Katechese H. Willibrordus

Werkgroep ‘Rond de waterput’

Deze interkerkelijke, regionale werkgroep organiseert door het jaar heen een keur aan lezingen, films, wandelingen, lees- en gespreksgroepen en voorstellingen. Deze activiteiten op gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping vinden plaats op verschillende locaties in de regio. De werkgroep verzorgt jaarlijks een uitgebreide folder en er is een website; www.ronddewaterput.nl

Eerste communie

Voorbereiding:

Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vind er eerst een voorbereiding plaats vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en de pastor. De voorbereiding vindt plaats in het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk.

Voor de kinderen worden er de volgende bijeenkomsten verzorgd:

5 katechesebijeenkomsten van 12.00 uur tot 13.00 uur
1 knutselmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur
1 rondgang door de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur
1 broodmaaltijd van 12.00 uur tot 13.00 uur
1 oefenmiddag voor het oefenen van de liedjes voor de Communieviering van 15.45 uur tot 16.45 uur
2 oefenmiddagen voor het oefenen van de hele Communieviering van 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor de ouders worden er twee ouderavonden verzorgd. Na de viering van de Eerste Communie sluiten we het project af met een ouder- en kindavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Aanmelding:

Ouders van kinderen die in onze parochie gedoopt zijn en die in groep 4 zitten (of aan de hand van hun leeftijd horen te zitten), krijgen automatisch in oktober een uitnodiging tot aanmelding thuisgestuurd. Dezelfde uitnodiging tot aanmelding wordt in de editie van het parochieblad, die in het najaar uitkomt, afgedrukt.

Voorwaarden:

Aan de Eerste Communie zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat het kind gedoopt is.
Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor het werkboek, de broodmaaltijd en andere kosten die worden gemaakt.

Verdere informatie:

Verdere informatie staat in de folder die u in de kerkstraat bij het informatiebord kunt vinden.

Parochiale werkgroep Vormsel

Voorbereiding:

Als kinderen gevormd willen worden, vindt er een voorbereiding plaats vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en de pastor.
De voorbereiding van het Vormsel bestaat uit ongeveer negen avonden in het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk. Op deze avonden wordt er gepraat over verschillende onderwerpen en worden er een aantal activiteiten in spelvorm gedaan. Iedere avond heeft een ander thema. Deze thema’s hebben te maken met het leven, dus ook met godsdienst. Ook is er een avond voor de ouders en jongeren samen. Tijdens de voorbereiding gaan we een dag naar de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem. In april komen daar alle vormelingen bij elkaar om samen een dag lang een, speciaal voor hen bedacht, programma te beleven. In mei of juni vindt de feestelijke Vormselviering plaats.
Na het Vormsel wordt er nog een napraatavond georganiseerd.

Aanmelding:

Ouders van kinderen die in onze parochie hun Eerste Communie hebben gedaan en die in de brugklas zitten (of aan de hand van hun leeftijd horen te zitten), krijgen automatisch in een uitnodiging om op de informatieavond van het Vormsel te komen. In het parochieblad wordt ook een berichtje afgedrukt.

Voorwaarden:

Aan het Vormsel zitten geen voorwaarden verbonden, behalve dat het kind gedoopt is en zijn/haar Eerste Communie heeft gedaan. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor het werkboek, de Bavo-dag en andere kosten die worden gemaakt.

Verdere informatie:

Verdere informatie staat in de folder die u in de Kerkstraat bij het informatiebord kunt vinden.


Werkgroepen Gemeenschapsopbouw

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl