Nieuwsbrief week 32-33

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is deze vrijdagmiddag stil op de bovenverdieping van de pastorie. Pastor Paul Bindels is nog met vakantie en er zijn ook beneden geen activiteiten. Mooi even tijd om een Kerkstraatje te schrijven, ter afwisseling van een ander klusje, het adresseren van uitnodigingen voor het afscheid van pastor Helsloot op 30 augustus. Omdat er onder de huidige omstandigheden maar 100 mensen aanwezig kunnen zijn in de viering ’s morgens, is er die dag een tweede afscheidsmoment gepland: de deuren van de kerk gaan om 16 uur wijd open voor eenieder die pastor Helsloot wil ontmoeten. Het is even puzzelen hoe we dit veilig en met inachtneming van het corona-protocol kunnen realiseren. Mensen moeten afstand kunnen houden en er moet een eenrichtings-looproute zijn. Het lijkt het beste om de belangstellenden via de grote deuren de kerk te laten betreden, zodat eventueel een rij in het middenpad gevormd kan worden. Via de andere deuren kom je dan in de Kerkstraat waar de aankomend emeritus zijn ontvangst houdt. We hopen op mooi weer zodat alle deuren open kunnen en mensen ook buiten elkaar nog even kunnen spreken.
Vanmorgen was het nog druk hier boven. De deur van de werkkamer die normaal altijd open staat, moest verschillende malen gesloten worden, zodat we ongestoord plannen konden smeden zonder dat pastor Helsloot daar vanuit zijn werkkamer getuige van kon zijn.
Na het wijdingsfeest en de Eerste Mis van pastor Bindels, die op 4 en 5 juli toch nog ‘vrij onverwacht’ doorgang konden vinden, zijn we met een klein groepje aan de slag gegaan voor 30 augustus. Bij die voorbereidingen komen vele herinneringen aan grote en kleine gebeurtenissen van de afgelopen 30 jaar naar boven.
De eerste jaren met nog twee R.K. kerken in Heiloo, werd veel kunst en vliegwerk bedacht en uitgevoerd door pastor Helsloot samen met Peter Bolten als koster en hoofd van de Klussenclub. De regie voor vieringen op hoogtijdagen werd bedacht en beschreven. Allerlei ‘decorstukken’ werden tussen de vieringen heen en weer gesleept óf er werden uiteindelijk replica’s gemaakt voor de andere locatie. Bij de verbouwing en inrichting van het Willibrorduscomplex werd door onze pastor veel voorbereidend denkwerk gedaan. Maar ook had hij het talent om bekwame mensen rond zich te verzamelen, die op allerlei gebieden veel deskundiger waren als hij en wiens goede raad hij graag ter harte nam. Het meeste plezier had hij in het deelnemen aan praktische klussen. Zo lagen we met een hele ploeg twee avonden op de knieën in de gerenoveerde kerk om de nieuw aangebrachte plinten te schilderen en toen de klus klaar was zei hij: “Als ik die plinten zie, zal ik altijd trots zijn dat ik meegeholpen heb”. Ook werken in het pastoorsbos onder leiding van boswachter Wim Grootendorst was een hoogtepunt. Met natuurlijk tussen de middag met zijn allen om een grote tafel voor de lunch.
En zo kom je bij de herinneringen aan de gezamenlijke maaltijden, van de Eerste Communicanten, van de Vluchtelingenwerk en de lunch op Ziekenzondag. Én van die keer in de zomer nadat dat de Willibrorduskerk heropend was en de hele Kerkstraat en Ontmoetingruimte vol tafels stonden voor een parochie-lunch. Buiten stond een windkracht 10, maar we waren allemaal nog fit genoeg om de storm te trotseren. In de loop der jaren was pastor Helsloot ook telkens alert op bijzondere data en hij knoopte daar graag een feest aan vast en als het even kon een tentoonstelling, zoals bij het 75-jarig bestaan van de Willibrorduskerk. Ter voorbereiding werd de inhoud van de kluis minutieus geïnspecteerd en gedocumenteerd en alles opnieuw ingedeeld, met aanduidingen voor de plek van kelken, schalen en kandelaars. Zelfs de suikerpotjes en kop en schotels in de keuken kregen een eigen plek, met naamstripjes op de planken. Het leek misschien overdreven, maar we hebben er nog steeds plezier van.
Als je eenmaal aan het herinneren slaat, tuimelen de beelden over elkaar heen. De wandelingen, excursies en reizen die we hebben gemaakt. Meestal met een voorbereidingsavond en ook vaak met een diapresentatie achteraf. Soms duurden die avonden wel erg lang, zo enthousiast was pastor Helsloot om alles te delen met de toehoorders en van alles uit te leggen over de achtergronden.
Dertig jaar, nauwelijks te overzien en toch voorbijgevlogen. De grote gebeurtenissen als parochie, de grote gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de parochianen. Van zo velen hebben we in de loop der jaren afscheid moeten nemen. We hebben elkaar kunnen steunen in verdriet en rouw. Een stukje geschiedenis is geschreven.

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 2 augustus – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, Joop Admiraal, Lies Lubke en overleden ouders, Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, Johannes Hendrikus Hageman
 • Zondag 9 augustus – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Annie Schut-Zijp, Tony van Sante-van Laarhoven, Johannes Hendrikus Hageman
 • Zondag 16 augustus – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Overleden familie Van Diepen-Potter, Maria Adelaar-Schoemaker, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Jan Bakker, Johannes Hendrikus Hageman

Agenda

 • Pastor Herman Helsloot is afwezig van 27 juli t/m 17 augustus
  Pastor Paul Bindels neemt zijn pastorale taken waar.
 • Dinsdag 4 augustus
  Deadline inleveren stukken komend parochieblad
 • Maandag 10 augustus
  Redactievergadering parochieblad
 • Dinsdag 11 augustus
  14.00 uur: Vergadering Parochiebestuur

Extra Nieuws

Viering 30 Augustus

De komende drie weken is pastor Helsloot ‘op vakantie’ in eigen huis en tuin. Op dinsdag 18 augustus hoopt hij weer wat uitgerust terug te zijn voor zijn laatste twee weken als ‘pastoor’ van deze parochie, voordat hij per 1 september met emeritaat gaat. Op zondag 23 augustus gaat hij voor in de viering van 10 uur.
Op zondag 30 augustus zal hij (voorlopig) voor de laatste maal voorgaan in een feestelijke Eucharistieviering in de Willibrorduskerk. Naar verwachting zullen velen bij die viering aanwezig willen zijn. Vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen is de toegang, tot zijn en ons aller spijt, beperkt en zullen slechts een honderdtal kerkgangers een plaats kunnen krijgen. Daaronder is een aantal genodigden, dat daarvan al bericht heeft gekregen. In de volgende Nieuwsbrief van 10 augustus wordt bekend gemaakt wanneer u de overige reserveringsbewijzen voor de viering van 30 augustus af kunt halen. Er wordt van de viering een opname gemaakt die later die dag te zien zal zijn op YouTube.
Om ook alle andere parochianen gelegenheid te geven om pastor Helsloot te ontmoeten, is er op zondagmiddag 30 augustus van 16.00 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie georganiseerd in en om het Willibrordushuis.
We hopen dat het allemaal door kan gaan en dat we toch een mooi afscheid kunnen vieren.

Namens de Locatieraad Willibrordus,
Jeanne Wijnkoop-Maltha

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl