Vastenactie 2024

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

Wat gaan we doen?

Waterpunten
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen – met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen – van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project worden betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.

Campagneproject in het kort

  • vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks;
  • vier gemeenschappelijke tuinen;
  • trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken;
  • 20 mensen worden getraind in het onderhouden en repareren van de pompen;
  • 40 boeren worden getraind in waterbeheer en hygiëne rondom de waterpunten en de wateropslagtanks;
  • 100 boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen;
  • 200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten;
  • 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen;
  • vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

Wat kunt u bijdragen?

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:

Landbouw training p.p.                                  € 15,-
Naai-opleiding voor twee personen             € 35
Startset om kleding te naaien                        € 45
Afrastering moestuinen                                  € 65
Waterleidingen en kranen                              € 85
Naaimachine                                                     € 340
Watertank van 5000 liter                               € 550
Waterpomp op zonnepanelen                       € 3.500

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Of stort uw bijdrage contant in de Vastenkist in de kerk.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl