Nieuwsbrief week 13

Nieuws uit de Kerkstraat

De week begint zo mooi: op dinsdagochtend klinkt er, op de bovenverdieping van de pastorie,  ineens een vreugdekreet uit de kamer van diaken Paul Bindels. “Yes, yes, het is gelukt!” Er volgt een harde roffel met twee handen op zijn bureaublad. Zijn etagegenoten reageren verbaasd. Ook Djef, die rustig languit op de overloop ligt te slapen, springt op en loopt kwispelend naar zijn juichende baas. Wat is er met Paul aan de hand?
Reden tot alle vreugde blijkt de mail die Paul zojuist via zijn supervisor binnen heeft gekregen. Daarin staat te lezen: “Vanmorgen kreeg ik bericht uit Rome dat gisteren door de Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst het nihil obstat is verleend voor diaken Paul Bindels, die hiermee in plaats van permanent diaken nu transeunt diaken is geworden, op weg naar de priesterwijding. Het zal nog wel even duren voor het dispensatiedecreet hier arriveert, maar de beslissing is dus al genomen.”
Op 15 november 2014 is Paul in de H. Vitus kerk in Hilversum, tot diaken gewijd en wel tot permanent diaken. Het was toen nog niet direct zijn plan om ook priester te worden. Met hem werden nog drie mannen tot permanent diaken gewijd. Twee anderen werden diaken gewijd met het oog op hun priesterwijding een half jaar later, zij werden transeunt (tijdelijk) diaken. Nu, ruim vijf jaar later, is Paul wél op weg naar de priesterwijding en het bleek dat de wijziging van permanent tot transeunt diaken sinds kort officieel moet worden aangevraagd in Rome. Dat was even schrikken, vroeger kon de bisschop die wijziging zelf doorvoeren. Maar, na lang wachten, is het verlossende woord er nu eindelijk en hiermee ligt de weg naar zijn wijding op 6 juni eindelijk open.
Later die dinsdag komt er heel ander nieuws binnen: een parochiaan, echtgenoot van één van onze vrijwilligsters, is op 53-jarige leeftijd overleden. Voor velen is dit een schok en natuurlijk wil iedereen zijn uiterste best doen om het afscheid zo mooi en waardig mogelijk te laten verlopen. Er worden plannen gemaakt voor de avondwake en uitvaart. Maar dan verslechtert ineens de situatie rond de verspreiding van het Coronavirus dramatisch en per uur wordt duidelijker dat de afscheidsbijeenkomsten drastisch aangepast moeten worden. De rouwadvertentie die op vrijdag in de krant staat is dan al weer achterhaald door de ontwikkelingen en op zaterdag komt er een rectificatie: de avondwake kan geen doorgang vinden en de uitvaart zal alleen in besloten kring plaatsvinden. Nóg een enorme klap voor dit gezin, de naaste familie en vele vrienden.
En zo leven we hier in het Willibrordushuis, net als iedereen, van uur tot uur en proberen we de juiste beslissingen te nemen voor de situatie aan de hand van de instructies van de regering en het bisdom. Zelf zal ik proberen u op de hoogte te houden via de Nieuwsbrief en de website www.rk-bronvanlevendwater.nl . We zijn komende week ook bezig met de samenstelling van het parochieblad voor Pasen, maar we vrezen dat veel van wat daar in komt te staan, uiteindelijk zal moeten worden afgelast, tot grote spijt van de pastores, kerkgangers en vrijwilligers. Maar belangrijker is dat we met zijn allen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen. Ik wens u daarbij alle sterkte.

Marieke Hoetjes

Familieberichten

  • Overleden:
    Kees-Jan Sprenkeling
    * 20-07-1966
    ✝ 10-03-2020

Extra Nieuws

Beste parochianen,

In verband met de aangescherpte maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan heeft het bestuur van de RK parochies Bron van Levend Water en Cornelius als volgt besloten:

•    Alle vieringen in beide parochies vervallen.

•    Ook andere bijeenkomsten zoals koorrepetities, vergaderingen,
activiteiten van ‘rond de waterput’ en vastenmeditaties worden uitgesteld.

•    Het secretariaat in Egmond aan den Hoef is gesloten evenals het steunpunt in Egmond-Binnen.

•    Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op   16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn.
Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen).
Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.
Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken
en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.
Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is,
mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog
direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie.
Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk,
bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten.
Er zal geen zang of muziek zijn.
Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Evenals de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd, gelden deze maatregelen voorlopig tot en met 6 april 2020.

Voor de laatste informatie kunt u terecht op de website van www.rk-bronvanlevendwater.nl
www.corneliuskerk-limmen.nl en www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Namens het parochiebestuur,
Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl