Locatieraden

De locatieraad is belast met het concrete – dagelijkse – toezicht op en onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. Hiervoor is een eigen budget beschikbaar. Bovendien ziet de locatieraad toe op het goed functioneren van de verschillende werkgroepen ter plaatse en ondersteunt hen, waar nodig, hier in. Daarnaast kan de locatieraad het tot haar taak rekenen om ‘oog en oor’ te zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden in overleg met de lokale pastor.

In elke locatie functioneert een locatieraad. De locatieraden van de drie Egmonden werkten, in aanloop naar de vorming van één geloofsgemeenschap per 1 september 2019, al nauw samen.  Op 8 september 2019 werd het samengaan van de locaties van de Egmonden plechtig gevierd in de kerk van H. Margaretha Maria Alacoque.

Vieringen door de week

H.Willibrordus Heiloo
Wo 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Eucharistieviering

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl