Nieuws

Kerk-Krant

Klik op onderstaande link voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

 

Kerstbijeenkomst op de Adelbertusakker

Woensdag 25 december, eerste kerstdag, is er in alle vroegte om 7.00 uur de dageraadsviering op de Adelbertusakker. Zoals elk jaar komen de mensen uit Egmond en omgeving in alle vroegte hier bijeen om in duisternis te vieren, dat het nieuwe leven begint.

Dit vieren zij in de buitenlucht met zachte gezangen, in alle eenvoud, in de aanwezigheid van vogels en het geluid van ruisende bomen, misschien wel in de sneeuw. Tijdens de dienst zal de duisternis verdreven worden door de eerste zonnestralen en de nieuwe dag ontwaakt.

Iedereen is van harte welkom, ook de kinderen.

Vóór de dienst worden de boekjes uitgereikt, zodat allen mee kunnen zingen. Een zaklantaarn en warme kleding worden aanbevolen.

 

 

Vastenactie 2020

 Dit jaar hebben de kerken van de 3 Egmonden weer samen een project uitgekozen voor de vastenactie.

We hebben gekozen voor het project: Overleven in een burgeroorlog.

In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit.
Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt

Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad.

Mensen krijgen trainingen om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld in zeep maken.
Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op.
Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze samen spinazie, tomaten, kool en bonen.
Twee vrouwen verkopen de oogst op de markt. De winst delen ze met elkaar.
Van dat geld kocht Jane eten en ze betaalde schoolgeld voor twee van haar vier kinderen.
Ondersteun boerinnen zoals Jane in hun uitdaging om te overleven.
De oecumenische Vastenactie kan een succes worden. Maar daar hebben wij wel u hulp bij nodig.

Doet u mee ???

Op de volgende zondagen wordt er in de kerk voor dit project gecollecteerd: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april.
U kunt ook een bijdrage storten op rekeningnummer
NL24 RABO 0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020.

Wij hopen dat we op u bijdrage mogen rekenen.

Namens het Vastenactie comité,
Gea Tuls en Renske Wijker.

 

 

Muziekvereniging Eensgezindheid

Beste parochianen,

Vele jaren heeft Muziekvereniging Eensgezindheid op nieuwjaarsdag de viering in de
H. Adelbertuskerk muzikaal ondersteund. Naast dat het nieuwjaarsdag was, was er nog een reden om juist op deze dag in onze kerk aanwezig te zijn.
Het is namelijk de oprichtingsdatum van de muziekvereniging in 1913.
Samen vierden we dan het nieuwe jaar én de verjaardag van de muziekvereniging.

 

Muziekvereniging Eensgezindheid wilden we als parochie graag in de gelegenheid stellen om deze mooie traditie voort te zetten. Echter, het werd de laatste jaren steeds moeilijker om op nieuwjaarsdag een orkest samen te stellen. Daarom is het bestuur van de vereniging tot de conclusie gekomen dat zij met het huidige orkest de nieuwjaarsviering niet van hun muziek kunnen voorzien.
Dit vinden wij natuurlijk erg jammer, maar we respecteren hun besluit.
Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij samen met ons hun jubileum en nieuwjaarsdag hebben gevierd.

Mocht men volgend jaar of later de viering op nieuwjaarsdag muzikaal willen ondersteunen, dan zijn zij natuurlijk van harte welkom!

Met vriendelijke groet, Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

 

Valkenburg, 10-09-2019
Namens pater Pee de Waard oprecht dank voor uw gift van € 538,15 die we hier op de missieprocuur ontvingen. Te weten, dat vele mensen het werk van de missionarissen steunen, geeft hen de moed dóór te gaan met hun moeilijk, maar dankzij u dankbare werk. Nogmaals hartelijk dank

Pater Hub Kleijkers, missieprocurator

 • Nieuws uit de Kerkstraat“Rij hem er maar achteruit op. Dat doen ze met de lijkwagen ook altijd. En dit is toch ongeveer hetzelfde?” Het blijft even stil…. Dan breekt de spanning en wordt er hartelijk gelachen om de opmerking. Het heeft inderdaad veel weg van een uitvaart, of misschien nog meer van het ontruimen van een huis na het overlijden van de laatste bewoner.
  Afgelopen zondag, 1 september, is afscheid genomen van het ‘kerkje aan zee’, de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Wilhelminastraat in Egmond aan Zee De liturgie was zorgvuldig voorbereid. Het kerkkoor Sint Caecilia werd ondersteund door het bekende Hopmannenkoor en de Mis van Gounod klonk prachtig in de tot de laatste plaats bezette kerk. Na de zegen werd de ciborie met overgebleven geconsacreerde hosties in stilte uitgedragen en daarna werd het altaar ontruimd en de altaarsteen uitgenomen. Alle kaarsen in de kerk werden gedoofd en de lichten uitgedaan. Onder het zingen van het lied ’Met elkaar op weg’ trokken voorgangers en lectoren, gevolgd door de kerkgangers, in processie naar buiten. Evangelieboek, altaardwaal, kruis en altaarsteen werden mee uitgedragen. Buiten op het kerkplein klonk gebed en zongen allen samen nog een laatste lied. Daarna sloot pastor Mantje de deuren voorgoed.
  Vandaag staan de deuren weer open. Een klein gezelschap is begonnen met het verhuizen van de liturgische voorwerpen, die een plaats zullen krijgen in de kerk van de H.M.M. Alacoque. Vorige week zijn uit Egmond-Binnen het Adelbertusbeeld, een Mariabeeld, de reliekschrijn van de H. Adelbert en de sacristiegong al overgebracht. Nu zal het interieur van de kerk verder verrijkt worden met de ambo, de godslamp, de paaskandelaar, de credens en de sedilia (zetels) uit Egmond aan Zee.
  Maar eerst is er koffie en praten we wat na over de gebeurtenissen van zondag. Maandenlang is het sluitingscomité bezig geweest met de voorbereidingen. De voorbereiding van een groot feest dat geen feest is. Die dubbelheid heeft zijn wissel getrokken en ieder is nu eigenlijk ontzettend moe. Maar naast het verdriet is er ook voldoening en opluchting. Het blijkt dat ieder tijdens de sluitingsviering een ‘eigen moment’ heeft beleefd. Een moment waarop het gebeuren ten volle doordrong. Voor de een was het de consecratie, voor de ander doven van de lichten of de ceremonie op het kerkplein en het sluiten van de deur.
  Na de koffie gaan we echt aan de slag met wat gedaan moet worden. Via een hoge trap kan de Godslamp losgemaakt worden en behoedzaam naar beneden getild. De ambo blijkt met twee sedilia net in de auto, waarvan de achterbank is neergeklapt, te passen. De credens, de paaskandelaar en de maquette van de kerk moeten even wachten tot de volgende ronde. Uiteindelijk is alles overgebracht en kan worden gestart met het herinrichten van de Hoeverkerk.
  Er is de afgelopen week al hard gewerkt in De Hoef. De voorste rijen kerkbanken zijn vervangen door stoelen, die in Limmen over waren. Zo is er meer zitcomfort voor de oudere kerkgangers. Aan de linkerkant van het priesterkoor is een sokkel aangebracht waarop het Adelbertusbeeld nu prijkt. Daaronder krijgen de reliekschrijn van Adelbert en het evangelieboek een plaats. Rechts worden de credens en sedilia uit ‘het Derp’ neergezet en ook de ambo wordt vervangen. De koperen godslamp komt voorlopig aan de nok te hangen en wordt met de lier opgetakeld.
  Als we allemaal even rustig gaan zitten luidt de conclusie dat het een evenwichtig geheel is geworden en herkenbaar voor alle drie locaties van de Egmonden. De komende tijd zal er nog wel wat geschoven en aangepast worden, maar met dit resultaat kunnen we de viering van een nieuwe begin, op zondag 8 september. met vertrouwen tegemoet zien.Marieke Hoetjes
 • Pater Pee de Waard
 • zondag 21 juli is pater Pee de Waard voorgegaan in Egmond aan Zee.
  Ondanks dat dit laat bekend werd, was het kerkbezoek zeer goed te noemen.Omdat dit de laatste keer was dat hij voorging in de kerk inEgmond aan Zee stond hij even stil bij alle herinneringen die hij had. H. Doopsel, biecht bij pastoor Sijstermans, eerste H. communie en natuurlijk zijn priesterwijding.De collecte die gehouden werd, bracht het prachtige bedrag op van €538,15.
  Daar zal hij zeer blij mee zijn.Donderdag 1 augustus vertrekt hij weer naar Brazilië.
  Wij wensen hem veel gezondheid en zegen toe.De locatieraad O.L.V. Onbevl. Ontvangen
 • Pauselijke onderscheiding voor Kees Kager

 •  

 

 • Dankviering zondag 30 juni Egmond aan Zee

  In tegenstelling met wat er in het parochieblad staat, zal er op zondag 30 juni in Egmond aan Zee een H. Eucharistieviering zijn i.p.v. een woord, gebed en communieviering. Pastor Jan Veldt heeft te kennen gegeven, voordat de kerk sluit, graag nog één keer voor te willen gaan in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Na kort overleg is hier gehoor aangegeven. We hebben besloten dit doen vlak voor de vakanties en twee maanden voor sluiting. We willen van deze viering een dankviering maken richting de sluitingsdatum. In deze viering worden ook de doopduifjes en het herinneringskruisje van het afgelopen jaar aan de families teruggegeven.

  U bent van harte uitgenodigd.
  Locatieraad O.L.V. Onb. Ontvangen, Kees Kager

 •    

   

 • Alie de Waard heeft weer flink haar best gedaan.

 

 

 

De kerk ziet er weer prima versierd uit voor het laatste Pinksterfeest.

 

 

Wie kan er rijden naar ’t Putje Heiloo (Ziekentriduüm)

op Dinsdag, Woensdag en Donderdag (2-3-4 juli)
wegbrengen om 9.00 uur
ophalen om 15.30 uur

Contact opnemen met: Tjip Vonk, tel. 506 15 61

 

Lopend Vuurtje

Vrijdag 31 mei          19:00 uur       Adelbertusakker       Egmond Binnen

Maandag 3 juni         19:00 uur       O.L.V.O.O. kerk        Egmond a/Zee

Dinsdag 4 juni           19:00 uur       Willibrorduskerk       Heiloo

Woensdag 5 juni      19:00 uur       M. M. Alacoque       Egmond a/d Hoef

Donderdag 6 juni      19:00 uur       Jacobuskerk                         Akersloot

Vrijdag 7 juni             19:00 uur       Corneliuskerk           Limmen

Met vriendelijke groeten,
pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius.

 

De Kerk tuin in Egmond aan Zee staat mooi in bloei. ( voor het laatste jaar?)

 • Helaas is ook dit weer de laatste handeling van de vastenactie voor de sluiting.
  Ook dit komt niet meer uit Egmond aan Zee.
  Hartelijk voor de giften in de bus achter in de R.K. kerk van Egmond aan Zee.
  De opbrengst is € 208,50.Kitty de Groot.

Penningen van verdiensten uitgereikt

 • Toos de Groot verzorgt al vanaf 1994 de administratie voor de misintenties. Dit doet zij met veel toewijding en accuratesse. Nauwkeurig wordt alles opgeschreven en op naam en datum genoteerd. Als parochianen aan de deur de misintenties aan komen leveren, is er altijd tijd voor een praatje en een heerlijk kopje koffie. Gastvrijheid staat bij Toos en ook bij haar man Jan hoog aangeschreven.Dit kunnen zeker ook de pastores van de laatste jaren volmondig beamen. Naast de koffie werd er door de geestelijkheid van Egmond aan Zee ook aangeschoven aan de etenstafel. Natuurlijk houdt Toos ook zelf van de gezelligheid.Doordat Toos met Jan zo dicht bij de kerk wonen, waren zij vaak en zijn zij ook  nu nog soms het eerst benaderbaar als er iemand b.v. onderhoud even in het kerkgebouw moet zijn.In het verleden was Toos ook actief betrokken bij kindervieringen en heel lang bezocht zij voor Palmzondag scholen om te vragen of er kinderen waren, die in de processie meeliepen om palmtakjes uit te delen om op deze manier ook de kinderen te betrekken bij de kerk.Ook heeft zij jarenlang een functie vervult op het secretariaat in Egmond aan de Hoef.Vanaf het moment dat Toos en Jan in de Kerkstraat zijn komen wonen zijn zij betrokken bij de kerk en onze parochie en dat is al meer dan 50 jaar.Alie de Waard is al vanaf 1999 bezig met de bloemversiering van de kerk. Het is haar lust en leven. De tijd en energie die zij daar insteekt zijn voor haar  totaal onbelangrijk. Maar met haar creativiteit op het gebied van de bloemschikkunst zorgt zal al vele jaren voor de soms meest mooie creaties op dit gebied.Vooral bij de Kerstmis en Pasen laat zij haar fantasie de vrije loop. Maar ook bij bijzondere gelegenheden als jubilea, parochiefeesten enz. staan de kerkbezoekers vol verbazing, maar zeker vol bewondering naar haar creaties te kijken. Ook past zij haar werk vaak aan de kerkelijke tijd van het jaar. Qua kleur en waar mogelijk naar bloemensoort. Dit doet zij vol overgave en passie. Vaak is zij in de omgeving op zoek naar soorten groen om zo de kosten voor de kerk te drukken.Soms ging of gaat die passie wel eens te ver en dan wordt zij door haar lichaam een halt toe geroepen of moest het toenmalige kerkbestuur en nu de locatieraad even op de rem trappen. Voor Kerstmis was zij soms ’s nachts bezig om de laatste hand aan haar bloemstukken te besteden.

 

 

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl