Priesterschap

De Priesterwijding

Het priesterwijding is een sacrament waarbij een (jonge) man de bewuste keuze maakt om ongehuwd door het leven te gaan, om zo zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en zijn kerk. Om priester gewijd te kunnen worden, krijgt de priesterkandidaat een filosofische en theologische opleiding in een seminarie en doet hij meestal een pastorale stage in een parochie.

Roeping

Bij zijn priesterwijding door handoplegging en gebed van de bisschop wordt de roeping van de priesterkandidaat door de Kerk bevestigd en krijgt hij ook een zending in dienst van het Godsvolk en de mensen die hij op zijn levensweg ontmoet. Het priesterschap is een roeping van Godswege en een levenslang engagement. De drievoudige taak van de priester is het verkondigen van het evangelie, het toedienen van de sacramenten en het opnemen van pastorale verantwoordelijkheden binnen een geloofsgemeenschap.

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl