Nieuws

Zondag 15 mei 2022 10.00 uur Euch.viering met T.Perez  m.m.v. het Dameskoor

 

Zondag 8 mei 2022 10.00 uur WCV met M. Nagtegaal m.m.v. Herenkoor

 

Vrijdag 6 mei 2022 10.00 uur Bij Maria op de koffie met J.Eekels

 

Zondag 1 mei 2022 10.00 uur WCV met Y van Stiphout m.m.v. Aquarius

 

Gezinsviering; Palmpasen

Dit jaar was het weer als vanouds. Samen palmpasenstokken maken, een gezellige boel met 35 kinderen. Heel enthousiast was iedereen aan het werk, geholpen door leiding van scouting en ouders. Het kruis werd geknoopt, dat was even lastig, maar het lukte iedereen. Daarna versierd en volgehangen met rozijnen, pinda’s en eitjes.

Ook thuis werden stokken gemaakt, zodat er in de viering 60 kinderen waren, die met hun stok door de kerk liepen. Tijdens de viering werd dmv een spel getest of iedereen, ook de volwassenen, wisten wat de betekenis was van de symbolen van de palmpasenstok.

De viering werd opgeluisterd door het kinderkoor “De Meerzangertjes” met vrolijke liedjes. Tot slot kreeg iedereen een groot paasei van Margriet en Gerard Veldt. Een mooie begin van de Goede Week.

Werkgroep Palmpasen en sponsorloop

 

SPONSORLOOP

Woensdagmiddag 6 april 2022 hebben 46 kinderen van de Brug en de Rembrandtschool meegedaan aan de 33ste! sponsorloop 2022. Het was best fris en het laatste rondje hielden we het niet droog, maar de kinderen hebben met veel plezier hun rondje(s) gelopen.

Vrijdagavond kwamen de kinderen hun geld brengen. Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en veel geld opgehaald. Sommige kinderen hadden wel heel veel geld opgehaald, super!

Van het geld dat de kinderen bijeen hebben gebracht, worden voor de kinderen van het weeshuis van Mama Jane en een school in Burkina Faso schoolspullen aangeschaft.

Mede namens deze kinderen willen wij alle kinderen en sponsoren van harte bedanken voor hun inzet en wij hopen dat wij volgende jaar weer op jullie mogen rekenen.

De sponsorloopcommissie

Zondag 24 april 10.00 uur WCV met H.Hudepohl muziek

 

Maandag 18 apr. 10.00 uur WCV Y.v.Stiphout m.m.v. Dameskoor

2e Paasdag

 

Zondag 17 april 10.00 uur Euch.viering J. Veldt m.m.v. Herenkoor

1e Paasdag

 

2022 zaterdag 16 april 21.00 uur WVC P. Kint m.m.v. enkele dames

Paaswake en heren

 

2022 zondag 10 april 10.00 uur Familie-/Palmpaasviering  m.m.v.Kinderkoor

met Y. van Stiphout

2022 zondag 3 april 10.00 uur Eucharistie viering N.Mantje m.m.v. Aquarius

Palmpasen stokken maken

Op vrijdag 8 april gaan we vanaf 15:00 uur Palmpasenstokken maken met kinderkoor en scouting in parochie centrum.
Jullie zijn van harte welkom!

33ste Sponsorloop 2022

woensdagmiddag 6 april 13.30 uur – Doen jullie weer mee?

Weten jullie het nog vorige keer? We hebben toen gelopen om geld in te zamelen voor nieuwe schoenen, slippers en schooltassen voor de kinderen van het weeshuis Mama Jane. En dat is gelukt. Zie de foto

Ook dit jaar is er weer een sponsorloop en zullen we wederom de helft van het geld besteden aan het weeshuis Mama Jane. We hebben een aantal jaren  geleden gelopen voor koeien en kippen voor de boerderij van het weeshuis. Door deze koeien en kippen is er altijd genoeg melk en eieren voor de kinderen. Het hek wordt heel slecht en is aan vervanging toe. De kinderen zijn  nu 2 jaar niet naar school geweest i.v.m. Covid. Er is een grote behoefte aan schoolgeld en materialen. Daar gaan we dit jaar voor lopen.

De andere helft gaat naar het schoolproject in Burkina Faso. Geld is nodig om verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk te maken voor jonge mensen in ontwikkelingslanden. Alleen basisonderwijs is niet genoeg om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.
Jonge mensen worden door deze scholing geholpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zich zelf en hun familie kunnen zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

De inschrijfformulieren krijgen de kinderen via school. Ben je het formulier onverhoopt kwijt dan kun je altijd een nieuwe halen aan de Chopinstraat 14. Het (deelname)strookje kun je in de doos in de centrale hal (naast de deur van de lerarenkamer) stoppen.
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal mee gaan doen en veel sponsors verzamelen.

We gaan er weer voor!

Namens de sponsorloop-commissie alvast hartelijk bedankt!
Annelies Swart, Jeanne Eekels, Maria Overtoom, Marian Meijne 310839

 

Eindelijk… Walking Dinner 2022

Wordt u onze kok ?

Op zondag 29 mei vindt de vierde editie van Walking Dinner Akersloot plaats.
Bij de vorige edities waren alle deelnemers blij verrast en hebben ze enorm genoten.

Wilt u zich opgeven als kok of eerst meer informatie,  mail dan naar:
WalkingDinner@ kpnmail.nl
Bellen kan ook: 0251-310505 (Annelies Swart) of 06-11863908 (Cor Berkhout).

 

Vieringen Kerst en Oud&Nieuw

1e Kerstdag 2021 is er gelegenheid om tussen 13.00-15.00 uur de kerststal te bezichtigen, een kaarsje op te steken, de prachtig versierde kerk te bekijken. De versiering is tot stand gekomen dankzij de bloemen geschonken door de fam. De Ruijter en dat al 18 jaar lang. Dit jaar is dit voor de laatste keer omdat Gerard zijn bedrijf gaat beëindigen. Bedankt voor al die jaren

In de Mariakapel die dagelijks open is staat een kerstboom waar men een kerstwens in kan hangen en van waaruit men de kerststal in de kerk kan bekijken.

Bij de raam van de Klaas Hoornlaan kunt u een blik werpen op mooi opgestelde kerststallen en groepen van Gerda de Jong.

Helaas door de nieuwe maatregelen (maximaal 4 zangers en 50 bezoekers) is de kinderviering afgelast.

  • 1e kerstdag is er eucharistieviering met muzikale begeleiding van 4 heren van het herenkoor. Voor deze viering zijn geen kaarten meer verkrijgbaar.
  • 2e kerstdag gaat Jeanne Eekels voor om 10.00 uur met cd-muziek. Voor de 2e kerstdag kunt u zich nog opgeven bij Jan Meijne.
  • Nieuwjaarsdag 1 januari 2022 is er geen viering.
  • Zondag 2 januari gaat Paul Bindels voor in een Eucharistieviering zonder koor (gezien de beperkingen) met cd-muziek.

Elke vrijdagmorgen tussen 09.00- 11.00 uur bent u welkom in het Parochiecentrum.

Wij wensen u gezegende en mooie dagen toe.

Locatieraad H. Jacobus Major

 

Gezamenlijke viering

De pastores van Bron van Levend Water hebben besloten om, wegens de verslechterende corona-situatie, de gezamenlijke viering van 28 november  2021 in de Willibrorduskerk  geen doorgang te laten vinden.

De vieringen van de Eerste Zondag van de Advent vinden nu op elke locatie apart plaats.

Op zondag 28 november zal pastor Mantje in de Margaretha Maria Alacoquekerk voorgaan, pastor Bindels in de Willibrorduskerk en pastor Helsloot in de Jacobuskerk.

Slotviering schoenendoosactie.

Zondag 21 november 2021 om 10 uur is de slotviering van de schoenendoosactie.

De titel van deze viering is; Geef een schat…..

Tijdens deze viering komen thema’s als geven, elkaar iets gunnen, leefbaarheid en vrede aan bod. De begeleiding is in handen van het kinderkoor, o.l.v. Marianne Hogeterp, aan het orgel; Margriet Velzeboer

Voorganger is Yvonne van Stiphout. Verder werken mee aan deze viering: Yvonne Hoogenbosch en Marian Meijne.

U kunt een gevulde schoenendoos of losse spullen voor in de dozen, na of voorafgaand aan deze viering, nog inleveren. Ook een geldelijke bijdrage is welkom. Dan kunnen we zelf nog dozen vullen en de verzendkosten betalen.

Dozen kunnen daarna nog ingeleverd worden tot 4 december.

Nieuws van het Aquariuskoor

Aquarius is een gezellig koor dat iedere woensdagavond repeteert van 20.00 tot circa 21.30 in de Jacobuskerk van Akersloot . Tussendoor drinken we koffie en wordt er natuurlijk gezellig bijgepraat. We verzorgen regelmatig vieringen in de kerk, dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk gemist en we zijn blij dat we weer kunnen repeteren en zingen tijdens vieringen in de kerk, en voor onze musical.

Aquariuskoor heeft al meerdere musicals gedaan en dat is ontzettend leuk om te doen. En ook ons publiek is enthousiast, de laatste musical Maria en Jozef 2.0.hebben we december 2018 opgevoerd, en was onze kerk weer 3 avonden tot de nok gevuld. Er is in die tijd daarna veel gebeurd, samenkomen ging niet meer, maar de voorbereidingen voor een nieuwe musical gingen door. Maar gelukkig kan er weer meer en wordt het alleen maar beter. Met elkaar wordt het beter, heel toepasselijk het laatste lied van onze nieuwe musical:

Judas en Jezus, next !

Het passieverhaal wordt door Aquarius gebracht in een eigentijdse musical, met bekende popnummers, waarop de teksten zijn aangepast en passend in het verhaal, dat gaat over Judas en Jezus, vrienden die elkaar los laten, of toch niet?

Dit alles onder de muzikale leiding van Ester Hopstaken.

De tekst en de regie zijn van Corrie Kerssens, ( tel. 0251 314807 )

We zijn op zoek naar koorleden om ons te ondersteunen met dit project.

Vooral ook mannen, kunnen we goed gebruiken in ons koor. Lijkt het je leuk, kom een keertje langs op woensdagavond, of neem contact met ons op.

Namens het Aquariuskoor, je bent van harte welkom.

****************************************************************

Allerzielen, 2 november 2021

Op deze dag steken we een kaarsje aan voor alle mensen die niet meer bij ons zijn. We hebben afscheid van ze genomen, ook al wilden we dat niet. We nemen op deze dag even de tijd om aan ze te denken.

Op dinsdag 2 november is iedereen die dat wil van harte welkom in de Jacobuskerk. Vanaf ‘s morgens 09.00 uur is de Mariakapel (ingang Julianaweg) open. Ontsteek een vlammetje, waarmee je de liefde voor een overledene brandend wilt houden. Maar misschien wil je alleen maar komen om te bidden, of even de stilte opzoeken.

In de avond verzorgt de avondwake-groep om 19.00 uur een sfeervolle viering ter gedachtenis aan onze dierbare overledenen. Er wordt gezongen door Amivocalis. Iedereen wordt voor deze bijzondere viering uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid om een kaars op het kerkhof of in het colombarium te plaatsen. U kunt uw lichtje natuurlijk ook mee naar huis nemen. Beide kerkhoven zullen op deze avond sfeervol verlicht zijn.

De avondwakegroep.

*****************************************************************************

Grote schoonmaak!                            Een parochiaan heeft ons een schilderij in bruikleen gegeven; voorstellende Maria Tenhemelopneming. T.z.t. krijgt dit schilderij, dat in 1953 gemaakt is door pastoor v.d. Berg een mooi plekje in de Maria kapel. Hanneke van Leeuwen maakt het schilderij nu schoon en gaat deze van een nieuwe laag vernis voorzien.

*******************************************************************************
De Jacobus kerk bevindt zich in het centrum van Akersloot: bijzondere schelpvorm

Lees het verhaal van  Sint Jacobus Major

********************************************************************************

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Wo 09:30: Rozenhoedje
Vr 09:30: Woord en Gebed

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl