Nieuwsbrief week 25

Nieuws uit de Kerkstraat

Wanneer in de loop van deze week duidelijk wordt dat pastor Bindels genoodzaakt is om nog wat meer rust te nemen, is één telefoontje naar pastor Jan Veldt genoeg: hij is direct bereid om vandaag al voor te gaan in de zondagviering van 13 juni. Het aantal toegestane kerkgangers is weer verruimd en dat is te zien in de banken. De laatsten die binnenkomen moeten echt naar een plaatsje zoeken en het lijkt met 60 kerkgangers lekker ‘vol’. Toch is het vreemd stil in de kerk en we merken al snel waarom: er staat geen koor, de zangers van De Brug hebben plaatsgenomen tussen de andere kerkgangers en het vertrouwde pianospel van dirigent Ruwald Diderich klinkt niet. Even na tien uur luidt de koster de bel en komt de voorganger met zijn assistenten binnen lopen, in stilte. In het openingswoord vertelt pastor Veldt ons de reden: de dirigent van De Brug heeft plotseling met rugproblemen te kampen en hij is niet in staat om naar de kerk te komen. “We zullen moeten improviseren, maar toch rekenen we op de blijde zinvolle viering”.
In de korte voorbereidingstijd, het halve uurtje vóór de viering, is snel een plan opgesteld. De inlegvellen met de liederen van De Brug zijn weggehaald en de kosters en collectant hebben op verzoek van de pastor de groene bundels uitgedeeld. Pastor Veldt heeft daaruit bekende, makkelijk meezingbare liederen uitgekozen en zo zingen wij, de kerkgangers, onverwacht na ruim 1 jaar en drie maanden weer samen in de kerk, schuchter, niet te hard, onder aanvoering van zijn heldere toonvaste stem. Het zal officieel nog niet mogen, maar nood breekt wet vandaag.
En zo beleven we een heel bijzondere viering. Pastor Veldt, die inmiddels 88 jaar is, vertelt dat hij hier vier jaar geleden met Pasen voor het laatst voorging, samen met pastor Helsloot die toen net hersteld was van een gebroken heup. Het voordeel van ouder worden is, zo horen wij, dat je je door de jaren heen wat vrijer voelt en je wat minder strikt aan regels hoeft te houden. Pastor Veldt hoopt dat niemand zich eraan stoort dat de viering van vandaag, ook liturgisch, niet helemaal volgens het boekje verloopt.
Voor de mededelingen krijgt Jeanne Wijnkoop, voorzitter van de locatieraad, het woord. Zij dankt Jan Veldt voor zijn bereidheid om op zo korte termijn een viering mét preek voor te bereiden en dan onverwacht ook nog als voorzanger op te treden. Dat kan alleen als je kunt putten uit jarenlange ervaring. Vorig jaar vierde pastor Veldt rond deze tijd zijn 60-jarig priesterfeest, door de bekende omstandigheden natuurlijk op bescheiden wijze. Precies dit weekend is hij 61 jaar priester en dat is een mooie gelegenheid om pastor Veldt een fraai boeket aan te bieden. Een enthousiast applaus klinkt op ter ondersteuning van de uitgesproken felicitaties.
Met de wens dat we allemaal mogen genieten van deze stralende zomerdag, worden we onder de zegen van de Heer tenslotte heengezonden door een pastor die ons met verve zijn inspirerende blijheid toonde.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 20 juni – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Harry Schilder, Wim Kager, Jac Verberne, Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Harry Klaver, Uit dankbaarheid voor overleden ouders: Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, In dierbare herinnering: Atie Spaans-Kamp, In liefdevolle herinnering: Kees Jan Sprenkeling
 • Woensdag 23 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 25 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 27 juni – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Woord- en Communieviering
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Wim de Baccker, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Gerard Schuijt, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Peter Greijer, In herinnering aan: Arie Schaap, Annett en overleden familie, Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Hans Hageman, Anton van der Heijden, Overleden familie Lammers, In dierbare herinnering: Gré Kraakman-de Koning en Kees Kraakman

 

Extra Nieuws

Pastor Bindels

De komende weken zal pastor Bindels wat tijd nemen voor rust en bezinning. Tijd om te herbronnen. Tijd om God weer te zoeken en uit te zien naar het tweede jaar priesterschap en alles wat dat mag brengen. De weekendvieringen worden voorlopig overgenomen door andere voorgangers. In de weekvieringen van woensdag- en vrijdagochtend zal pastor Bindels zoveel mogelijk blijven voorgaan. We hopen dat de komende tijd de gezochte rust mag brengen.

 

Adelbertusviering Zondag 27 Juni

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest.
Op zondag 27 juni zal het daarom weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker.
Voor de vroege vogels is er om 7:00 uur een ‘stille’ mis op de Adelbertusakker.
In de viering van 10:00 uur zullen de monniken de zang verzorgen.
De coronamaatregelen maken dat we dit jaar werken met een reservering voor beide vieringen.
We mogen maximaal 200 mensen per viering ontvangen.
Bij opgave dient u dus aan te geven voor welke viering u wilt reserveren.
Voor stoelen wordt gezorgd.
Opgave uitsluitend via de Adelbertus Abdij:
secretaris.abt@gmail.com of 072-506 14 15

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl