Nieuwsbrief week 27

Nieuws uit de Kerkstraat

Van alle ochtenden door de week is de vrijdagochtend sinds half maart misschien wel het meest veranderd. Voorheen hoefde Astrid die ochtend het alarm er nooit af te halen. Andranik was haar altijd vóór. Meestal ging hij rond 6 uur van huis en begon in alle vroegte met de schoonmaak van de bovenverdieping. De prullen- en papierbakken legen, een doek langs het keukentje en vooral een grondige stofzuigbeurt van het donkerblauwe tapijt in de verschillende werkkamers. Vervolgens het trappenhuis en dan naar beneden, alle vloeren stofzuigen, de Dagkapel openen, het Stiltecentrum openen en een kaarsje opsteken. Tegen de tijd dat Astrid arriveerde was de koffie gezet en maakte hij de Ontmoetingsruimte gereed voor de ontvangst van de bezoekers van de vrijdagochtendviering. In de herfst veegde hij nog de bladeren weg voor de deur en wachtte dan op de eerste koffiedrinkers, waaronder Karin die vrijdagochtend altijd de administratie van de intenties komt bijhouden. Tegen half tien zagen we de kerkgangers één voor één aan ons voorbijgaan en werd er over en weer hartelijk gegroet. Pas tegen elf uur, wanneer alle kopjes waren afgewassen en de laatste kerkganger was vertrokken, achtte Andranik zijn vrijwilligerstaak voltooid en ging hij op huis aan. Achteraf blijkt, dat het begin maart voor de laatste keer was. Andranik is behoorlijk ziek geweest, misschien was het corona. In ieder geval heeft hij moeten besluiten zijn taak neer te leggen, het is hem te zwaar geworden. We zullen hem enorm missen. Een dezer dagen komt hij de sleutels terug brengen. We zullen hem en ook zijn vrouw Almast, mede namens alle kerkgangers van de vrijdagmorgen, van harte bedanken voor al die jaren dat zij zich voor onze gemeenschap hebben ingezet.

Deze vrijdagochtend ben ik de eerste die het pand betreedt. Geen lantaarn voor de deur en geen bordje ‘Welkom in het Stiltecentrum’. Geen geur van koffie en geen licht in het kantoor. Astrid is voor twee weken op (welverdiende!) vakantie gegaan. Ze heeft met haar man een camper gehuurd en zij trekken door Nederland, de fietsen mee. Gelukkig komt Karin even later binnen. Zij zal vanmorgen het secretariaat bemensen, zodat niemand aan de vaste deur komt. Ook Ina arriveert, ze heeft nieuws en bij een kopje koffie deelt ze het met ons:
Enige tijd terug moest Astrid de stand van de watermeter doorgeven aan de PWN. Ze kreeg direct een reactie terug en men vroeg of ze het wel goed had genoteerd, het verbruik was namelijk enorm hoog. Meerderen van ons hebben toen een blik op de watermeter geworpen, maar de uitslag was steeds dezelfde. We gingen wat filosoferen over de reden van het hoge waterverbruik. Het was natuurlijk een droge zomer geweest, er was nieuwe aanplant op het kerkhof en soms was er wel eens ergens een kraan open blijven staan… Toch zat het Ina, als beheerder van het kerkhof, niet lekker. Ze had wel opgemerkt dat in de afgelopen natte winter de greppels rond het kerkhof weer aardig gevuld waren. En het was haar ook opgevallen dat in één greppel nog steeds water stond. Gisteren is ze daar gaan kijken en toen ze langs het taludje naar beneden liep hoorde ze water sijpelen en ze zakte een eind weg in de modder want de grond was op één plek helemaal doorweekt. Snel heeft ze Jan IJpelaan ingeseind, die de leiding naar het kerkhof heeft afgesloten. Morgen komt de Klussenclub, die zullen zeker wel een oplossing weten.

De volgende ochtend staan Ina en Jan al klaar om de heren van de Klussenclub in te lichten. Na een bak koffie loopt de hele groep, gewapend met graafwerktuigen en tangen naar de plek des onheils, het stenen bruggetje helemaal aan het begin van het kerkhof, net na de bocht van het pad. Vakkundig worden aarde en boomwortels verwijderd en het lek komt boven. Door scheefzakken van het brugmuurtje is de koppeling naar de watertapkraan steeds meer los gewrongen en zal het waarschijnlijk alle lange tijd gelekt hebben. Gelukkig hebben de mannen ook verstand van loodgieterswerk en kunnen de benodigde onderdelen direct gehaald worden bij de groothandel. Het lukt echter niet om de aansluiting weer helemaal waterdicht te krijgen, maar komende week zal het, met hulp van de loodgieter, vast wel in orde komen. De torenhoge rekening van de PWN is hiermee helaas niet terug te draaien, een negatieve invulling van het begrip ‘geld als water’….

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 28 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaarten vereist)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van Hans Spaans en Alie Spaans-Kraakman, In dierbare herinnering: Atie Spaans-Kamp en Kees Kraakman, Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Marijke Barendse-Broers,
  Voor levende en overleden familie Kuijpers, Jac Verberne, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Johannes Hendrikus Hageman, Cornelia Johanna Maria van der Meer
 • Zondag 5 juli – 10.00 uur
  Eucharistieviering, Eerste Mis pastor Paul Bindels (kaarten vereist, zie hieronder)
  Voorgangers: P. Bindels en H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, Jopie en Tineke Ligthart, Lies Lubke en overleden ouders, In liefdevolle herinnering: Jan Zoon, Fenny de Koning-Wennekes, Johannes Hendrikus Hageman, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Jan Hoetjes, Catharina Hoetjes-Erkamp en zoon Piet

 

Agenda

 • Dinsdag 7 juli
  20.00 uur: Bijbelgroep Richteren. Begeleiding: Pastor H. Helsloot. Plaats: Ontmoetingsruimte

 

Extra Nieuws

Wijding en eerste mis Paul Bindels

Zoals bekend, wordt diaken Paul Bindels op zaterdag 4 juli aanstaande door bisschop Jan Hendriks tot priester gewijd in de kathedraal van de H. Bavo te Haarlem. Er kunnen bij deze plechtigheid, volgens de huidige regels, slechts 100 mensen aanwezig zijn. Paul heeft deze mensen, zijn familie, zijn vrienden en relaties, persoonlijk uitgenodigd. De priesterwijding begint om 10.30 uur en is rechtstreeks te zien op kathedraal-tv bereikbaar via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

De volgende dag, zondag 5 juli, zal Paul voor het eerst voorgaan in een Eucharistieviering, en wel in de Willibrorduskerk om 10 uur. Voor deze viering geldt een maximum van 100 aanwezigen. Daarom zijn er voor deze viering reserveringsbewijzen nodig. Op dit moment zijn alle reserveringsbewijzen al afgehaald. Er is een wachtlijst aangelegd voor het geval dat er kaarten terugkomen.

Het ligt in de bedoeling om ook van deze viering op 5 juli opnames te maken, zodat de feestelijke dienst door nog meer parochianen en belangstellenden kan worden meebeleefd. U wordt hierover geïnformeerd via de Nieuwsbrief en via deze website.

Paul zal ook in de andere kerken van onze beide parochies een eerste Mis vieren. Dit zal zijn op 12 juli in de Jacobus Majorkerk te Akersloot; 26 juli in de H.M.M. Alacoque in Egmond aan den Hoef en 2 augustus in de ‘Heeren van Limmen’ te Limmen. Ook hier geldt een maximum van 100 aanwezigen en zal reservering nodig zijn.
Pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl