Groene-kerken-dag op 8 juni in Heiloo

Rond de Waterput organiseert zaterdag 8 juni een ‘Groene-kerken-dag’,  van 13.00 tot 16.30 uur in en om de Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo

Regioviering op zondag 23 juni in de Corneliuskerk

Op 23 juni wordt het seizoen 2023-2024 afgesloten met een speciale regioviering met, naast de regio-pastores, de gastvoorganger: Pater Toon te Dorsthorst

Vertrek pastor Mike Nagtegaal

Pastor Mike Nagtegaal, diaken van de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water, zal per 1 juli weer als aalmoezenier in dienst treden bij zijn vorige werkgever, de Koninklijke…

Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur

Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus in Amsterdam Hij vertelt over zijn boek ‘De beste helft’, dat inmiddels al een derde druk kreeg

Lopend Vuurtje

Tussen Hemelvaart (9 mei) en Pinksteren (19 mei) zal er weer een gebedsestafette gehouden in de regio

Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024

Parochieblad 5, April 2024

Ons nieuwe parochieblad is uit,  klik hier!  

Bijbelkring voor jongeren

Eens in de vier weken komen we op woensdagavond met een aantal jongeren uit de regio bij elkaar om op een laagdrempelige en persoonlijke manier meer over de Bijbel en het…

Vieringen Goede Week en Pasen

Goede Week en Pasen in Bron van Levend Water en Cornelius

Vastenactie 2024

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl