Nieuwsbrief week 30-31

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is de laatste maanden een zegen gebleken, dat we in de Willibrorduskerk en het Willibrordushuis over zoveel ruimte kunnen beschikken. Werd de grootte van het gebouw langzamerhand een nadeel voor de krimpende parochiegemeenschap, in deze Coronatijd is het plotseling omgedraaid tot een voordeel. In de Ontmoetingsruimte zijn al weer een aantal bijeenkomsten, vergaderingen en koffieochtenden gehouden. Als je de tafels en stoelen slim opstelt kunnen er tot zo’n 25 mensen op de vereiste afstand zitten.
Ook vanavond maken we met de bijbelgroep dankbaar gebruik van deze ruimte. Het wordt immers een memorabele avond: de laatste bijbelcursus van pastor Herman Helsloot voordat hij op 30 augustus met emeritaat gaat. Ooit begon hij zijn bijbelavonden in de pastorie van de Moeder Godskerk. Het Nieuwe Testament werd toen behandeld. Eén van onze huidige deelnemers is daar nog bij geweest. Na de verbouwing en heropening van de Willibrorduskerk zaten we vele jaren in de vergaderzaal onder het Altaarstuk met Willibrordus en zijn waterwonder. We bogen ons over de boeken van het Oude Testament, grote en kleine profeten, boek Openbaring, maar ook Genesis en Exodus. Dit jaar waren we beland in het boek Richteren met de spannende verhalen over Gideon en Simson. Nu, na een onderbreking van 3 maanden, sluiten we dit boek en daarmee ook een reeks bijbelcursussen van meer dan 25 jaar. Tegen kwart voor tien, als de laatste tekst en uitleg is gegeven, is het tijd voor een glaasje wijn en wat heerlijke borrelhapjes. Al gauw komt het gesprek op de gebeurtenissen van het afgelopen weekend van 4-5 juli, waar we allemaal nog vol van zijn: de wijding en de eerste Mis van pastor Paul Bindels.
Voor het eerst mochten we dat weekend weer met zoveel mogelijk kerkgangers op anderhalve meter bijeen komen. Dit betekende dat we voor de eerste Mis 100 reserveringsbewijzen konden uitgeven. Maar daarmee kon lang niet iedereen die dat wilde de viering bijwonen en moesten we veel mensen teleurstellen. Gelukkig werd er een opname van gemaakt, die inmiddels 368 keer bekeken is.
En er was meer ‘kunst en vliegwerk’ nodig. De afgelopen maand werd de communie door één pastor uitgereikt vanachter een scherm, met een pincet. Bij dertig kerkgangers duurde dit al best lang. Maar nu, met 100 aanwezigen waarvan ook zo’n 35 in de transepten, moest er iets bedacht worden. Pastor Helsloot had op internet een communiescherm gezien dat gebouwd was op twee kandelaars. Hij drukte de foto af en riep Ad de Graaff, de baas van de Klussenclub, te hulp. Samen keken ze naar geschikte kandelaars in de kluis en Ad nam er een in zijn fietstas mee naar huis. Twee dagen later kwam hij de kerk inlopen, plaatste vier kandelaars twee aan twee in de transepten en plantte daarop een houten raamwerk met plexiglas. En zo kon pastor Helsloot op zondag 5 juli, de communie op de transepten uitreiken terwijl de neomist in het middenpad communie uitreikte.
De receptie op het kerkplein moest op het laatste moment worden verplaatst. Het was intussen wel droog, maar er stond een windkracht 7 en de koffiebekertjes zouden spontaan uit je hand waaien. Dus uit de kerk werd eenieder langs een andere weg weer naar binnen geleid. Alle deuren in het Willibrordushuis werden opengezet, zodat de aanwezigen zich goed konden verspreiden en ook de rij van feliciteerders vormde zich volgens de richtlijnen.
Zo genieten we met de Bijbelgroep al pratend na van een prachtig feest rond onze nieuwe priester. De wijn heeft goed gesmaakt en het is tijd om naar huis te gaan. De afwas wordt gedaan en de tafels met een sopje afgenomen. Pastor Helsloot zoekt zijn boeken bij elkaar en rolt de landkaart van Israël voor de laatste keer op. Het afscheid stemt droevig, maar toch voelt het als een geschenk dat we gelegenheid hebben gekregen om er samen bij stil te staan.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Zondag 19 juli – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Joop Admiraal, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Jac Verberne, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman, ter herinnering aan Co Smit
 • Zondag 26 juli – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Voor levende en overleden familie Kuijpers, In dierbare herinnering Jan Ridderikhof, Johannes Hendrikus Hageman, Pierre Bussen, Cornelia Johanna Maria van der Meer 
 • Zondag 2 augustus – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: J. Olling
  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, Joop Admiraal, Lies Lubke en overleden ouders, Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, Johannes Hendrikus Hageman

Agenda

 • Vakantie pastor Paul Bindels: 13 t/m 24 juli
 • Vakantie pastor Herman Helsloot: 27 juli t/m 17 augustus

Extra Nieuws

Vieringen op youtube

De laatste maanden is er bijna elke zondag een viering opgenomen in één van de locaties van Bron van Levend Water. Verschillende vrijwilligers maken die opnames met onze parochiecamera en zorgen dat er een link op YouTube komt, die via de Nieuwsbrief en de website bekend wordt gemaakt. Aan de kijkcijfers zien we dat er veel belangstelling voor is. Er kunnen vanaf 1 juli weer meer mensen naar de kerk komen, maar toch gaan we in juli nog even door met opnemen. Afhankelijk van de belangstelling zullen we daarna bezien hoe en of we ermee doorgaan. Alle opnames in juli worden gemaakt in de Willibrorduskerk.
Dank in ieder geval aan onze filmcrew, Dirk van Diepen, Jan Lammers, Astrid Wiebering en Petra Henselmans en natuurlijk aan pastor Paul Bindels die dit project heeft opgestart en begeleid.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl