Nieuwsbrief week 39

Nieuws uit de Kerkstraat

Dát de Schoenendoosactie ook dit jaar weer van start moest gaan was zeker. De werkgroep heeft immers, nadat vorig jaar december 216 schoenendozen werden weggebracht naar het verzamelpunt in Purmerend, niet stilgezeten. In de loop van de maanden is er veel voorbereid. Iemand kreeg de kans om een partij mooie etuis met inhoud te bemachtigen, er werd een tas vol kleine knuffels ingebracht, er werd gehaakt, gebreid en verzameld. De vraag was wel hoe we de start konden vieren nu het kinderkoor WiKiKo bij gebrek aan leden gestopt is. Maar er was enthousiasme genoeg en het voorzichtige idee om speciaal voor deze gelegenheid een kinderkoor te formeren werd werkelijkheid. Slechts twee keer repeteerde het koor, 12 kinderen tussen de 4 en 15 jaar. Vandaag staan ze er, samen met hun dirigente Marja en fluitiste Sandra, als vanouds.
Het is in meer opzichten een gedenkwaardige zondag. De voorganger in de viering is pastor Bert Glorie. In 2005 maakte hij zijn entree in de parochie en liep hij hier zijn pastorale stage. Hij startte toen een groep voor ouders van jonge kinderen en daaruit ontstonden de Kleuter- en Kinderkerk, een initiatief dat enkele jaren heel goed liep en waar velen goede herinneringen aan hebben. Pastor Glorie slaagde voor zijn studie en werd vervolgens opbouwwerker bij het dekenaat en later pastoraal werker in de parochie van Obdam. Vorig jaar werd hij priester gewijd: een bijzondere wijding, omdat Bert de eerste blindgeboren priester is in Nederland. Dit jaar is hij tevens benoemd tot pastoor in Obdam.
Maar Bert is zijn oude regio en geboortedorp Egmond aan den Hoef niet vergeten. Gisteravond ging hij voor in de Margaretha Maria Alacoque-kerk waarbij het koor Hoeverture, waar hij ooit zelf lid van was, de zang verzorgde. Vanmorgen is hij door Ad opgehaald voor de viering in Heiloo.
Tegen 10 uur is het voor de kerkgangers zoeken naar een plekje, ook in het transept raken stoelen bezet en er zijn zelfs boekjes te kort. Op het priesterkoor zijn de sedilia (stoelen) vlak achter het altaar geplaatst. Zo kan pastor Glorie zelf makkelijk zijn weg naar het altaar vinden. Pastor Bindels, die concelebreert, staat hem terzijde in de liturgische handelingen. De gebeden spreekt Bert met heldere stem uit, zijn linkerhand glijdt daarbij haast ongemerkt over het braille-boek dat op de lezenaar staat. De preek doet hij uit het hoofd. Tijdens de voorbeden leest de lector sinds lange tijd weer de intenties voor die zijn opgeschreven in het intentieboek. Voortaan zal het intentieboek voorafgaand aan de viering weer op de gebruikelijke plek in de Kerkstraat te vinden zijn. En traditioneel vertoont Marius aan het einde van de viering het bekende filmpje van de schoenendoosactie. Door het grote kruisbeeld dat nu in de absis hangt moet de projectie wat verschoven worden, maar de boodschap is helder: “Jij dacht aan mij….!”
Tenslotte is er nog een verheugende mededeling: er mag voor het eerst in lange tijd weer koffie geschonken worden voor de kerkgangers en we kunnen weer via de ‘normale’ uitgang naar de Kerkstraat. Dat betekent meteen ook veel klandizie voor de schoenendooskraam. En zo blijft het nog lang gezellig in het Willibrordushuis!

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 26 september – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Woord- en Communieviering met De Brug
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Gerard Schuijt, In herinnering aan Arie Schaap, Annette en overleden familie, Jac Verberne, Hans Hageman, Anton van de Heijden, in dierbare herinnering Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 29 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Donderdag 30 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
  (alleen toegankelijk voor bewoners)
 • Vrijdag 1 oktober – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 3 oktober – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In herinnering aan de verjaardag van Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman

 

Agenda

 • Dinsdag 28 september
  19.30 uur: Fioretti vertellingen in de Willibrorduskerk

 

Extra Nieuws

Dinsdag 28 September: Fioretti Verhalen op Muziek

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, franciscaan,
vertellen op dinsdagavond 28 september, verhalen uit ‘De Fioretti’ (bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi).
De vertellingen gaan over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed.
Frans Moussault neemt je met zijn basklarinet mee naar de diepere lagen van deze vertellingen.
Hij speelde met het BBC Symphonie Orkest, het Koninklijk Concertgebouw Orkest en met het Japans Filharmonisch Orkest.
Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, coördinator van stadsklooster La Verna en minister provinciaal van de Franciscanen in Nederland.

Het programma begint om 19.30 uur in de Willibrorduskerk en duurt tot 20.30 uur.
Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.
U kunt zich aanmelden door even te bellen op werkdagen tussen 9-12 uur naar het secretariaat (072-5330906)
of te mailen naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

 

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve-meter regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten
om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten,
mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen
en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.
Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien
omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl