Nieuwsbrief week 12

Nieuws uit de Kerkstraat

Niet zo lang geleden was het een vertrouwd beeld. Zondagochtend, zo tegen tien voor tien, zwaaide de voordeur open en kwamen vier kerkgangers binnen. Twee bewoonsters van Overkerck en achter hun rolstoel de begeleiders Jan en Christine Rood, die hen ruim op tijd opgehaald hadden in het Zorgcentrum aan de overkant. Na de viering en de koffie, die ook regelmatig gezet en geserveerd werd door het echtpaar Rood, ging het dan weer op huis aan. Begin dit jaar was het Jan zelf, die met de rolstoel werd gebracht. Zijn gezondheid ging snel achteruit, maar toch wilde hij als het even kon nog meevieren. In de Ontmoetingsruimte had hij een mooie plek, vooraan bij de ramen. Zo zagen we hem nog enkele malen, totdat het begin februari echt niet meer ging.
In de vroege ochtend van vrijdag 10 maart is hij in zijn huis aan de Moestuin, omringd door zijn vrouw en kinderen, in alle rust overleden. We mogen zijn leven vieren met licht en herinneringen op vrijdagavond 17 maart om 19 uur in onze Willibrorduskerk.

Met het overlijden van Jan verliest de parochie één van de meest allrounde vrijwilligers. Op alle vier de werkvelden is hij actief geweest en aan vele commissies en werkgroepen heeft hij een bijdrage geleverd. Ik zal proberen iets daarvan weer te geven. Op bestuurlijk niveau was Jan samen met Christine, lid van de Parochievergadering en zij volgden samen de toerustingscursus van het dekenaat. In die tijd zongen ze enthousiast mee in het koor Die Schaeckelsingers. Rond 2000 waren zij actief bij de inzamelingen ten bate van de ver-nieuw-bouw van de Willibrorduskerk en organiseerden mede de grote fancy-fair en het boelhuis. Ook dacht Jan mee over de inrichting van Willibrorduskerk en –huis in de renovatiecommissie.
Hiernaast was Jan zeer betrokken bij het Missiewerk. Hij organiseerde acties onder andere voor de lepra-stichting. Eén van zijn uitspraken was altijd: ‘Het gaat niet eens zozeer om de opbrengst, maar om de bewustwording’. Tot 2019 was hij nog lid van de MOV-HALE en hielp enthousiast mee aan de acties voor Burkina Faso. Onder dit diaconale werk valt ook de Schoenendoosactie waarvan Jan en Christine voortrekkers waren.
Ook het kostersschap behoorde tot zijn taken en in menig uitvaart heeft hij zijn goede diensten bewezen. Daarnaast zette hij zich bijzonder in voor de verzorgingshuizen, met name voor Overkerck en organiseerde mede de vieringen. De Paas- en Kerstvieringen waren dankzij de inzet van Christine en Jan een echt feest voor de bewoners. De laatste tijd werd het echtpaar Rood nog opgehaald door Piet Baltus om de maandelijkse viering in Overkerck bij te wonen.
Een apart hoofdstuk vormt de stedenband met het Poolse Świętochłowice. Vele malen zijn Jan en Christine daar heen geweest en ze maakten daar echte vrienden. Samen met pastor Helsloot zorgden zij er voor dat er in het verzorgingshuis aldaar een kapel werd ingericht en ze bezochten gedrieën de zustergemeente een aantal maal. In de zomer organiseerden Jan en Christine jarenlang de opvang van Poolse kinderen in gastgezinnen in Heiloo en omstreken.
Ongetwijfeld vergeet ik nog dingen op te noemen, de wat kleinere taken zoals het rondbrengen van het parochieblad. Maar wat ik niet vergeet en wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt is het volgende. Toen Jan zich langzamerhand had teruggetrokken uit de bestuurlijke functies en de vele vergadertaken had neergelegd, bleef hij één werkgroep tot het laatst toe trouw: de groep Huiswerk. Zijn motto was: ‘Een schoon en opgeruimd huis is een gastvrij huis!’ Op woensdagochtend zag je hem steevast alle prullenbakken legen, terwijl Christine de toiletten een grote beurt gaf. Toen het nog niet te zwaar was verzorgde hij de vloeren en hanteerde hij de boenmachine. Met aandacht zorgden zij er samen voor dat de ‘nieuwe Nederlanders’, die een vrijwilligerstaak aannamen in het kader van inburgering, goed werden opgevangen. Vaak was er wel een feestje te vieren tijdens de koffiepauze, steevast met gebak, saucijzenbroodjes of kroketten.
En zo nemen we afscheid van een dienstbaar en bescheiden mens, in grote dankbaarheid.

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 19 maart– 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: R. Hoogenboom
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=IXsuzxP6Dyo
  Gebedsintenties:In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, In dierbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Conny van der Zwaag-Henning, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johannes Hendrikus Hageman
 • Dinsdag 21 maart – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 24 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 26 maart – 10.00 uur
  Viering met samenzang
  Voorganger: Ph. Kint
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=8cuXqtbeLjg
  Gebedsintenties:
  In liefdevolle herinnering: Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Agnes Keesom-van der Laan, In dierbare herinnering: Wim de Backker, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Johannes Hendrikus Hageman

 

 

Agenda

 • Dinsdag 21 maart
  10.30 uur: Ontmoetingspastoraat
 • Vrijdag 24 maart
  16.00 uur: HALE-overleg te Limmen

 

 

Extra Nieuws

Uitnodiging Dialoog-wandeling Zondag 23 April

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom.’ Rond dit thema organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling.
Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.
De wandeling begint om 13.30 uur in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur worden we verwacht in het Joods Museum voor een speciale rondleiding over het thema. We eindigen de middag met koffie en thee in de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de inleidsters. De middag eindigt rond 16.15 uur.
Deelname aan de dialoogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter in het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen.
Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan via wandeling23april@gmail.com U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek aan het Joods Museum.

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl