Uitvaart in Corona-tijd

In de Willibrorduskerk Heiloo gelden in Corona-tijd aangepaste regels  voor uitvaarten. Hieronder een betreffend schrijven van Diaken Paul Bindels.

Namens het pastores team van onze parochie wil ik u van harte welkom heten ik de kerk.

U heeft ervoor gekozen een kerkelijke uitvaart te willen houden ter nagedachtenis van uw geliefde overledene. Om de uitvaart waardig en plechtig te laten verlopen hebben wij een kader met regels waarbinnen wij de uitvaart in onze kerk willen houden. Een kerkelijke uitvaart is een afscheid nemen van uw geliefde in het huis van God. Dit doen we door een kerkdienst te vieren voor de overledene samen met de nabestaanden. Dit geeft ons veel ruimte maar niet alles kan in de kerk, wat wel in een aula van een crematorium zou kunnen.

Speciaal nu, met de corona virus beperkingen, zijn de regels uitgebreid en aangepast.

Het is het mogelijk om op later tijdstip, als alles weer gewoon is en de corona virus maatregelen zijn opgeheven, een langere herdenkingsviering te houden in de Kerk.

  • De viering mag bij voorkeur niet langer dan 35 minuten duren.
  • Iedereen moet in alle omstandigheden 1.5 meter afstand van elkaar houden.
  • We geven elkaar niet de hand.
  • Verder zijn alle maatregelen van overheidswege en van het bisdom bij ons ook van kracht.
  • Voor de begrafenis moet de kist gesloten zijn en blijven.
  • Wat muziek betreft is er bij de intrede en bij het uitgaan van de kerk een kort muziek stuk ongeveer 3 minuten.
  • Voor de muziek geldt, dat de muziek gepast moet zijn bij een kerkelijke uitvaart, de pastor heeft daar de eindbeslissing in.
  • Er is ruimte voor één of twee sprekers voor een in memoriam van maximaal 5 minuten (+/- 400 woorden). Films en dia’s kunnen in de kerkdienst niet worden getoond.

In grote lijnen is de orde van dienst tijdens de corona maatregelen als volgt.

 

OPENING VAN DE VIERING

Ophalen van de kist achter in de kerk.

– Openingslied.

– Kruisteken Pastor.

– Begroeting Pastor.

– Licht ritus, aansteken van de kaarsen, van af de Paaskaars.

– De vier kaarsen worden aangestoken door.
(Dit wordt meestal door de familie gedaan)

– Spreker van de familie van de overledenen. Max 5 Min.

– Openingsgebed.

DIENST VAN HET WOORD

Lezing uit het evangelie.

– Verkondiging.

– Voorbede.

TEN AFSCHEID                                                                                                                                      

– Tekens ten afscheid (absoute) pastor.

– Tijdens het uitdragen Lied.

-kist wordt uitgedragen, de pastor hangt het kruisje op in de gedachtenis kapel.

 

Ik wens u een veel sterkte bij het afscheid van uw geliefde.

Diaken P.A.E. Bindels

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl