Koren

Dameskoor

Dames- en Herenkoor…

Dit koor heeft 16 leden en het repertoire omvat zowel (meerstemmige) Nederlandse als Latijnse Missen en gezangen.
Deze worden uitgevoerd bij zondagse Eucharistie- en Woord- en Communievieringen. Ook uitvaartvieringen worden door haar begeleid samen met het Herenkoor. Het koor staat onder leiding van de dirigente/organiste, mevr. Zana Naidionova.
Repetitie: donderdagmorgen in de Ontmoetingsruimte
van 10.30-12.00 uur. Voor speciale gelegenheden repeteren Dames- en Herenkoor op donderdag gezamenlijk van 09.00-11.30 uur.

Herenkoor Sint Caecilia

Het Herenkoor heeft 12 koorleden en staat onder leiding van de dirigente/organiste, mevr. Zana Naidionova.
Het repertoire omvat naast Nederlandse ook (meerstemmige) Latijnse gezangen. Ook het Gregoriaans neemt een zeer grote plaats in.
Volgens een aangelegd rooster wordt er op zondagmorgen en feestdagen gezongen. Dit kan geschieden uitsluitend door het Herenkoor of samen met het Dameskoor.
De wekelijkse repetitie-ochtend is op donderdag van 9.00 tot 10.30 uur in de Ontmoetingsruimte. Voor speciale gelegenheden repeteren Dames- en Herenkoor gezamenlijk op donderdag van 09.00-11.30 uur.

Kinderkoor Wikiko
en Jeugdkoor WiJoKo

Het doel van dit samengestelde koor is, om de Familieviering met zang en spel op te luisteren. Ter voorbereiding van de vieringen repeteert het koor één keer in de week op maandagavond van 18.30-19.30 uur, in de Ontmoetingsruimte.
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom om mee te komen zingen.

De Brug

Met De Brug willen we met enthousiaste oudere jongeren en jongere ouderen een bijdrage leveren aan de liturgie met zang en onze gedeelde geloofsbeleving.
De muziek en teksten richten zich op repertoire dat meegezongen en/of waar naar geluisterd kan worden, Nederlands en Engels- en anderstalig, Negro spirituals.
We willen een koor zijn waar de ontmoeting, beleving en eigen inbreng bijdragen aan een zich vormend en vernieuwend koor voor de kerk.
We willen passen tussen jongerenkoor en dames- en herenkoor.
Met onze dirigent Ruwald Diderich hebben we de ervaring en inzet om samen een sfeer te creëren die bij ons en de kerk past.
De wekelijkse repetities op woensdagavond zijn van 19.45 uur tot 21.30 uur.
Eens per maand willen we invulling geven aan een viering op zondagmorgen.
We hebben een liturgiegroep die de vieringen voorbereidt en een repertoirecommissie die zich regelmatig buigt over oude en nieuwe liederen.

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Wo 09:30: Rozenhoedje
Vr 09:30: Woord en Gebed

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl