Parochieblad

De parochiegemeenschap Bron van Levend Water heeft een eigen blad, dat zo’n 6 maal per jaar verschijnt. Het blad wordt onder  geïnteresseerden in onze vijf dorpen verspreid. In het blad vindt u informatie over vieringen, cursussen, sacramenten en ook nieuws uit werkgroepen, over acties, collecten enz.

 

De laatste uitgave van het parochieblad vindt u via deze link:

parochieblad 5. april 2024

 

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden, kunt u inleveren bij de lokale redacties, bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major: jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H.M.M. Alacoque: drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

Sluitingsdata:

2024: 23 januari, 2 april, 11 juni

 

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl