Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 37

Nieuws uit de Kerkstraat

Het plein voor de Adelbertuskerk in Egmond-Binnen ligt vredig in de ochtendzon. Het uurwerk van de toren wijst half tien en de eerste kerkgangers arriveren. Mensen groeten elkaar, dorpsgenoten en parochianen uit de regio. Om kwart voor tien beginnen de klokken te luiden, ze klinken zoals altijd: feestelijk en uitnodigend. Maar het gevoel is vreemd en dubbel. Vandaag, zondag 25 augustus, luiden ze voor de laatste keer.
De kerk blijkt prachtig versierd, met smaakvolle, veelkleurige bloemstukken. Het oude beeld van Adelbert, nog afkomstig uit de Rinnegommerkerk, staat prominent op het priesterkoor. Het tekent de zorg waarmee deze viering is voorbereid. Ruim tweehonderd uitnodigingen zijn verstuurd door de Locatieraad en de Liturgische werkgroep heeft samen met het pastoraal team het boekje samengesteld. Nu vangt de laatste eucharistieviering aan met het vertrouwde geluid van de gong en de klanken van het orgel dat het openingslied inzet.
In de teksten van gebeden, liederen, lezingen en preek is een evenwicht gevonden tussen verdriet en dankbaarheid, tussen berusting en moed voor de toekomst. De trouwe inzet van zo vele vrijwilligers krijgt aandacht bij het uitreiken van de Penning van Verdiensten aan één van hen. Tijdens de voorbeden klinken vele namen van parochianen van wie in de kerk, kort of wat langer geleden, afscheid is genomen.
Na de communie krijgt pastor Helsloot een velum omgeslagen en wordt hem de ciborie aangereikt. De kerkgangers staan spontaan op en zien zwijgend toe hoe het heilig Brood naar buiten wordt gedragen, door de openstaande deuren het licht van de zon tegemoet. Binnen wordt de Godslamp gedoofd en de deuren van het tabernakel blijven open staan.
Na het slotgebed volgt een indrukwekkende liturgische rondgang. Er wordt stilgestaan bij alle plekken die voor de geloofsgemeenschap zoveel betekend hebben. De altaartafel, de doopvont, de beeltenis van Maria, de regenboog met afscheidskruisjes en de lezenaar. Tenslotte wordt de Paaskaars gedoofd en verlaten de aanwezigen de kerk, terwijl de koster de verlichting stapsgewijs uitschakelt.
Buiten wacht een verrassing. De fanfare Eensgezindheid staat opgesteld en verzorgt een klein optreden. Aan weerszijden van de ingang staan tafels klaar met koffie en thee en er is voor ieder een stuk gebak. Parochianen ontmoeten elkaar en delen hun gevoelens: zij die net afscheid hebben genomen van hun kerkgebouw en zij die dat volgende week gaan doen. En vooral klinken er lovende woorden voor de manier waarop de geloofsgemeenschap van de H. Adelbertus dit afscheid gevierd heeft.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Donderdag 12 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck

  Gebedsintentie:
  Cees en Jo van Westerop-Zentveld

 • Vrijdag 13 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel

  Gebedsintentie:
  In liefdevolle gedachten Peter Greijer

 • Zondag 15 september – 10.00 uur
  Eucharistie bij de Opening van het Werkjaar
  Voorgangers: H. Helsloot en P. Bindels

  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Lies Lubke en overleden ouders, Coby Jazet-Crone, Johannes Bakker, Overleden familie Bijvoet-Rotteveel, Piet Appelman en zegen over zijn gezin, Maria Adelaar-Schoemaker

 

Agenda

 • Dinsdag 10 september
  09.00 uur: Vergadering Parochiebestuur te Akersloot
 • Vrijdag 13 januari
  15.00 uur: Commissie Waterput

 

Extra Nieuws

Opening van het werkjaar

Het komend seizoen staat in onze parochies Bron van Levend Water en Cornelius, in het teken van het jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Dit thema sluit aan op de viering van 75 jaar bevrijding. Wij kunnen in vrijheid leven en kiezen omdat anderen in de Tweede Wereldoorlog zware keuzes hebben gemaakt, soms ten koste van hun eigen vrijheid en hun leven.
Maar ‘In vrijheid kiezen’ brengt ook veel verantwoordelijkheden met zich mee.
Als christen kun je bij je keuzes laten leiden door de geboden, de ‘richtingwijzers’ die ons in het Oude testament worden aangereikt. In het Nieuwe Testament lezen we over de bevrijdende keuzes die Jezus maakte.
Dit werkjaar gaan we in onze parochies met dit thema aan de slag. In de openingsvieringen op 15 september in Akersloot, Heiloo en Limmen zal ‘In vrijheid kiezen’ centraal staan: in dankbaarheid voor die vrijheid van kiezen en met de opdracht om, in navolging van Jezus, bevrijdend te kiezen.
Pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl