar “zijn vader”, naar God die zoals de oude geschriften vertellen de minste mensen niet aan hun lot overlaat. Men loopt achter hem aan. De autoriteiten zien Jezus als een bedreiging van de gevestigde orde en vermoorden hem. Einde verhaal? Maar hij staat op uit de dood en zijn volgelingen blijven zijn weg gaan, zijn weg doen. Een weg van goedheid, vrede, liefde en gerechtigheid. Tot op vandaag?

Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?

We moeten ons niet bezighouden met die vraag. We moeten ons wél afvragen hoe wij als kerk ter plaatse de waarden die Jezus ons heeft voorgeleefd kunnen inzetten voor de noden van de wereld, om eenzaamheid, angst, ongelijkheid te doen verdwijnen. Hoe doe je dat? Door allereerst samen in de bijbel te speuren naar de Weg die wij hebben te gaan. Je deelt je bevindingen met die van mensen elders. Je leert van de situatie waarin zij leven en de Schrift lezen. En zij van jou. Vervolgens ga je aan de slag door goed te doen.

Wanneer doe je goed?

Kijk dan naar Jezus die ons in Gods Naam barmhartig leert te zijn, gerechtigheid na te streven en mededogen te tonen. Hij leert ons liefdevol met elkaar, met mensen dichtbij en veraf om te gaan. Voorwaarde is wel dat je de ander niet tegemoet treedt met stellige woorden als: ik heb de waarheid in pacht! Het vraagt daarentegen om een open houding vol van waarachtigheid. Een houding van jij mag er zijn! Ik luister naar je. Luister je ook naar mij? Ben je op zoek naar vrede, gerechtigheid, naar brood om van te leven? Laten we samen op weg gaan, want ik heb gehoord dat daar brood te vinden is!

Is dat niet goed doen? En zijn kerken er niet de broedplaatsen, de werkplaatsen voor?

Het goede doen: raakt dat niet aan God doen? Want al het goede is een schaduw van God, die zich door Jezus laat kennen als “Ik zal er zijn – voor jullie!”

Het programma van de Inspiratiedag:

10.30  welkom – lied

10.35  Inleiding door Hans de Wit, gepensioneerd hoogleraar intercultureel                                  Bijbellezen aan de VU

11.30   pauze/ koffie/ thee

11.45   samen lezen en bespreken van een bijbeltekst in kleine groep.

12.30   pauze – neem zelf je lunchpakket mee!

soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.

Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.

Er is een tafel van ’t Kruispunt, de bekende boekhandel bij de Johannes de             Doperkerk van Hoofddorp.

13.15   verslag en uitwisseling van de bevindingen van elk groepje

13.45   diverse werkwinkels

14.30   viering van Woord en Gebed

15.00   afsluiting van de dag onder het genot van een drankje

Kosten: €8,- te voldoen bij binnenkomst

Koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn gratis.

Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl  of 06-24603829

Willibrorduskerk en –huis, Westerweg 267, Heiloo

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl