Nieuwsbrief week 31-32

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is niet lang lopen vanaf de Marnixstraat, waar ik een kopje koffie heb gedronken bij familie, dwars door de Jordaan naar de Westermarkt. De stad is nog stil. Hier en daar worden terrasjes opgesteld, het trottoir voor een eethuisje wordt schoongeveegd en uit een kroeg klinkt een levenslied. Ook rond de Westerkerk is het rustig. De meeste bankjes zijn nog leeg. Op het plein is in 1987 het eerste homomonument ter wereld opgericht. Het bestaat uit drie roze, granieten driehoeken, die zodanig zijn neergelegd dat ze samen een grote driehoek vormen. Het dient ter herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege hun geaardheid en om hen te inspireren en te steunen in hun strijd voor erkenning en tegen onderdrukking en discriminatie.
Eén driehoek draagt de tekst ‘naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’. Eén reikt met de punt tot in de Keizersgracht en de derde driehoek is verhoogd, als een soort podium. Daar is vanmorgen een klein altaar opgericht, waarop een 7-armige kandelaar met kaarsen in de kleuren van de regenboog. Er zijn al wat mensen verzameld waaronder enkele bekenden uit de Corneliusparochie van Limmen. Liturgieboekjes worden uitgereikt en iemand vraagt de aanwezigen of ze alvast mee willen zingen om de liederen te oefenen. En daar staan we, midden in Amsterdam in de stralende zon en zingen ‘Wees hier aanwezig…’ en ‘Licht dat ons aanstoot’. Langzamerhand komen er meer mensen bij, ook wat kerkgangers uit de Westerkerk, die net uitgaat. Er komt een politieagent aanlopen die even met de organisatoren spreekt. Het blijkt in orde, een korte manifestatie is geoorloofd.
Om half twaalf hangt pastor Jan Veldt zijn stola om en neemt plaats achter het altaar. Hij heeft vandaag, op zijn 88ste verjaardag, deze bijzondere bijeenkomst met hulp van vrienden georganiseerd. Vooraf horen we de teksten van enkele adhesiebetuigingen: van abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen, van Dirk Jan Schoon, oud-katholiek bisschop van Haarlem en van René de Reuver, de algemeen secretaris van de PKN. Zij allen spreken van harte hun steun uit aan dit initiatief, dat uitgaat van het door pastor Veldt en vrienden opgerichte Agapè genootschap. Dit genootschap beoogt openheid en gastvrijheid en verzet tegen uitsluiting en discriminatie.
Dan begint de viering, temidden van het aanzwellende rumoer van de stad. Voor het eerst in zijn hele priesterleven staat onze voorganger niet binnen de beschermende muren van een kerk, maar kwetsbaar in het volle zonlicht. We zingen samen, luisteren naar een verhaal en een gedicht. Er wordt een krans gelegd op de herdenkingsdriehoek die aan de kade van de Keizersgracht ligt. Er gaan manden rond met brood en kleine glaasjes druivensap en pastor Veldt spreekt de zegen uit, voor alle stellen die in liefde hun leven willen delen, waarvan hij er enkele met name noemt. Maar ook waaien de kaarsen die worden ontstoken met dezelfde vaart weer uit. Iemand loopt onvast rond met een blikje bier in de hand en geeft met harde stem commentaar in een vreemde taal, dan staat hij korte tijd stil, giet wat bier op de grond en gaat zijns weegs. Een scooter met twee vrolijke gasten rijdt herhaaldelijk langs en overstemt de overdenking.
Na het slotlied klinkt spontaan het ‘Lang zal hij leven’ voor de 88-jarige. Midden in het afsluitend woordje wordt plotseling de sirene van een langsrijdende brandweerwagen aangezet, zodat horen en zien ons vergaat. Als de auto in vliegende vaart richting binnenstad is verdwenen zegt de spreker: “We hebben in ieder geval de stad in vuur en vlam gezet!” Zo’n vaart zal het niet lopen, maar er is op moedige wijze een begin gemaakt.
Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Zondag 1 augustus – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Lies Lubke en overleden ouders, Jac Verberne, Wim de Backker, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 4 augustus – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 6 augustus– 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 8 augustus – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johannes Hendrikus Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger
 • Woensdag 11 augustus – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 13 augustus – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 15 augustus – Maria ten Hemelopneming – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar, Conny van der Zwaag-Henning, Hans Hageman, In liefdevolle herinnering: Jacques (Sjaak) Overbeek, Johannes Hendrikus Hageman, Voor de overleden familie Van Diepen-Potter, Overleden familie Lammers, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Maria Adelaar-Schoemaker, In liefdevolle herinnering: Gré Kraakman-De Koning en Kees Kraakman, Piet Appelman en zegen over zijn gezin

Agenda

 • maandag 9 augustus
  14.00 uur: Vergadering Parochiebestuur
 • dinsdag 10 augustus
  inleverdatum kopij volgend parochieblad

 

Extra Nieuws

Vakantietijd in de Willibrorduskerk

De Nieuwsbrief verschijnt de komende vakantietijd ééns in de TWEE WEKEN.

Net als voorgaande jaren zal het parochiesecretariaat/kantoor
tijdens de vakantie zoveel mogelijk geopend zijn en wel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Wanneer het kantoor toch een dagje gesloten is, kunt u altijd bellen en het antwoordapparaat inspreken (072-533 09 06).

Op het antwoordapparaat is te horen welke pastor in noodgevallen bereikbaar is.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl