H. Adelbertus

Een korte geschiedenis van de Adelbertus kerk

Tegen het eind van de 18e eeuw werd het voor katholieken in Nederland niet echt meer moeilijk gemaakt om hun godsdienst openlijk te belijden. Voor hun kerkdiensten had men het in de Egmonden in de vele voorgaande jaren moeten doen met een kleine schuil-schuurkerk aan de huidige Haagdoornlaan te Egmond-Binnen, alwaar in 1784 de St. Adelbertparochie kon ontstaan.H. Adelbertus

Voortvarend ging men daarna aan het werk om een echte kerk te realiseren en te Rinnegom slaagde men erin om een kleine kerk neer te zetten voor de gelovigen van de drie Egmonden. Rond 1850 was het gebouwtje te klein geworden en wist men de middelen bijeen te brengen voor een grotere en zeker zeer fraaie kerk. Deze werd in 1859 in gebruik genomen.

Aangezien het voor vele dorpelingen in de drie Egmonden niet altijd eenvoudig was om de grote afstand naar Rinnegom af te leggen, streefde men naar een eigen kerkgebouw in de eigen kern. Egmond aan Zee slaagde er in 1905 in. De katholieken van Egmond a/d Hoef behoefden ook een eigen kerk en wisten het in 1923 te realiseren. De kerk te Rinnegom bleef nu alleen over voor de inwoners van Egmond-Binnen.

In Egmond-Binnen werd toen al veel over een eigen kerk in de dorpskern gesproken, maar het was een niet zo geweldige tijd, in de vooroorlogse jaren en de daarop volgende oorlog en had men wel iets anders aan het hoofd. Pas na de oorlog, ging het in veel opzichten langzaam weer beter en de wens om een eigen kerk te hebben leefde op.

Het kerkgebouw te Rinnegom begon inmiddels veel ouderdomsverschijnselen en mankementen te vertonen en het erheen reizen werd in toenemende mate erg bezwaarlijk gevonden. De tijd leek rijp om geld bijeen te garen en het zal duidelijk zijn dat men in Egmond-Binnen met toenemend enthousiasme aan het werk ging om ook in het eigen dorp zo snel mogelijk een eigen kerk van de grond te krijgen.

Pastoor van Teijlingen wist een aantal mensen zeer enthousiast te maken. Er werden veel persoonlijke giften gedaan en tal van acties werden ondernomen om de benodigde gelden bijeen te brengen. In het boekje ‘Herinneringen aan St. Adelbertuskerk Egmond-Binnen’, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerk, staan hierover prachtige verhalen opgetekend.

Zo werd het benodigde bedrag bijeen gebracht en nam de bouw van de kerk in 1962 een aanvang. Het werk werd gegund aan het plaatselijke bouwbedrijf G. Tervoort en zonen. Vele dorpelingen hielpen persoonlijk bij voor de bouw van hun kerk. Op 12 december 1964 werd het nieuwe Godshuis gewijd. De kerk te Rinnegom werd gesloten en afgebroken. De begraafplaats aldaar bleef bestaan.

Een bloeiend parochieleven volgde. Koren, kosters, pastoors, vrijwilligers kwamen en gingen. De inwoners van de Egmond-Binnen waren van harte betrokken bij hun gemeenschap en hun kerkgebouw. 

In 2014 werd het 50-jarig bestaan van de kerk gevierd.

Op zondag 25 augustus 2019 vond de laatste viering in de H. Adelbertus kerk plaats, waarna deze aan de eredienst werd onttrokken. De Binders behouden de mogelijkheid op woensdag morgen samen te vieren in het steunpunt van de kerk in de pastorie. Vanaf zondag 8 september 2019 komen alle Egmonders samen in de H.M.M. Alacoque kerk te Egmond aan den Hoef.

 

 

Teksten zijn overgenomen uit het boekje ‘Herinneringen aan St. Adelbertuskerk Egmond-Binnen’, december 2014

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl