Nieuwsbrief week 47

Nieuws uit de Kerkstraat

In de Ontmoetingsruimte zijn de tafels aaneengeschoven. Een schuchter zonnetje schijnt door de hoge ramen. Twintig dames zitten gezellig aan de koffie of thee: de Koffiedames onder leiding van Nel Appelman en de Kerkwerksters onder leiding van Afra van Duin. Er is voor iedereen een ‘Heilooërtje’, de traditionele traktatie bij deze jaarlijkse bijeenkomst.
Nel neemt als eerste het woord. Ze is blij dat het nog steeds lukt om iedere zondagochtend koffie te zetten voor de kerkgangers. Het wordt altijd zeer gewaardeerd, deze nazit. Koffieheer Jan is er voor de eerste maal niet meer bij vandaag, we gedenken hem en ook de kerkwerkster Berna, beiden overleden in het afgelopen jaar. Zolang zij konden hebben ze zich ingezet als vrijwilliger voor onze parochie.
Afra heeft al vele jaren de leiding bij de kerkwerksters. Ze puzzelt het rooster in elkaar en dat vraagt af en toe wat creativiteit. Er zijn nu drie groepen, die om de beurt werken, maar één van de groepen telt nog maar twee personen. Daarom stelt ze voor om twee groepen samen te voegen en iedereen stemt daarmee in. Vandaag zullen twee dames afscheid nemen na een zeer lange staat van dienst. Eén van hen vertelt dat ze net na haar trouwen, nu 50 jaar geleden, met kerkwerken is begonnen. Nu noopt haar mantelzorgtaak haar om te stoppen. Afra dankt beiden voor hun trouwe inzet en biedt hen een fraai boeket aan.
Tot slot van haar verhaal vraagt Afra aandacht voor het ‘Verslagenboek’. Vanaf het begin, al meer dan 50 jaar dus, hielden de kerkwerksters contact met elkaar via een logboek. Daarin werd telkens een kort verslagje van de werkbeurt neergeschreven. Eén lid van het groepje maakte het verslag en bezorgde het boek dan bij iemand van de volgende groep. Er stonden ervaringen in en handige tips maar ook blijde gebeurtenissen en felicitaties. De laatste jaren werd de functie stilaan overgenomen door moderne communicatiemiddelen. Er wordt nu onderling gebeld, gemaild en geappt. Tijd dus om het boek voorgoed te sluiten.
Als na een dik uur alles is besproken, rijden Afra en Nel de serveerwagen binnen. Hij staat vol amaryllisbollen in cadeauverpakking, voor ieder één. Een prachtige geste die door allen zeer gewaardeerd wordt. Langzamerhand gaat ieder daarna weer haars weegs. Op tafel ligt nog het Verslagenboek, keurig opgeborgen in een stoffen hoes met een vrolijke sleutelhanger. Het boek moest immers netjes blijven ook als het door een brievenbus werd gegooid. Met een plechtig gebaar overhandigt Afra mij het boek. Het is tot de laatste pagina volgeschreven, met een laatste woord van Afra. Zij schrijft: ’ …’Dit is een slotwoord voor wat betreft het werkboek. De telefoon heeft het overgenomen… In de loop der tijd is er veel veranderd. We zijn nu nog met 10 dames…. Ik hoop en wens dat we dit werk als kerkwerkgroep nog een hele tijd kunnen doen…’
De volgende dag blader is het boek door. Zoveel herinneringen aan gebeurtenissen, maar vooral aan lieve mensen, van wie er velen al overleden zijn. Het boek blijkt in augustus 2012 geopend te zijn door Riet Karsten, toenmalig hoofd kerkwerksters. Zij schrijft: ‘Lieve allemaal, we beginnen weer met een nieuw boek. Die van hiervoor was helemaal volgeschreven vanaf januari 2001. Hopelijk komt deze ook weer vol, met allemaal kerkwerksters die er nu nog zijn, dan zijn we allemaal wel weer zo’n jaar of tien ouder!’ Het boek is vol gekomen, het is een klein monument voor al die betrokken mensen. Ik zal het overdragen aan de toegewijde zorg van de heer Admiraal, die er vast een plekje voor heeft in het archief.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 

 • Zondag 19 november – 10.00 uur
  Viering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=RGJr6JECwNU
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Gerard Schuijt, Johannes Hendrikus Hageman, Marianne van der Heijden-Belleman en Anton van der Heijden
 • Dinsdag 21 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 24 november – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 26 november – 10.00 uur – Christus Koning – Caeciliafeest
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=A2_Wjp3AfTQ
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Wim de Backker, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, Marianne van der Heijden-Belleman en Anton van der Heijden

 

 

Agenda

 • Woensdag 22 november
  07.30 – 21.00 uur: Stembureau in de kerkstraat van het Willibrordushuis
  29.30 uur: Vergadering Locatieraad Willibrord

 

 

Extra Nieuws

Caeciliafeest op zondag 26 november

Op zondag 26 november zal het Dameskoor haar 60-jarig bestaan gedenken in de viering van 10 uur. Ook zullen die ochtend drie koorleden (een dame en twee heren) gedenken dat zij respectievelijk 40 en 60 jaar koorlid zijn.
We hopen vele parochianen te kunnen verwelkomen!

Locatieraad en parochiebestuur

 

Tweehonderd-en-negen schoenendozen onderweg!

Zaterdag 11 november 2023 zijn de 209 schoenendozen die we hebben kunnen vullen in 21 verzenddozen opgehaald. De dozen gaan dit jaar naar Roemenië.
We zijn iedereen die mee heeft gedaan door schoenendozen te vullen, geld te geven, sjaals en mutsen te breien/haken, etuis en knikkerzakken te maken en nog veel meer heel erg dankbaar.
Door een tekort aan schoenendozen lag zondag 5 november onze hoop op 180 dozen om te verzenden. Aan de oproep tijdens deze viering werd gehoor gegeven en er werden nog vele lege schoenendozen gebracht. Hartelijk dank daarvoor.
Mocht u aankomend jaar alvast wat willen doen voor de actie van 2024 dan kunt u dat doen door sjaals, mutsen en handschoenen/wanten voor jongens en meisjes tussen 2 en 14 jaar te maken en schoenendozen te bewaren met de maximale maten 11,5 cm hoog, breedte 22 cm en lengte 32 cm.

Team schoenendoosactie

 

Stembureau in de Kerkstraat

Het parochiebestuur en de Locatieraad hebben op verzoek van de gemeente Heiloo, het Willibrordushuis weer ter beschikking gesteld als stembureau voor de Tweede Kamer verkiezingen van woensdag 22 november aanstaande.
In de Kerkstraat komen vier stemhokjes. Er kan gestemd worden tussen half acht ’s morgens en negen uur ’s avonds.

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl