Nieuwsbrief week 37

Nieuws uit de Kerkstraat

Dat we als kerken heel hard aan de slag moeten om zoveel mogelijk energie te gaan besparen, werd duidelijk toen de prognoses van kosten gas en elektra voor komend jaar binnen kwamen. Ondanks collectieve inkoop gaat de kostprijs, als het huidige contract binnenkort afloopt, een paar keer over de kop zo wordt voorspeld. Op initiatief van onze financieel medewerkster Astrid en de gebouwenbeheerders Wil en Hans zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Via de gemeente was ons een gratis energie-scan voor de pastorie, Ontmoetingsruimte en Kerkstraat aangeboden, die begin augustus is uitgevoerd. Twee medewerkers van bureau Klimaatroute liepen een halve dag rond in het Willibrordushuis, stelden vragen en keken naar de aanwezige voorzieningen. Daarmee werd een rapport opgesteld dat energie-adviseur Jasper vanmorgen komt toelichten. Het is een gedegen rapport, dat goed inzicht geeft in mogelijkheden voor energiebesparing, zowel op korte als op lange termijn. Ook staan de terugverdientijden aangegeven, die alleen maar korter zullen worden naarmate de energieprijzen stijgen.
Naast alle maatregelen, zoals aanbrengen van radiatorfolie, thermostaatkranen en vervangen van de huidige verlichting door LED-lampen in het Willibrordushuis, moeten we ook snel na gaan denken over het gebruik van de ruimten. Niet alle ruimten hoeven deze winter verwarmd te worden en voor de veelgebruikte kantoorruimten worden infrarood-panelen geadviseerd, die zeer gericht verwarmen. Zo kan er voor het Willibrordushuis veel energie bespaard worden. Wat betreft de kerk is het probleem veel groter. Het gasverbruik is daar veel hoger en bij de verwachte stijging van de energieprijzen zullen de kosten van een ‘verwarmde viering’ haast onbetaalbaar worden. Dat vraagt waarschijnlijk om onorthodoxe maatregelen…
Na een leerzame ochtend krijgen alle aanwezigen huiswerk mee. Het bureau van Jasper zal ons één jaar begeleiden en van advies voorzien. Dat is een grote steun in de rug, maar de plannen zullen we toch zelf moeten uitwerken en realiseren. Daarbij kan het bestuur gelukkig rekenen op de deskundigheid van onze gebouwenbeheerders Hans en Wil. Zij nemen ook het voortouw in het onderzoek naar mogelijkheden op langere termijn zoals plaatsing van zonnepanelen en installatie van een ander warmtesysteem.
Voorlopig kunnen we gelukkig nog genieten van de nazomer en zo fiets ik die avond lekker in T-shirt naar de kerk, samen met Marius en Marieke. We willen gaan kijken of en hoe we de Kerkstraat om kunnen toveren tot een filmzaal. Misschien weet u nog dat er afgelopen jaar een documentaire gemaakt is over het leven van pastor Herman Helsloot. Na zijn overlijden is de film aangevuld met interviews en nu is hij klaar voor de ‘première’. Op zondag 25 september komen de makers naar Heiloo om de film te presenteren. De Kerkstraat lijkt qua verstaanbaarheid beter geschikt dan de kerk en het is er overdag aardig donker te krijgen. Ons experiment slaagt, de geluidsfragmenten zijn goed te horen en met gordijnen vóór de hellingbaan kunnen we veel licht wegvangen, zodat de beelden op het scherm goed te zien zijn. Ook blijkt dat er zo’n 80 zitplaatsen te realiseren zijn. Misschien biedt dat ook perspectieven voor de zondagsvieringen deze winter…

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 11 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=R13Vxh6Gr6E
  Gebedsintenties:
  Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Overleden familie Lammers, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, Jan BakkerDe misintenties die waren opgegeven voor de regioviering van zondag 4 september te Limmen, zijn daar helaas niet afgelezen. Excuses hiervoor.
  Deze intenties worden meegenomen naar de viering van zondag 11 september in de Willibrorduskerk.
  Gebesdsintenties 4 september:
  Fenny de Koning-Wennekes, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dankbare herinnering: Gerard Schuijt, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Overleden familie van Diepen-Potter, Jan Hoetjes, Catharina Hoetjes-Erkamp en zoon Piet
 • Dinsdag 13 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 16 september – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Zondag 18 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug – Start Actie Schoenendoos –
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=-L2qbbniENo
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Maria van Poecke-Linssen, Cees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Johan Ligthart en overleden ouders Ligthart-Berger, in liefdevolle gedachten Peter Greijer

 

 

Agenda

 • Dinsdag 13 september:
  19.30 uur: Vergadering Parochiebestuur

 

Extra Nieuws

Start Actie Schoenendoos 2022

Beste mensen,
Op 18 september gaan we weer beginnen met onze jaarlijkse ‘Actie Schoenendoos’.
We hopen op een gezellige opening met veel belangstelling.
Kinderen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd.
We hopen namelijk dat er kinderen zijn om tijdens de viering al een aantal schoenendozen te versieren.
Op die manier hebben we een echte start van de actie.
De actie duurt dit jaar tot en met 30 oktober.
In de tussenliggende weekenden staat de schoenendooskraam voor en en na elke viering weer in de Kerkstraat.
Zoals inmiddels bekend kunt u daar terecht voor alle informatie.
Maar ook kunt u ter plekke een schoenendoos vullen en verzendklaar maken.
Verder is het mogelijk een versierde schoenendoos mee te nemen om thuis te vullen.
Uiteraard is alles wat in de doos “moet” en kan los te koop bij de kraam.
De kosten voor het vullen van compleet gevulde schoenendoos bij de kraam is hetzelfde als vorig jaar;
namelijk € 25,- inclusief € 5,- verzendkosten.
Vorig jaar hebben we 200 schoenendozen weg mogen brengen.
Helpt u mee om dit jaar weer zo’n mooie opbrengst te verzamelen en evenzoveel kinderen blij te maken?
We zien u graag bij de kraam.

Dan, niet onbelangrijk! U kunt ons enorm helpen door lege schoenendozen aan te leveren.
Deze moeten wel een bepaalde afmeting hebben i.v.m. transport en eerlijkheid.
Dus heeft u schoenendozen met een lengte tussen de 30 en 33 cm, een breedte tussen 20 en 22 cm
en een hoogte van 11 of 12 cm? Wij zijn er erg blij mee.
Deze dozen kunnen afgegeven worden bij het secretariaat van de Willibrorduskerk.

Werkgroep actie schoenendoos

 

Film over het leven van pastor Herman Helsloot

Vorig jaar rond deze tijd is er begonnen met opnamen
voor een documentaire over het (priester)leven van Herman Helsloot.
Eind vorig jaar werden de opnamen stopgezet
wegens de verslechterende gezondheid van Herman.
De film is echter met hulp van velen toch voltooid.
De makers, Hanny van de Kruijs en Bert Verkooijen,
zullen de documentaire op zondag 25 september ‘in première’ laten gaan.
We willen u van harte uitnodigen voor deze première.
De vertoning vindt plaats in het Willibrordushuis,
naast de Willibrorduskerk in Heiloo.
De aanvang is in aansluiting op de zondagsviering, om plm. 11.30 uur.
We hopen u te mogen verwelkomen.

We weten niet hoeveel mensen er komen en of er genoeg plaats is.
Het voornemen is echter om de film in ieder geval half februari 2023
nogmaals te vertonen, een jaar na de sterfdag van Herman Helsloot.
Bent u dus op zondag 25 september verhinderd,
of lukt het om een andere reden ditmaal niet de film te zien,
dan komt er een nieuwe kans.

Jeanne Wijnkoop,
voorzitter Locatieraad Willibrord

 

Expositie in het Willibrordushuis

De groep KINK, Kunst in de Kerk, is vele jaren geleden gevormd in Alkmaar.
In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken.
Dit kan zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz.
De KINK-leden hebben zich voor deze expositie laten inspireren door het woord WATER.
Water komt heel veel voor in de bijbelse verhalen.
In onze tijd heeft water ook de volle aandacht, overstromingen,
bluswater bij bosbranden, water in de huishouding, recreatie enz.
Zo ook het water uit de kraan, dat ons lichamelijk welzijn op peil houdt.
In het evangelie wordt het water als symbool gebruikt voor een diepere dimensie… ons geestelijk welzijn.
Mogen wij, in deze turbulente tijden, ons laven aan de woorden en verhalen, die vanuit de bijbel tot ons komen.
De tentoonstelling is nu te zien!

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl