Meer kerkgangers toegestaan

Versoepelingen coronamaatregelen

Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een ver­soe­pe­ling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni geldt voor grotere kerkgebouwen (met meer dan 300 reguliere zitplaatsen), dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut, waarbij nog steeds geldt dat de gelovigen onderling anderhalve meter afstand moeten kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Dit betekent dat er vanaf 5 juni in de Jacobuskerk maximaal 90 kerkgangers, in de Willibrorduskerk 60 kerkgangers en in de M.M.Alacoquekerk 55 kerkgangers welkom zijn.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl