Jubileum Pastor Henk Hudepohl

Pastor Henk Hudepohl 25 jaar pastoraal werker

Op zondag 1 december 2019 is het precies 25 jaar geleden, dat pastor Henk Hudepohl zijn zending als pastoraal werker in het bisdom Haarlem-Amsterdam ontving. Hij startte zijn carrière destijds in De Kwakel en daarna werd hij aangesteld tot pastoraal werker in de Don Bosco kerk in Alkmaar. In september 2008 werd hij benoemd in de toen nog zelfstandige parochie van de H. Jacobus Major te Akersloot.

Tijdens en na afloop van de regioviering op zondag 1 december in de Jacobuskerk ter gelegenheid van de eerste zondag van de Advent, wil pastor Hudepohl dit heuglijke feit graag samen met alle parochianen van Bron van Levend Water en Cornelius gedenken en vieren.

Na afloop van de viering in de Jacobuskerk zal er gelegenheid zijn om pastor Hudepohl te feliciteren en natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie en thee.

Als collega-pastores willen wij pastor Henk Hudepohl van harte feliciteren met dit jubileum. Wij wensen hem toe dat de laatste periode van zijn pastoraat  in alle opzichten een goede periode mag zijn.

Mede namens het bestuur en pastoraal team

van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius,

Herman Helsloot

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl