Liturgie Egmond

Werkgroep Liturgie

In Egmond aan den Hoef komt men wekelijks op dinsdagochtend bijeen om de vieringen voor te bereiden. In Egmond-Binnen vindt dit op woensdag plaats. De dirigent en lekenvoorganger uit Egmond aan Zee doen dit zelfstandig vanuit huis.

Werkgroep Avondwake

Als iemand overleden is wil je als nabestaanden afscheid nemen op een passende wijze. Voor onze overleden parochianen is het op de vooravond van een uitvaartviering mogelijk een avondwake te houden.

De avondwake wordt voorgegaan door parochianen. Zij zullen in overleg met de nabestaanden de avondwake vormgeven en samenstellen. De aanvangstijd voor een avondwake is 19:00 uur.

Verzoeken voor een avondwake na overlijden gaan via de pastoor.

Lectoren

Deze groep bestaat uit parochianen die lector zijn in de weekend- en doordeweekse liturgie. Lectoren worden in de gelegenheid gesteld een cursus te volgen in voordracht.

Kosters

De leden van deze groep zijn koster tijdens de vieringen. Zij zijn ook beschikbaar voor avondwaken en uitvaarten.

Cantate Deo

H. Adelbertus kerk, Egmond-Binnen

Cantate Deo is een koor dat bestaat uit een groepje enthousiaste parochianen die erg van zingen houden. We zingen dan ook zoveel mogelijk vierstemmig. Het koor bestaat nu ongeveer vijf jaar en inmiddels staan er diverse missen op ons repertoire, zoals de mis van Perosi, Griesbacher, de Canadese mis, e.d. Ook Nederlandse missen staan op ons repertoire.

Onze dirigente is Marlies Meiners en onder haar leiding is het ontzettend plezierig zingen. De orgelbegeleiding is in handen van Jan Schuit.

We repeteren iedere woensdagmorgen in de Adelbertuskerk te Egmond-Binnen van 10:15 uur tot 11:30 uur. Daarna drinken we gezellig een kopje koffie met wat lekkers er bij. Ons streven is om één keer per maand een viering op te luisteren met een van de genoemde missen, onderwijl zijn we bezig om nieuwe missen in te studeren.

Wilt u met ons meezingen? Komt u dan gezellig eens langs tijdens ons repetitie-uurtje. U bent van harte welkom! Het is fantastisch dat er ook verschillende koorleden uit Egmond aan den Hoef komen zingen en omgekeerd zingen leden uit Egmond-Binnen in Den Hoef. Zo zijn we samen sterk! En zingen is zo fijn om te doen.

Mogen wij zeggen tot ziens op de repetitie of in de kerk om ons te beluisteren?

logo-06.jpg

JubalExspectoB-lief, zomaar wat voorlopers van het koor dat zich sinds 2009 als ‘New Voice’ in Egmond Binnen en omstreken presenteert.
Een kerkkoor – bestaande uit zo’n 25 koorleden, twee muzikanten (een toetsenist en een slagwerker) en een dirigente (Corine de Waard-Noort) – dat nu nog haar ’thuishaven’ heeft in de St. Adelbertuskerk in Egmond Binnen.
Bij de oprichting van het koor werd de keuze gemaakt om eigentijdse liederen te gaan zingen, die (uiteraard) in de kerk kunnen worden gezongen. Zomaar een paar nummers, die momenteel zijn opgenomen in de uitgebreide muziekmap van het koor: ‘Mijn Rots’, ‘Je Naam in de sterren’, ‘Pak maar Zijn hand’, ‘Warmte’ en ‘Wonderen’.
Maar ook bijzondere uitvoeringen van het Ave Maria, het Halleluia, het Onze Vader en Dona Nobis Pacem behoren inmiddels tot het repertoire. Globaal gesproken wordt eenmaal per maand ‘de Dienst’ in de kerk op de zaterdag(avond) muzikaal opgeluisterd.
Het koor nodigt u graag uit om de viering -waaraan zij haar medewerking verleent- bij te wonen, maar natuurlijk bent u in álle vieringen van harte welkom!

Helaas is besloten het kerkgebouw in Egmond-Binnen op 1 september 2019 te sluiten, zodat vanaf die datum het koor zal moeten uitzien naar een andere locatie.

Naast de kerkelijke vieringen wordt getracht optredens te verzorgen in de regionale verzorgingscentra. De Cameren in Limmen, de Agnes én de Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee werden al bezocht en de – louter positieve – reacties van de ouderen maken dat deze optredens veel voldoening geven. Ook heeft het koor al meerdere malen haar medewerking mogen verlenen aan de kerst-samenzang in de Abdij samen met Muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond-Binnen.

Met bijvoorbeeld de deelname aan het Korenfestival in Egmond Binnen en het korenfestival ‘Van Dorp tot Kust’ in Bakkum laat New Voice ook graag eens buíten de kerk zien wat zij in haar mars heeft. Maar ook de uitnodiging om in 2017 medewerking te verlenen aan de Heemkerkerduin Korenroute en in 2018 aan de Visserijdag in Egmond aan Zee én ‘last but not least’ aan de Midwinterfeesten in De Rijp, heeft het koor dankbaar aanvaard.

New Voice, een enthousiaste groep ‘jongere ouderen’ of ‘oudere jongeren’ waarbij het zingen en de gezelligheid enorm belangrijk zijn.
Er wordt op donderdagavond gerepeteerd in bovengenoemde kerk. Men begint standaard om 19.30 uur met een ‘koppie’ en eens in de maand is er een borrelavond!
Kom gerust kijken, luisteren of (misschien zelfs) meezingen.

Hoeverture

H.M.M. Alacoque kerk, Egmond aan den Hoef

Er zijn ongeveer 30 mannen en vrouwen uit Egmond en naaste omgeving die zingend bidden en biddend zingen. Zij doen dit in de kerkelijke vieringen op zaterdagavond om de twee weken. En het plezier en het enthousiasme spat eraf.

Geloof het maar, we hebben er heel veel plezier in. Tijdens de repetitie op woensdagavond in de ontmoetingsruimte worden met veel verve nieuwe spirituele liederen ingestudeerd.

Het zijn vaak heel mooie en soms ook heel bekende melodieën met prachtige teksten.

Koorleden mogen hun eigen viering gestalte geven door liederen uit ons repertoire te kiezen die goed bij de betreffende viering passen. Dit geeft heel verrassende resultaten.

Guus Hendriks, onze dirigent heeft een passie voor muziek en weet ons te vormen tot een steeds beter presterend koor.

Elena Skorabogatova onze gekwalificeerde pianiste, is de belangrijke muzikale spil, zij begeleidt ons tijdens het repeteren en bij de vieringen, tevens speelt ze prachtige stukken instrumentaal tijdens communie en collecte.

Kortom we dragen actief bij in de opluistering van alle soorten vieringen op de zaterdagavond.

Heeft u belangstelling voor ons koor of heeft u misschien prachtige muziek of liederen die u door ons wil laten zingen eens kijken op de woensdagavond tijdens een repetitie.

Wie weet zien we elkaar op een repetitie of tijdens vieringen.

José Duijn, voorzitter, tel. 072-506 48 29

Soli Deo Gloria

H.M.M. Alacoque kerk, Egmond aan den Hoef

Soli Deo Gloria is een gemengd Koor o.l.v. dirigente Dante Boon. Er worden liturgische liederen gezongen (waaronder het gregoriaans met de heren) in de parochiekerk te Egmond aan den Hoef.

Elke donderdagavond wordt er, inclusief een sfeervolle pauze, gerepeteerd vanaf 19:30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Dante begeleidt het koor ook van achter de piano en het orgel.

Altijd al eens in een kerkkoor willen zingen!?

Kom eens langs en meld je aan!

Hartelijke Groeten, Gemengd koor Soli Deo Gloria

Herenkoor

O.L.V. Onb. Ontvangen, Egmond aan Zee

In de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee bestaat een herenkoor. Het koor is een werkgroep ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de liturgie. Het doel is de verzorging van zang en muziek tijdens liturgische en andere kerkelijke vieringen.

 

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl