Doop

De geboorte

Bij de geboorte van een kind sturen de ouders vaak een geboortekaartje naar de pastorie of het parochiesecretariaat en/of de pastor. Dat is leuk, want dan kan de parochie het gezin feliciteren met de geboorte van dit kind.  Ook kan het kind dan worden ingeschreven in het ledenbestand van de parochie, want dat gebeurt niet automatisch.

Dopen

Veel ouders ervaren bij de geboorte van hun kind dat zij een bijzondere rol vervullen in de schepping van de wereld. Ze staan als het ware met hun neus op het mysterie van het leven en zijn zo dankbaar voor dit nieuwe leven dat zij hun dankbaarheid willen uiten. Ook ervaren ze dat hun handen soms te kort zijn om voor hun kind te zorgen, dat dit nieuwe leven kwetsbaar is. Velen hopen dan door het doopsel een bijzondere bescherming te krijgen voor hun kind. De gemeenschap van dorp en kerk verwelkomen dit nieuwe leven en hopen dat het gezond en sterk mag opgroeien. Het doopsel is daar een uiting van. Wanneer ouders aangeven dat zij hun kind willen laten dopen, geven zij daarmee aan dat ze hun kind op de weg willen zetten van Jezus en laten opgroeien in de traditie van de kerk.

In onze tijd worden met name kinderen gedoopt. Het doopsel van een volwassene komt incidenteel voor maar is altijd mogelijk.

Betekenis van het doopsel

Het belangrijkste symbool bij het doopsel is het water. Water kan leven schenken, vernissen, reinigen, maar ook kan water het leven bedreigen. Deze kenmerken van het water bepalen de betekenis van het doopsel. Naast water zijn er nog andere symbolen die bij het doopsel horen. Een zalving bijvoorbeeld. Door de zalving wordt het kind een gezalfde, een Christen. Het Griekse woord ‘Christianoi’ betekent gezalfd zijn. De voorganger maakt een kruisteken op het voorhoofd van het kind. Dit teken verbindt ons met elkaar, met allen die het kruisteken als herkenningsteken hebben en met Christus die tot op het kruis trouw bleef aan God door de liefde.

De doopkaars

Ook steken we een doopkaars aan met het vuur dat brandt op de Paaskaars; het symbool van Christus die als een licht in onze wereld iedereen wil verlichten.
Met deze doopkaars geven de ouders aan dat zij licht willen zijn voor hun kind en het licht van hun geloof aan hun kind willen doorgeven. De doopkaars is ook het symbool van hoe dit kind onze wereld mag verlichten en verwarmen.

Peter en Meter

In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek gedoopt te zijn.

De doopviering

De doopviering zal, in overleg met de pastor, met name op zondag plaatsvinden. Elke zondag vieren we de opstanding van Pasen. Bij voorkeur dopen we daarom ook op Pasen. Het liefst in de Paasnacht. Vooral als er volwassenen zijn die gedoopt wensen te worden, gebeurt dit in de Paasnacht. Het doopsel vindt meestal individueel plaats, dopen met meerderen tegelijk is mogelijk. Neem altijd op tijd contact op met de pastor.

Het doopgesprek

Ter voorbereiding op het doopsel vindt het doopgesprek plaats. Het is goed om met elkaar te praten over welke betekenis het doopsel voor de ouders heeft en wat de kerk daarover zegt.

Aanmelding

Ouders die hun kind willen laten dopen of volwassenen die gedoopt willen worden, dienen hiervoor contact op te nemen met het lokale secretariaat of eerstverantwoordelijke pastor. Zie hiervoor het tabblad contact.

De viering van het doopsel

De doop duurt ongeveer een half uur. Meestal zijn daar veel familieleden en vrienden bij aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de parochie geschreven. Ook kan de plaats en de datum van de doop in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl