Nieuwsbrief week 49

Nieuws uit de Kerkstraat

Op het feest van Christus Koning ging pastor Hudepohl voor in de Willibrorduskerk. Na afloop hoorde ik van de kerkgangers dat zijn preek hen zeer aansprak. De volgende dag vond ik de tekst van de preek terug in de sacristie. Graag wil ik een deel van deze preek hieronder weergeven, met toestemming van pastor Hudepohl.

Marieke Hoetjes

 

Ik weet niet of u de berichten hebt gevolgd de afgelopen weken in de krant over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. Ad Limina betekent: op de drempel. De drempel van de graven van de apostelen Petrus en Paulus, waarvan wordt verondersteld dat deze zich bevinden onder de huidige Sint Pieter. Het is een vijfjaarlijks bezoek waarin de bisschoppen de diverse secretariaten bezoeken en ook de paus zelf.
Voorheen kregen de Nederlandse bisschoppen nogal eens de mantel uitgeveegd, maar met de komst van deze paus, Franciscus, is er een andere wind gaan waaien en worden de bisschoppen vooral aangemoedigd. En dat is ook wel nodig, want voorafgaand aan hun bezoek brengen ze zelf verslag uit over de stand van zaken in Katholiek Nederland. En dat verslag ademt een en al somberheid. Somberheid over lege kerken; over de noodzaak het gebouwenbestand drastisch de saneren. Kerken sluiten dus. Kortom bepaald geen rooskleurig beeld van onze kerkprovincie.
Maar ja, ik zeg altijd: wanneer je in de kerk bent, hetzij als voorganger, hetzij als kerkganger, en je maakt je alleen maar druk over de zitplaatsen die niet bezet zijn, als dat je voornaamste zorg is, hoeveel zorg is er dan nog over voor de plaatsen die wél bezet zijn? Alleen maar praten over lege gebouwen, onbezette plaatsen tijdens de dienst, dan vergeten we de mensen die er wel zijn.
Daarnaast las ik in de krant in een commentaar, dat de bisschoppen het alleen maar hebben over kerkgang, het aantal doopjes, huwelijken en kerkelijke uitvaarten. Over alles wat er ín het kerkgebouw gebeurt. Maar alles wat er buíten dat kerkgebouw gebeurt, daaraan wordt geen woord gewijd in het verslag. Dat alles verdient kennelijk de aandacht niet. En hier zou ik willen zeggen: daar moet het op een dag als vandaag, Christus Koning, nou juist om gaan. Wanneer het verhaal van die mens uit Nazareth goed lezen, dan kunnen we zien dat het juist niet gaat om wat in de kerk, in de synagoge, in de tempel gebeurt. Het gaat juist om al die dingen uit ons gewone leven.
Hoe mensen kunnen leven met elkaar. Hoe mensen elkaar tot stut en steun kunnen zijn. En dat gebeurt vanuit onze kerk door mensen die zieken en ouderen bezoeken, maar dat geschiedt evenzeer door mensen die vanuit algemeen humanitaire instelling hun aandeel leveren in de samenleving.
Dat gebeurt door heel veel mensen die, vaak ongezien en ongemerkt, zich in eigen leven inzetten in het oefenen van soberheid ten bate van het milieu. Mensen die bewust hun inkopen doen om het klimaat zo min mogelijk te belasten.
Dat gebeurt hier en in zoveel kerken, momenteel in de actie Schoenendoos, waarmee we willen zorgen dat kinderen in de derde wereld goede materialen krijgen voor op school. Daar waar mensen zich blijven inzetten voor een leefbare buurt, waar vaders en moeders op scholen assisteren, voor de eigen kinderen maar ook de kinderen van anderen. Waar mensen als vrijwilliger rijden op de buurtbus.
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar ik denk dat ieder van ons ook voorbeelden kent vanuit de eigen omgeving.
Natuurlijk, het is niet leuk wanneer de Nederlandse bisschoppen moeten melden dat er vele kerken buiten gebruik moeten worden gesteld. Het is ook voor jou niet fijn wanneer gemeld moet worden dat de kerk waar je het leven hebt gevierd, de deuren moet gaan sluiten. Te weinig mensen, te weinig inkomsten, te duur in onderhoud en energie. Niet leuk, neen. En dat we ons daarover soms zorgen maken, ja dat wil ik best wel onderkennen.
Maar ik zou vandaag toch vooral willen meegeven: laat je door die zorgen niet het zicht ontnemen. Het zicht op al dat goede wat mensen doen. Hier in onze woonplaats, landelijk, ja soms wereldwijd. Laten we niet vergeten dat al die mensen op hun eigen manier iets realiseren van wat we het koningschap van Christus op aarde mogen noemen. Ik zou wensen dat ook onze bisschoppen konden delen in die zonnige visie op kerk zijn in deze tijd.
Amen

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 4 december – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: Ph. Kint
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=71adaWGQLQA
  Gebedsintenties: Fenny de Koning-Wennekes, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, Piet Appelman en zegen over zijn gezin
 • Dinsdag 6 december – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 9 december – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 11 december – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=1Yu3nGpdMeY
  Gebedsintenties: Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Donderdag 8 december
  19.30 uur: MOV-HALE te Limmen

 

 

Extra Nieuws

Oude kerstkaarten?… Lever ze in!

In de Willibrorduskerk worden rond de Kersttijd zelfgemaakte kerstkaarten verkocht.
Deze worden veelal gemaakt van oude kerstkaarten.
Heeft u kerstkaarten over, die u anders weg zou gooien?
Lever ze dan in bij het secretariaat van de Willibrorduskerk op werkdagen van 09-12 uur.
Wij zijn er blij mee en maken er weer nieuwe kaarten van.
Wie weet ziet u volgend jaar een kaart, die van uw oude kaart gemaakt is.
Dat zou toch leuk zijn!
Wilt u ivm de privacy liever niet dat de afzender er nog op staat?
Knip dan de achterkant eraf.
Wij gebruiken alleen de voorkant.
Alvast enorm bedankt!

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl