Visie

Bron van Levend Water

De keuze van de nieuwe naam van onze parochie lag bijna voor de hand. Kenmerkend voor onze regio in Noord-Kennemerland is immers de aanwezigheid van veel water. De zee, de talloze poldersloten achter de duinen, het Overdie en het Alkmaardermeer. Water is zo vanzelfsprekend aanwezig in onze leefomgeving, dat we het bijna heel gewoon vinden. Bovendien zijn er binnen de grenzen van onze parochie drie bekende waterputten, die al sinds mensenheugenis bron van leven zijn voor talloze generaties. Zij hebben vanoudsher een religieuze betekenis gekregen: de Willibrordusput in Heiloo, de Adelbertusput in Egmond en natuurlijk de Runxputte bij onze Lieve Vrouw-ter Nood op de grens van Heiloo en Limmen.

De nieuwe parochie ‘BRON VAN LEVEND WATER’ wil vanuit dit verleden doelgericht en met een frisse blik naar de toekomst kijken. De ‘Bron’ verwijst naar de nimmer opdrogende en duurzame stroom van ‘levend water,’ die Jezus van Nazareth in zijn blijde Boodschap aanbiedt aan iedereen die in Hem gelooft. De nieuwe parochie wil een ‘Bron’ zijn, waar allen die op zoek zijn naar betekenis en zin in hun leven, uit kunnen putten. Gesterkt en gevoed door een werkelijke ontmoeting met Gods’ woord en sacramenten kunnen zij verder gaan op hun levensweg.

Natuurlijk, soms stroomt er slechts spaarzaam water, als de inspiratie en motivatie verflauwt. Of als tegenkrachten een goede dóórstroming verhinderen . Maar steeds zoekt het ´Levend Water´ nieuwe, vaak verrassende wegen voor iedereen die dorst naar gerechtigheid en vrede in de wereld om ons heen. Parochianen van de nieuwe parochie geloven bovendien dat zij er niet alléén voor staan. Zij weten zich geborgen en geïnspireerd door het eeuwenoude, maar tegelijk actuele verhaal van God met de mensen.

Zo mag je in de parochie ‘Bron van levend water’ thuiskomen, gekend-zijn en aangesproken worden. En van daaruit kun je in beweging gezet worden, omdat -naar de woorden van Paus Franciscus- “de Heer het initiatief heeft genomen en ons in Liefde is voorgegaan. Daarom durft een gelovige gemeenschap de eerste stap te zetten; zij aarzelt niet om het initiatief te nemen, om naar kruispunten van wegen te gaan en degenen die uitgesloten zijn uit te nodigen voor het gastmaal van de Heer.” (uit: Evangelii gaudium 2013)

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl