Nieuwsbrief week 39

Nieuws uit de Kerkstraat

Een stoelendans kun je het niet echt noemen, misschien eerder een constante ‘variée’ in de opstelling van de stoelen. Nu het wat kouder begint te worden is het in de kerk door de weeks niet meer zo aangenaam. De bezoekers van de weekvieringen op woensdag en vrijdagmorgen om 9.30 uur, zaten er steeds minder warmpjes bij in het transept. De Moeder Godskapel is nog geen optie, daar is met de huidige maatregelen hooguit plaats voor zo’n 10 personen en dat is te weinig. Daarom vond pastor Bindels het goed om de weekvieringen in de Ontmoetingsruimte te gaan houden. Dat betekent wel dat de normale opstelling met stoelen én tafels voor een viering snel gewijzigd moet worden: tafels aan de kant en stoelen in theateropstelling met genoeg tussenruimte. Zo kunnen bijna 20 mensen een plekje krijgen in deze ‘noodkerk’. Het altaar en de credens uit de Moeder Godskapel zijn er neergezet. Er is een lezenaar én een microfoon zodat de viering door de aanwezigen prima te volgen is.
Afgelopen woensdag, de eerste keer dat we het zo deden, moest de zaal direct na de viering weer omgebouwd worden voor het koffiedrinken. Dat was een hoop gedoe. Maar ook daar is nu een oplossing voor gevonden. In de Kerkstraat hebben we enkele tafels uit de Ontmoetingsruimte neergezet en ook wat klaptafels zodat er verschillende zitjes zijn ontstaan. Zo kunnen de kerkgangers van woensdag en vrijdagochtend weer rustig genieten van een ‘koppie toe’. Ook voor het koffiedrinken na de zondagviering biedt dit perspectieven. We hopen u daar binnenkort meer over te berichten en verwachten dat dit ‘achtste sacrament’ weer in ere hersteld kan worden.
Er staan voor dit weekend nog meer stoelendansen op het programma. Onlangs werd bekend dat Monseigneur Hendriks op zondag 13 september persoonlijk naar Heiloo zou komen om pastor Bindels te installeren als pastoor van parochie Bron van Levend Water. Het was op zo korte termijn niet meer mogelijk om hier weer een groot parochiefeest voor op touw te zetten. De mensen die op die zondag naar de kerk komen zullen verrast worden door deze bijzondere viering. Op het priesterkoor komen, net als twee weken geleden bij het afscheid van pastor Helsloot, weer acht zitplaatsen, voor de vier voorgangers, de bisschoppelijk acoliet, de lector en twee acolieten. Het Vocaal Ensemble zingt vanaf de koorzolder, dus het koortransept kan weer voorzien worden van een heel aantal extra stoelen voor de kerkgangers.
Na het weekend moet dat allemaal weer worden opgeruimd en het koortransept wordt weer ingericht met 15 zitplaatsen voor de repetities van de koren. Afgelopen donderdag hebben het Dames- en het Herenkoor eindelijk weer eens voltallig kunnen oefenen in de kerk. Het was een verademing dat ze samen konden zingen op een veilige manier. Maar helaas zal het straks ook daarvoor te koud worden in de kerk. Meerdere malen per week de kerk opstoken tot een aangename temperatuur is geen optie, de stookkosten worden dan veel te hoog. En zo wordt er weer een beroep gedaan op onze creativiteit en welwillendheid.
De Locatieraad werkt aan oplossingen voor de komende winterperiode. Daarbij hopen we op uw aller begrip en medewerking. En gelukkig merken we dat velen het waarderen dat al het mogelijke gedaan wordt om én veilig én met zoveel mogelijk service aan de parochianen deze tijd door te komen.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 20 september – 10.00 uur (aanmelden vanaf 9.30 uur, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Woord- en Communieviering
  Voorganger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Joop Admiraal, Coby Jazet-Crone, In dierbare herinnering: Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Conny van der Zwaag-Henning, In dierbare herinnering: Kees Panis en zijn kleindochter Chantal, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Voor de overleden familie Van Diepen-Potter, Johannes Hendricus Hageman
  Woensdag 23 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 25 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Zondag 27 september – 10.00 uur (aanmelden vanaf 9.30 uur, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Woord- en Communieviering
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Voor levende en overleden familie Kuijpers, Ter herinnering aan Co Smit, Jac Verberne, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Anton van der Heijden, Johannes Hendrikus Hageman

 

Extra Nieuws

Bestuurlijke situatie Corneliusparochie

Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius verenigd in een Personele Unie c.q. samenwerkingsverband. Doel van het samenwerkingsverband is een maximale samenwerking op de beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen.
Het parochiebestuur, dat de beide parochies bestuurt, heeft recent, na een brede evaluatie, de conclusie moeten trekken dat de samenwerking onvoldoende vorm en inhoud heeft gekregen.

De aanloop naar en de afwikkeling van de twee gesloten kerken in de Egmonden en de brand van de Corneliuskerk zijn hierbij een voorname oorzaak geweest.

Ook de pensionering van vrijwel het voltallige pastoresteam zoals dat al geruime tijd binnen de parochies actief is speelt hierin mee. Pastoor Herman Helsloot is sinds 1 september jl. met emeritaat en de pastoraal werkers Johan Olling en Henk Hudepohl zullen in mei 2021 met pensioen gaan. In de opvolging van pastoor Helsloot is inmiddels voorzien door de benoeming van de onlangs tot priester gewijde pastor Paul Bindels.

Voor een effectievere besturing van de beide parochies heeft het parochiebestuur er onlangs voor moeten kiezen haar aandacht vooralsnog alleen op de parochie Bron van Levend Water te richten.
Voor het besturen van de H. Corneliusparochie heeft onze Bisschop Mgr. Hendriks een interim bestuur benoemd. Dit bestuur wordt gevormd door Mgr. dr. Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom, voorzitter/administrator en de heer Jan Mentink die benoemd is als secretaris/penningmeester.
De belangrijkste opdracht aan het interim bestuur is er voor zorg te dragen dat de renovatie van de Corneliuskerk tot een goed einde wordt gebracht en een helder en toekomstgericht besturingsmodel wordt uitgedacht en uitgewerkt.

parochiebestuur Bron van Levend Water

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl