Huwelijk

http://www.sintjacobusmajor.nl/images/trouwen3.jpgVoor christenen heeft het huwelijk een dubbele betekenis. Het is enerzijds een aardse en natuurlijke werkelijkheid; het is de bevestiging van een samenlevingsvorm tussen man en vrouw. Daarnaast is het huwelijk ook een zichtbaar teken van het Verbond van God en de mensen. Daarom vragen man en vrouw bij hun huwelijk om Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven. Zij gaan naar hun locatiekerk, om daar tegenover God en de geloofsgemeenschap hun huwelijk te sluiten. Het is wettelijk geregeld dat vóór het kerkelijk huwelijk eerst het burgerlijk huwelijk wordt gesloten.

Het huwelijk is sinds de 12e eeuw één van de zeven sacramenten. Bijzonder aan het huwelijkssacrament is dat de man en vrouw het aan elkáár toedienen. De rol van de priester is dat hij de officiële getuige is namens de kerkgemeenschap. Hij bevestigt bovendien  -in naam van God- het huwelijk met zijn zegen.

Aanmelding

Zij die willen trouwen en hun huwelijk ook kerkelijk willen bevestigen, doen er goed aan ruim van te voren contact op te nemen met het parochiesecretariaat of met één van de pastores. (Zie tabblad contact.) Dit is nodig om teleurstellingen te voorkomen. Niet elke datum of tijdstip in het jaar is mogelijk voor de pastor of voor het koor. Bovendien verdient het de voorkeur dat een huwelijk in de eigen parochiekerk van de bruid of de bruidegom wordt gesloten. Er zijn soms bijzondere omstandigheden die uitwijken naar een andere kerk rechtvaardigen.

Gespreksavonden vooraf

Voorafgaande aan de huwelijksdag wordt het bruidspaar uitgenodigd voor een drietal bijeenkomsten, waarin de pastor met het bruidspaar kan kennismaken. Samen spreken ze over de betekenis van het huwelijk en over enkele praktische afspraken met betrekking tot de viering worden geregeld. De voorbereiding van de viering vindt plaats onder begeleiding van de pastor/pastoraal werker van de parochie. Het huwelijk wordt ingezegend door een priester.

De huwelijksdienst

Wordt –desgewenst- door het bruidspaar volgens een bepaald liturgisch schema samengesteld. Een ruime keuze uit teksten en muziek is voor hen beschikbaar. Zij maken meestal ook zelf het boekje van de viering. Tenslotte worden alle benodigde formulieren ingevuld om het huwelijk een wettig kerkelijk huwelijk te laten zijn. De huwelijksceremonie duurt ongeveer een uur en wordt meestal afgesloten met een korte dienst aan Maria.

Inschrijving

Na de viering wordt het huwelijk door de priester en het bruidspaar ingeschreven in het huwelijksboek en de doopboeken. Ook in het trouwboekje wordt het kerkelijk huwelijk ingeschreven.

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl