Diaconie H. Willibrordus

MOV-HALE

Deze parochiale werkgroep is actief op gebied van Missie Ontwikkeling en Vrede, voor de noden van mensen veraf, o.a. in het zuidelijk halfrond. De werkgroep richt zich daarbij tot de hele parochie, want aandacht voor deze zaken is immers een opgave voor ieder, die zich christen noemt. Ieder jaar organiseert de werkgroep een ‘speerpunt’, een actie voor de hele parochie zoals een themaviering in verschillende kerken, een fietstocht of een filmavond.

Een greep uit de andere aktiviteiten:

 • Organisatie Advents-aktie.
 • Organisatie Vasten-aktie, keuze, vormgeving en liturgie voor een
  projekt in de Derde Wereld
 • Stimuleren verkoop produkten van de wereldwinkel
 • Verzorgen van collecten voor andere MOV-doelen en publicaties in de parochiebladen
 • Uitwisselen ideeën voor MOV-akties tussen de verschillende locaties.
 • Ondersteunen Schoenendoosactie in oktober

Caritas Werkgroep Heiloo
(CWH v/h PCI)

Doelstelling:

Zonder oordelen, onbaatzuchtig en vanuit een christelijk hart eerste/sociale/financiële/maatschappelijke hulp bieden in (actuele) noodsituaties aan mensen, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst, die in een moeilijke situatie verkeren en daar zelf niet meer uitkomen. Met als doel de mens in verdrukking een dusdanig stukje verlichting te brengen dat deze weer op weg kan in zijn/haar leven.

De CWH is het gehele jaar actief met directe, kleinschalige, hulpverlening. Daarnaast organiseert de CWH jaarlijkse acties rondom Pasen (Voedselbank) en Kerstmis (minima, eenzaamheid, kerstpakketten).

De CWH ondersteunt diverse lokale activiteiten en regionale hulporganisaties en werkt nauw samen met lokale vrijwilligersorganisaties.

Secretariaat

Postadres CWH Heiloo, Groenelaan 17 1851 NR Heiloo
Telefoon 072-5337408
Email cwh.heiloo@gmail.com
Bank NL39 RABO 032.70.62.401
RSIN 824 111 825
ANBI publicatie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2136

Wat is de C.W.H.?

De letters CWH staan voor Caritas Werkgroep Heiloo. Wij zijn een kleine zelfstandige hulporganisatie met ‘t hart op de juiste plaats en voor iedereen ongeacht geloof, kleur, ras of afkomst. De CWH maakt deel uit van de diaconie van de katholieke parochiegemeenschap in Heiloo, handelt autonoom en is daarnaast ook verenigd in een regionaal Samenwerkings Verband Caritas met Caritas werkgroepen uit Akersloot, de Egmonden en Limmen. Het huidige CWH-bestuur (=werkgroep) bestaat uit vier leden.

Wat doen wij:

Hulp bieden aan mensen die in een moeilijke (crisis)situatie verkeren en die geen (wettelijke) mogelijkheden zien/meer hebben om hun problemen zelf op te lossen.

Wat bieden wij:

 • een zetje in de rug
 • directe hulp bij acute nood
 • korte lijnen/geen bureaucratie/snelle besluitvorming
 • veel ervaring in breed scala aan hulpvragen
 • een uitgebreid netwerk
 • eigen sociale kaart voor doelgerichte hulp
 • persoonlijke ondersteuning op zowel materieel als financieel vlak
 • laagdrempeligheid/integriteit/privacy/neutraliteit

Wat vragen wij:

 • een gezonde dosis zelfredzaamheid
 • openheid en eerlijkheid van zaken
 • wederzijds vertrouwen

Contact:

Theo van Diepen secretaris 072-5337408
George Tervoort plv. voorzitter / penningmeester 072-5335707

 

Ontmoetingspastoraat

Sinds 1987 brengen de leden van deze Werkgroep bezoeken aan parochianen. Aanvankelijk werden met name diegenen bezocht die 75 jaar en ouder waren, nu komen ook andere doelgroepen in beeld. De werkgroep telt 3 leden. Adressen komen uit het ledenbestand. Ook wordt de lijst met overledenen doorgenomen en wordt nabestaanden gevraagd of bezoek wenselijk is. Elke zes weken komt de groep bijeen, mediteert een uur of oefent zich praktisch in gespreksvoering e.d. . De pastor bereidt dit voor en leidt de vergaderingen. Adressen worden uitgewisseld en een datum voor de volgende keer afgesproken.

Ziekenzondag

Op Hemelvaartsdag worden ouderen en zieken in staat gesteld de viering te bezoeken door hen met auto’s te halen en thuis te brengen. Na de viering wordt een gezamenlijke maaltijd gehouden in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, die door de werkgroep wordt voorbereid en verzorgd.

Ziekentriduüm

Deze werkgroep onderhoudt contact met de werkgroep Ziekentriduüm van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood en begeleidt de mensen die daar heen gaan. Samen met pastor Helsloot worden de vieringen van deze dagen voorbereid.

Lourdesgroep Heiloo

Deze groep organiseert elk jaar in de maand mei een bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart moet voor iedereen mogelijk zijn; jong en oud, ziek of gezond en ook voor financieel minder draagkrachtigen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken hebben wij 200 donateurs. Er gaat een aantal vrijwilligers mee. Zij zetten zich in voor mensen die moeilijk ter been zijn en duwen hun leenrolstoel. Ook hebben zij een luisterend oor. Voor meer info zie: www.lourdesgroepheiloo.nl


Werkgroepen Liturgie

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl