Nieuws

SCHOENENDOOSACTIE  2021, DOE OOK MEE !

We zijn weer gestart met de schoenendoosactie. Hierbij vul je een schoenendoos met spullen (schriften, pennen, potloden, kleine knuffel, 

zeep, tandenborstel, tandpasta, speeltje, enz) voor kinderen in arme landen in Afrika, Oost-Europa, en vluchtelingenkampen in Griekenland. 

Vul een doos, òf geef alleen spullen die in de doos kunnen.. U kunt uw spullen of gevulde dozen met verzendkosten á 5 euro, brengen in het parochiecentrum van de Sint Jacobus kerk, elke vrijdagochtend tussen 9 uur en 10.00 uur. Ook is elke ochtend de kapel open, en vanaf 9 uur tot 16.00 uur kunt u uw spullen neerzetten. Elke dag worden de spullen daar weggehaald en opgeslagen. Formulieren met info vindt u ook in de kapel of in de kerk. Zie ook info op schoenendoosactie.nl  

Alvast bedankt, namens alle kinderen.

*******************************************************************
Zondag 3 oktober om 10. 00 uur
Startviering schoenendoosactie in de Jacobuskerk
m.m.v. het Kinderkoor
Voorgangers zijn Yvonne van Stiphout
                                Yvonne Hoogebosch
********************************************************************
Viering zondag 20 juni 2021
Zoals ook in het witte blaadje van de afgelopen week staat, is er op zondag
20 juni 2021 een woord- en communieviering in de St. Jacobuskerk om 10.00 uur met
medewerking van het kinderkoor.
De voorgangers zijn Yvonne van Stiphout en Yvonne Hoogebosch.
*********************************************************************
Viering zondag 30 mei 2021 vanuit de Jacobuskerk te Akersloot
Vanmorgen is in de Jacobuskerk de viering opgenomen.
In deze viering nam pastor Hudepohl afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De opname staat op YouTube.
Voorgangers in deze viering zijn pastores Henk Hudepohl, Johan Olling, Herman Helsloot en Paul Bindels.
De zang wordt verzorgd door leden van het Herenkoor.
De opname is gemaakt door Dirk van Diepen.U vindt de opname hier:

***********************************************************************

Vandaag 4 april 2021 is in de Jacobuskerk te Akersloot een Paasviering opgenomen.

Voorganger is pastor Henk Hudepohl.

De viering staat op YouTube,

u vindt de viering hier: Akersloot 4 apr 2021 – YouTube

*************************************************************

Palmzondag

In de Jacobuskerk in Akersloot is de viering van Palmzondag opgenomen.

Voorganger is pastor Henk Hudepohl.

U vindt de viering op YouTube:

https://youtu.be/RffaOEwkVrk

************************************************************
Oecumenische dienst.
Binnen het kader van de week van de eenheid van de Christenen is er zondag 17 januari 2021 een dienst in de protestantse kerk in Uitgeest. Deze dienst wordt voorgegaan door ds. Evelein Plaisir en pastor Henk Hudepohl.
Deze dienst is zonder kerkgangers en alleen te beluisteren. Het eenvoudigst is het wanneer u naar de website gaat van de protestantse gemeente Uitgeest – Akersloot www.kerkuitgeestakersloot.nl  Daar vindt u de link waardoor u de dienst kunt beluisteren.
***************************************************************

Kerstmis 2020 in de Jacobuskerk in Akersloot

Zoals u wellicht allemaal heeft vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de kerstnachtvieringen in onze kerken af te gelasten. Andere vieringen zouden daarentegen wel doorgang kunnen vinden.

Als locatieraad hebben wij ons de vraag gesteld in hoeverre wij daarmee onnodige risico’s nemen. Immers het streven van de overheid is momenteel zo min mogelijk verplaatsingen van mensen buitenshuis. Daar valt dus ook de kerkgang onder.

Mede gezien het hoge aantal besmettingen met covid-19 in ons dorp acht de locatieraad het houden van kerkvieringen op dit moment te risicovol. Wij zouden daarmee de gezondheid van zowel kerkgangers als medewerkers te zeer op de tocht zetten.

Vandaar dat wij hebben moeten besluiten dat wij tot nader order geen vieringen zullen houden in de Jacobuskerk. Wij zijn dus gedurende de kerstdagen gesloten en ook de zondagen daaropvolgend.

Aangezien dit bericht niet iedereen bereikt voor zondagochtend 20 december zal er op deze dag wel een viering in de kerk worden gehouden.

Wij hadden graag eenieder verwelkomd in onze kerk, maar wat wenselijk is en verantwoord loopt niet altijd parallel.

De kapel van onze kerk is dagelijks geopend. Behalve een kaars opsteken kunt u daar gedurende de kersttijd ook een geschreven wens hangen in de kerstboom die daar staat.

Wij wensen ondanks alle moeilijkheden iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021.

De locatieraad Sint Jacobus

Pastor Henk Hudepohl.

*******************************************************************

Kerstmis 2020 in de Jacobuskerk in Akersloot

Dit jaar zal het met kerstmis niet alleen anders zijn in de privé-sfeer, ook als kerk hebben wij te maken met beperkende maatregelen. Op het moment dat deze mededeling verschijnt hebben wij te maken met een richtlijn die ons voorschrijft niet meer dan 30 mensen per kerkdienst te ontvangen.

Gezien de ontwikkelingen verwachten wij niet dat er nog vóór kerstmis een zodanige versoepeling van regels komt, dat we in staat zullen zijn meer dan het bovengenoemde aantal mensen te ontvangen per viering.

We realiseren ons dat we daarmee veel mensen teleur moeten stellen, maar de gezondheid van zowel de kerkgangers als van alle medewerkers dient bovenaan te staan als het gaat om belang!

We zullen tijdens de kerstdagen de volgende kerkdiensten houden:

Kerstavond 24 december:

19.00 uur kerstviering voor kinderen m.m.v. het kinderkoor

22.00 uur kerstviering, muzikaal ondersteund door Aquarius

1e kerstdag 25 december:

10.00 uur kerstviering met ondersteuning van het herenkoor

2e kerstdag 26 december:

10.00 uur kerstviering met ondersteuning van Ami Vocalis

3e kerstdag, zondag 27 december:

10.00 uur kerstviering met ondersteuning van Aquarius

In alle vieringen, hierboven vermeld, zal het bekende kerstverhaal wat we kennen van kerstnacht, de leidraad zijn. In principe dus steeds dezelfde viering, alleen de muzikale invulling verschilt, afhankelijke van het meewerkende koor. Er zijn dus op 2e kerstdag en de zondag direct ná kerstmis geen andere vieringen!

Toegangskaarten

Teneinde teleurstellingen op de kerstdagen aan de kerkdeur te voorkomen, wie een kerstdienst wil bijwonen dient in bezit te zijn van een toegangskaart. Deze kaarten zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de parochie en wel op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. De ingang van het secretariaat is onder de klokkentoren.

U dient te kaart te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en bij binnenkomst op kerstmis bij de deur aan de gastheer/-vrouw te overhandigen. Uw gegevens worden alleen gebruikt indien mocht blijken dat er mensen besmet met het coronavirus in de kerk aanwezig waren. De kaarten worden na enkele weken vernietigd. Verder wordt er dus met uw persoonlijke gegevens niets gedaan.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van versoepeling van de regels waardoor we meer mensen in de kerk kunnen ontvangen, dan zullen we dat via het Witte Blaadje kenbaar maken.

Wij wensen alle mensen gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

Pastor Henk Hudepohl.

***********************************************************

Mededelingen omtrent de viering van de 1e Communie in de Jacobuskerk van Akersloot

Zondag 22 november 2020 zal een aantal kinderen in de Jacobuskerk deelnemen aan de viering van de 1e communie.

Anders dan in het parochieblad staat aangegeven, zal deze viering plaatsvinden om 14.00 uur in de namiddag. Helaas zijn wij door de noodzakelijke maatregelen genoodzaakt deze viering, die eigenlijk van de gehele parochie behoort te zijn, alleen toegankelijk te maken voor de communicanten en hun familie.

We hopen dat het ondanks alle beperkingen voor de communicanten een feestelijke dag mag worden.

Onze trouwe kerkbezoekers willen wij graag verwelkomen in de gebruikelijke zondagsdienst die aanvangt om 10 uur! Denkt u dus niet: het is eerste communie, dus daar heb ik niets te zoeken, want er is ’s morgens een gewone ochtendviering.

Dus allen hartelijk welkom.

Pastor Henk Hudepohl.

***********************************************************

Mededelingen omtrent de viering van Allerzielen in de Jacobuskerk van Akersloot

In het parochieblad, dat dit weekend bij u in de brievenbus is beland, heeft u kunnen lezen over de regelingen voor de viering van Allerzielen op resp. 1 en 2 november 2020.

Bij alle regelingen worden ook wij als pastores soms ingehaald door de actualiteit en moeten we op genomen besluiten binnen de kortste keren terugkomen. Ook voor Allerzielen moeten wij melden dat de aangekondigde kerkelijke vieringen komen te vervallen.

Op zondag 1 november, zullen we ’s morgens om 10.00 uur de normale zondagsviering houden, dit jaar dus in het teken staand van Allerheiligen.

Op maandag 2 november, de dag van Allerzielen, zullen we de kerk om 10.00 ’s morgens open zetten. U bent dan allen welkom voor een moment van stilte, om een kaarsje op te steken, een graflicht te plaatsen op het graf of bij de urn van uw dierbare.

Uiteraard dient iedereen de voorgeschreven afstand van 1½ mr. in acht te nemen en verzoeken wij u dringend om in de kerk een mondkapje te dragen.

De nabestaanden van hen die wij het afgelopen jaar hebben uitgevaren hebben van ons een brief ontvangen waarin ook zij uitgenodigd zijn om het kruisje met de naam van hun dierbare te ontvangen.

De kerk zal open zijn tot 19.00 uur en er zal tijdens de schemering licht op beide begraafplaatsen zijn, wat tot ongeveer 21.00 uur zal blijven branden.

Maaltijden in het parochiecentrum

Een ander punt van aandacht: de maaltijden in het parochiecentrum. U heeft ook in het parochieblad kunnen lezen dat wij van plan waren, op bescheiden schaal, de maandelijkse maaltijden in het parochiecentrum weer te organiseren. Echter, de horeca is opgedragen haar deuren te sluiten. En ik denk dat ook deze activiteit daar onder moet worden gekwalificeerd. Ook wij hebben dus te maken met de opgelegde beperkingen. Daarnaast mag het aantal mensen dat bijeen kan komen erg klein. En als laatste moeten we ook gewoon melden dat niet alle koks zich even prettig voelen bij de huidige situatie. Kortom, we hebben moeten besluiten het herstarten van de maaltijden nog even uit te stellen.

Namens locatieraad Sint Jacobus,

namens de leden van de avondwakegroep,

namens de leden van de kookgroep,

Henk Hudepohl, pastor.

*****************************************************************************

Grote schoonmaak!                                                                                                                        Een parochiaan heeft ons een schilderij in bruikleen gegeven; voorstellende Maria Tenhemelopneming. T.z.t. krijgt dit schilderij, dat in 1953 gemaakt is door pastoor vd Berg een mooi plekje in de Maria kapel. Hanneke van Leeuwen maakt het schilderij nu schoon en gaat deze van een nieuwe laag vernis voorzien.

*******************************************************************************
De Jacobus kerk bevindt zich in het centrum van Akersloot: bijzondere schelpvorm

Lees het verhaal van  Sint Jacobus Major

********************************************************************************

 

Vieringen door de week

H.Willibrordus Heiloo
Wo 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Eucharistieviering

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl