Gemeenschapsopbouw H. Willibrordus

Secretariaat van de parochie

Onder deze werkgroep vallen veel verschillende functies die door meerdere mensen vervuld worden: receptiewerk en gastheer/vrouw zijn, administratie van Kerkbalans, ledenadministratie, kerkhofadministratie, administratie misintenties. Het secretariaat is elke werkdag geopend van 9-12 uur.

Drukwerkcentrum

Twee drukkers multipliceren bij toerbeurt al het drukwerk dat nodig is in onze locatie, zoals katechetisch materiaal, liturgieboekjes en de WeekCommunicatie.

Redactie parochieblad
Bron van Levend Water

Deze parochiale redactie verzorgt 7 maal per jaar het parochieblad voor alle locaties van de parochie Bron van Levend Water. Een pastor is lid van de redactie. De binnengekomen kopij wordt in de computer verwerkt, voorzien van illustraties en gereed gemaakt voor verzending naar een externe drukkerij. Elk werkjaar wordt er een overzicht gemaakt van de werkzaamheden en deadlinedata.
Ook verzorgen twee mensen bij toerbeurt elke week een ‘Weekcommunicatie, ‘speciaal voor de locatie Willibrorduskerk. Iedere week ligt een nieuwe WeekCommunicatie op de blauwe tafels in de Kerkstraat.

Verspreiding parochieblad

Een coördinator begeleidt een groep van bijna 100 mensen (koeriers genoemd) die op ongeveer 2400 adressen in Heiloo het parochieblad rondbrengen.
Deze groep krijgt elke keer een nieuw aangemaakte ‘koeriers-lijst’ waarin de mutaties verwerkt zijn. Men wordt verzocht zelf ook waargenomen veranderingen en verhuizingen door te geven aan de ledenadministratie.

Documentatiecentrum

In het Willibrordushuis is een documentatiecentrum met materiaal op het gebied van liturgie, katechese, diaconie en pastoraat in de ruimste zin van het woord. Gestreefd wordt om dat materiaal te verzamelen en te kopen waarmee de verschillende groepen aan het werk kunnen. De zelf gemaakte boekjes van de vieringen uit de parochie worden ook bewaard. Twee dames runnen het bedrijf. Het bestand wordt bijgehouden op de computer.
Een aantal keren per jaar overleg met de pastor over o.a. aankoop nieuw materiaal.

Hobbyclub

Op deze mensen kan een beroep gedaan worden voor allerlei kleine klussen in Willibrordushuis en Willibrorduskerk. Deze klussen kunnen genoteerd worden in een map, die op de balie van het secretariaat ligt. Op zaterdagmorgen komt de groep bijeen in het Willibrordushuis.

Kerkversiering

De naam zegt het al: men verzorgt de bloemversiering in de kerk. Men legt zich toe op ‘symbolisch bloemschikken’. Eens in het jaar is er een bijeenkomst. Men werkt in groepjes van 3 dames/heer. Een groep heeft dan 2 weken de zorg  voor bloemen en planten in de kerk.

Kerkwerk en Huiswerk

Zowel de Willibrorduskerk als het Willibrordushuis worden schoongemaakt door een groep vrijwilligers bestaande uit ongeveer 27 dames. De Kerkwerkers/sters zijn ongeveer eens in de zes weken aan de beurt, er worden onderling afspraken gemaakt over de werktijden. De zes mensen die het Willibrordushuis schoonhouden zijn wekelijks present. Er is een aparte groep, die koper poetst.

Koffieschenken

Iedere zondag is er na de viering gelegenheid om in de Kerkstraat en de Ontmoetingsruimte elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De werkgroep koffieschenken zet de koffie, schenkt ze in en doet de afwas.

Tuinverzorging

De taak van deze werkgroep, genaamd De Tuinfluiters, is om de tuin, het kerkhof en de groenstroken rond het kerkgebouw te onderhouden. Iedere week komt de groep op maandagmorgen en op donderdagmiddag bijeen.

Kerklinnen

Enkele dames wassen en verstellen het kerklinnen.

Nieuw Ingekomenen

De groep verzorgt een mailing naar nieuwe parochianen, die in Heiloo zijn komen wonen. De gegevens komen via de ledenadministratie.

Feestcommissie

De commissie organiseert eens per twee jaar de vrijwilligersavond, een feestavond voor alle vrijwilligers van de locatie Willibrordus en hun partners. Ook voor andere grote feesten kan er op deze groep een beroep gedaan worden.

 


Werkgroepen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl