Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 24

Nieuws uit de Kerkstraat

De laatste dag van mei, op de drempel van de zomer. De bermen langs het fietspad van de Vennewatersweg zijn nog niet gemaaid. Allerlei verschillende grassen wuiven eensgezind in de wind. Weegbree, boterbloemen, klaprozen en margrieten brengen kleur. Vanaf het weiland aan de overkant klinkt een bekende roep: drie scholeksters lijken elkaar achterna te zitten en scheren laag over het gras. De abdij komt in zicht. Een kieviet toont statig zijn fraaie kuif en op een kaal bollenveld hipt een witte kwikstaart. Het uurwerk van de Adelbertuskerk wijst tien voor zeven aan. Nog even doorfietsen, tegenwind, naar de Adelbertus Akker.
Plotseling zie ik langs de smalle landweg een bekende hond lopen. Het is de zwart-witte border collie Jeff. Zijn baas heeft de auto geparkeerd en is ook op weg naar de Akker. Vorige week heb ik hem voor het eerst ontmoet toen hij zich in het Willibrordushuis kwam voorstellen aan de pastores en het parochiebestuur. Het is de heer Paul Bindels die, per 1 juni, als diaken twee dagen per week in de parochie komt werken. Toen hij hoorde over de gebedsestafette Lopend Vuurtje was hij direct enthousiast. Vanmiddag kwam hij al vanuit zijn woonplaats Bennebroek naar Heiloo en nam meteen zijn liturgische gewaden mee. We maakten ruimte in de paramentenkast in de sacristie om er zijn vier verschillend gekleurde dalmatieken een plaats te geven. Een dalmatiek is een soort kazuifel met mouwen. Op het altaarstuk uit 1631, het schilderij dat in de pastorie hangt, is de H. Adelbertus te zien met een dalmatiek aan. Adelbertus was óók diaken. Eén van Pauls dalmatieken heeft de rode kleur. Deze zal hij op Eerste Pinksterdag dragen, wanneer hij samen met pastor Helsloot voor het eerst voor zal gaan in onze Willibrorduskerk.
Op het bemoste stenen muurtje, dat de contouren van de vroegere kapel aangeeft, zitten al flink wat mensen. De Adelbertusput, getooid met een 7-armige kandelaar en de Christusicoon, vormt het middelpunt. Als Jeff rustig is gaan liggen aan de voeten van zijn baas, beginnen we de korte viering. De klaprozen, die her en der tussen de stenen groeien, wiegen bij ons zingen in de wind, de vogels begeleiden in alle toonaarden ons gebed.
Na een klein half uur spreekt pastor Mantje de zegenbede uit. Dan schenken onze gastvrouwen uit Egmond-Binnen ons koffie en thee uit de meegebrachte thermoskannen. De verse cake gaat rond. Er is tijd voor ontmoeting en een kennismaking met Paul.
Dan verlaten de aanwezigen langzamerhand deze bijzondere, gewijde plek en gaan op huis aan. Maar velen zullen hier binnenkort terug komen. Op zondag 23 juni wordt hier het Adelbertusfeest gevierd, met een Eucharistieviering om 10 uur. Maar als u de rust en eenvoud wilt meemaken, komt u dan naar de eerste viering van die dag, om 7 uur, de zogenoemde ‘Vogeltjesmis’.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 13 juni– 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 14 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 16 juni – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met dames- en Herenkoor
  Voorganger: J. Olling

  Gebedsintenties:
  Tony van Sante-van Laarhoven, Maria Adelaar-Schoemaker, In dierbare herinnering: Co Smit, Pierre Bussen, In dierbare herinnering: Harry Schilder, Johannes Hendrikus Hageman, Piet Appelman en zegen over zijn gezin, Voor onze dierbare overleden tante Marga

Agenda

 • Dinsdag 11 juni
  16.00 uur: Roosterbespreking Willibrordushuis
 • Woensdag 12 juni
  14.00 uur: Vergadering Parochiebestuur Willibrordushuis
  20.00 uur: Overleg nieuw Jaarthema te Limmen

Extra Nieuws

Nieuw jaarthema 2019-2020 planning woensdag 12 juni, 20 uur te Limmen

Afgelopen seizoen zijn we binnen onze samenwerkende parochies bezig geweest met een gezamenlijk jaarthema. Het jaarthema voor 2018-2019 was ‘Leven in verbondenheid. Een jaarthema dat verbindt. Op al onze zes kerklocaties hebben we dat concreet uitgebeeld met een ketting van schakels. Kettingen waar het afgelopen seizoen op verschillende liturgische, diaconale en catechetische momenten nieuwe schakels aan zijn toegevoegd. Ook tijdens de regiovieringen stond het jaarthema en de kettingen centraal. Tijdens de komende regioviering op zondag 7 juli om 10.00 uur in de Willibrorduskerk te Heiloo zal het jaarthema worden afgesloten. Nog eenmaal zullen alle zes de kettingen samen gebracht worden.

Op woensdag 12 juni om 20.00 uur is een ieder uitgenodigd om in de pastorie van de Corneliusparochie te Limmen aanwezig te zijn om mee te denken aan het nieuwe
jaarthema voor 2019-2020. Er worden dan voorstellen ingebracht en concreet nagedacht over de uitbeelding van thema. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen mee denken en betrokken zijn bij de keuze. Alleen dan kan het een verbindend thema worden waar we graag mee aan de gang willen gaan en door geïnspireerd worden. Welkom woensdag 12 juni.

namens het pastoresteam
pastor Johan Olling

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl