Nieuwsbrief week 22

Nieuws uit de Kerkstraat

In de pastoorstuin heeft het prachtige prille voorjaarsgroen ‘t zwaar te verduren. Af en toe zwiept een tak tegen de pui van de Ontmoetingsruimte en een koolmeesje raakt flink uit koers door de felle windvlagen. We zijn op deze stormachtige vrijdagmiddag samen gekomen voor een eerste bespreking van een nieuw seizoen van ‘Rond de waterput’.
Vanzelfsprekend staan we allereerst stil bij het overlijden van pastor Bill van Schie, die vanaf het begin deel uitmaakte van de programma-commissie. Hij was het die in iedere vergadering met nieuwe ideeën kwam, kandidaten aandroeg voor de succesvolle ‘Preek van de Leek’, vele reizen organiseerde en in leesgroepen bijzondere boeken besprak. Bij de laatste vergadering, waarop we weer moesten beslissen om de activiteiten op te schorten, was hij ondanks zijn ziekte aanwezig. Hij was onder de indruk van de encycliek ‘Fratelli Tutti’ en wilde daar weer een leesgroep over starten. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op zaterdag 17 april overleed hij. Hij laat een grote leegte achter.
Toch willen we proberen de draad weer op te pakken. Het laatste programmaboekje was van het najaar 2020. Slechts enkele van de activiteiten konden toen doorgaan. Ook begin 2020 hadden we al veel af moeten blazen. De afgelopen weken hebben we aan verschillende begeleiders gevraagd of zij hun lezing, cursus of andere activiteit alsnog willen verzorgen en het antwoord was over het algemeen positief. Zo zal de levenskunstgroep van Marie-José van Bolhuis weer gestart worden en ook komt er weer een serie filmavonden in de Ter Coulsterkerk. Er staan tentoonstellingen op stapel en de lezing over de Fioretti (geschriften van Franciscus) gaat in de reprise. Alles natuurlijk onder voorbehoud.
Ook vroegen we aan Cees Tromp, de emeritus-priester die jaarlijks in januari vanuit Amsterdam naar Heiloo kwam met zijn dia-apparaat in zijn rugzak, of hij misschien nog een van zijn prachtige avonden over christelijke kunst voor ons wilde verzorgen. Vanaf het allereerste seizoen, in 2004, is Cees betrokken geweest bij de waterput. In een mail formuleerde hij zijn antwoord, een gedeelte daarvan wil ik hier graag citeren:

Het antwoord op de vraag of ik het volgend seizoen met een nieuw programma acte de présence kan geven bij “Rond de Waterput” luidt negatief. Ik heb me voorgenomen om te stoppen met het geven van presentaties. Het is mooi geweest.
Met een goed gevoel denk ik terug aan de avonden in Heiloo waar ik uitgebreid kon putten uit de schatkamers van de christelijke traditie en waar ik telkens een geïnteresseerde groep mensen aantrof.
Een voorbeeld: Toen op een avond, na een presentatie over de Renaissance, de zaal leegliep en ik mijn boeltje inpakte, bleef een wat oudere heer nog op zijn stoel zitten, in gedachten verzonken, starend voor zich uit, en zachtjes hoorde ik hem in zichzelf fluisteren: “Wat was dat godvergemes mooi.”
Het mooiste compliment na een presentatie dat ik ooit gehad heb.
Ik hoop dat jullie de draad weer kunnen oppakken en er in slagen een nieuw programma op te zetten voor een groep mensen zonder angst voor besmetting.

En zo sluiten we de bijeenkomst af, vol goede moed om er weer wat moois van te maken. We gaan allemaal nadenken, broeden op frisse ideeën, zoeken naar namen voor een nieuwe serie Preek van de Leek. Wanneer u suggesties hebt: laat het ons weten via een briefje in de brievenbus van het Willibrordushuis of een mailtje naar: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 30 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Woord- en Communieviering met zang leden Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 2 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 4 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 6 juni – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, In liefdevolle herinnering Sjaak Overbeek, Maria de Wildt-Tesselaar, Cornelia Johanna Maria van der Meer, Lies Lubke en overleden ouders, Coby Jazet-Crone, Annie Schut-Zijp, Johannes Hendrikus Hageman, Anton van der Heijden

Extra Nieuws

Mededeling van het parochiebestuur

Op 15 mei heeft pastor Paul Bindels zijn functie als pastoor neergelegd.
Hij heeft bij de bisschop het verzoek gedaan om na het ontvangen van zijn priesterwijding
met meer rust in te kunnen groeien in het priesterschap
en in de pastorale zaken die daarbij horen.

Bisschop Hendriks heeft hem eervol ontslag gegeven en hem tegelijkertijd benoemd
tot parochievicaris (kapelaan) van de parochie Bron van Levend Water.

Tevens heeft de bisschop deken Franklin Brigitha benoemd tot administrator
(juridisch pastoor) van de parochies Bron van Levend Water en de Corneliusparochie.

In de praktijk zal dit betekenen dat parochievicaris Paul Bindels zich zal bezig houden met pastorale taken en dat deken Franklin Brigitha voorzitter is van beide parochiebesturen.

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water wenst beide priesters veel voldoening en succes in hun nieuwe functies.
Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl