Liturgie H.J. Major

Kinderkoor: De Meerzangertjes

Wij, de Meerzangertjes, vormen samen het kinderkoor van de Sint Jacobus parochie in Akersloot. Onze dirigente is Marianne Hogeterp. Samen met Margriet Velsenboer, die op het keyboard speelt zingen we leuke en mooie liedjes in de familievieringen in de Jacobuskerk. We oefenen iedere woensdagavond van zeven uur tot kwart voor acht in de kerk. En ongeveer één keer in de maand zingen wij op zaterdagavond  of zondagmorgen in de kerk.

Vind je het leuk om mee te zingen ? Of wil je nog meer weten?

Neem even contact op met Marianne Hogeterp (telefoon 06 – 22 50 42 14).

Alle kinderen vanaf groep drie zijn van harte welkom.

Dameskoor: Sint Caecilia

Wij zijn een Dameskoor genaamd Sint Caecilia. Wij verzorgen eens in de maand een weekenddienst in  de kerk (St. Jacobus Major) te Akersloot. Het Dameskoor bestaat uit 28 leden. Dirigente is Marianne Wolvers. Organist is Frans Verhaar en woont in Uitgeest.

Contributie bedraagt  € 32,00 per jaar.

Ook verzorgen wij de Rouw- en Trouwdiensten.

Het Dameskoor is opgericht in nov. 1962.

Men kan lid worden door je gewoon op te geven en U bent van harte welkom, want we kunnen best en heel graag een aantal leden erbij hebben. We repeteren eens in de week op dinsdagavond.

De samenstelling van het bestuur

Gerda Hoogland Vz Pr. Bernhardlaan 11

1921 BB Akersloot  tel 319471
Annie Bruinenberg Secr: Dorpsstraat  8a

1921 BA Akersloot

Pauline Hoogeboom Pen.  Koningsweg  9

1921 AS Akersloot
zij die lid zijn van het bestuur nl.

Nel v.d. Eng

Wij hopen,dat U voldoende gegevens heeft verkregen.

Het Dameskoor Sint Caecilia

Herenkoor: Sint Caecilia

Het koor bestaat al heel lang en is van oorsprong een gregoriaans koor. Het huidige repertoire bestaat uit meerdere meerstemmige missen en liederen (waaronder ook Russische). Het koor staat onder de bezielende leiding van Cora de Lange. Onze organiste is Ria Pijlman. Momenteel zijn er 18 leden.

Er is ongeveer eens per maand een uitvoering in de vorm van muzikale ondersteuning tijdens eucharistievieringen of woord- en communievieringen. Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er enthousiast geoefend in het Parochiecentrum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken/luisteren en meezingen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Arie Veldt (voorzitter) telnr. 313 598
Han Duin (secretaris) telnr. 311 798
Henk Krom (penningmeester)
Ben Schagen (korenoverleg)
Arie Krom (muzikale aangelegenheden)

Het Aquariuskoor

Wij zijn het Aquariuskoor, een gemengd kerkkoor dat wat modernere / gospelachtige (kerk)liederen ten gehore wil brengen. De leeftijd van de koorleden varieert van 30 tot 60 jaar. De naam Aquarius ( waterman) hebben we gekozen omdat  Akersloot een waterrijk dorp is. We zijn gestart in 1990 met een groep mensen waarvan er verschillende hadden gezongen in het voormalig jongerenkoor. In dat jaar was ons eerste optreden met kerstmis. Het aantal koorleden groeide al snel en nu hebben we ongeveer 38 leden, waarvan 4 mannen (die qua geluid niet onderdoen voor 34 vrouwen).

We zijn heel blij met onze begeleiding : Onze dirigente/organiste Ester Krom, Invallend dirigente Marja Buur,

We zingen meestal in onze eigen kerk , met als een hoogtepunt de kerstnachtmis. Af en toe zingen we uit in een kerk in de omgeving. Ook zijn we naar diverse bejaardentehuizen geweest, naar een tehuis voor verstandelijk gehandicapten en nog wat andere gelegenheden.

Elk jaar doen we mee aan een korenfestival. Dat is een festival van kerkkoren uit de omgeving (Castricum, Egmond, Bergen, Bakkum, Alkmaar enz.) die om beurten deze dag organiseren. Musicals: In 2017 werd The Passion en 2019 Maria en Jozef 2.0 opgevoerd o.l.v. Corrie Kerssens-Kaptein. Het was een groot succes. Drie maal opgevoerd en uitverkocht!

Iedere woensdagavond  repeteren we van 20.00 uur tot +/- 21.45 uur en nieuwe leden zijn bij ons altijd van harte welkom.

Het koor is te vinden op Facebook onder Aquarius Akersloot

 


Werkgroepen Catechese

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl