Jaarthema

In vrijheid kiezen

Op woensdagavond 12 juni was eenieder welkom in de pastorie van de Corneliuskerk om samen na te denken over een nieuw jaarthema voor onze beide parochies. Er was veel belangstelling en in een levendig gesprek werden verschillende suggesties naar voren gebracht. Allemaal mooie thema’s, maar één sprong er toch wel uit: ‘In vrijheid kiezen’. Het sprak alle aanwezigen aan, vaak om meerdere redenen.

Het thema sluit aan op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Wij kunnen in vrijheid kiezen, omdat anderen in de Tweede Wereldoorlog zware keuzes hebben gemaakt, soms ten koste van hun eigen vrijheid en hun leven.

In 2019 vieren we ook 100 jaar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Sinds 1919 kunnen we, met uitzondering van de oorlogsjaren, in vrijheid kiezen en in vrijheid spreken.

Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is.

Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Als christenen mogen we ons bij onze keuzes laten leiden door de verhalen die staan opgetekend in de bijbel.

In het Oude Testament lezen we over tien geboden, de ‘richtingwijzers’ voor ons leven. In de tien geboden staat beschreven, hoe we in vrijheid levenskeuzes kunnen maken naar Gods bedoeling.

In het Nieuwe Testament horen we de evangelisten vertellen over de keuzes die Jezus maakte in zijn leven. Dat waren altijd keuzes die bevrijdend waren, die een nieuwe weg toonden, uitzicht boden, de impasse doorbraken.

De bevrijdende keuze wordt ons door Jezus aangeboden, niet met opgeheven vinger maar in alle vrijheid, blijmoedig. Het lijken soms onredelijke keuzes: ‘Heb je vijanden lief’, ‘Zegen wie je vervloeken’, ‘Bid voor wie jou slecht behandelt’. Maar ze zijn het overwegen waard en misschien lukt het ons om af en toe om zo’n bevrijdende keuze te maken.

Het komend seizoen gaan we in onze parochies met dit thema aan de slag. In de openingsvieringen op 15 september in Akersloot, Heiloo en Limmen zal ‘In vrijheid kiezen’ centraal staan: in dankbaarheid voor die vrijheid van kiezen en met de opdracht om, in navolging van Jezus, bevrijdend te kiezen.

Pastor Herman Helsloot

Vieringen door de week

H.Willibrordus Heiloo
Wo 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Eucharistieviering

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl