Nieuwsbrief week 10

Nieuws uit de Kerkstraat

Sinds we begin dit jaar de Ontmoetingsruimte hebben ingericht als winterkerk, zijn er geen uitvaarten meer geweest. Maar dat kon natuurlijk niet zo blijven. Er waren al genoeg ideeën hoe we een afscheidsviering vorm zouden kunnen geven, maar het is toch wel spannend als het eenmaal zover is. En deze week hebben zich ineens twee uitvaarten aangediend. De vraag aan de families is dan allereerst hoeveel aanwezigen ze verwachten. Wanneer dat aantal onder de 80 is, kunnen we ook de Ontmoetingsruimte aanbieden voor een afscheid. In beide gevallen was dat mogelijk en beide families kozen voor een plechtigheid in de Ontmoetingsruimte. Daarbij werd door de nabestaanden ook besloten geen koor uit te nodigen, maar het afspelen van muziek in handen te laten van de uitvaartonderneming.
Vandaag, op Aswoensdag, zal pastor Igno Osterhaus voorgaan in een gebedsviering bij het afscheid van een overledene. Gisteren hebben koster Piet en ik, in samenspraak met Ina, de zaal aangepast. Omdat het een gebedsdienst is, hoeft er geen altaar te zijn. De twee tafels met opbouw hebben we daarom weggehaald. Daarmee kwam er genoeg ruimte om de baar met de overledene vooraan neer te kunnen zetten. De vier uitvaartkandelaars kunnen er omheen en ook is er genoeg plaats voor de paaskaars en wierookstandaard. De ambo met de microfoon verplaatsten we naar de rechterzijde, zodat de microfoonstandaard geen obstakel vormt bij het in- en uitrijden van de baar.
Als de uitvaart al een tijdje bezig is loop ik even naar beneden om te kijken hoe het gaat. De bijeenkomst doet denken aan die in een crematorium. Vooral het uitzicht op de pastoorstuin met daarachter het kerkhof geeft ruimte en licht aan het geheel. Het In Memoriam dat wordt uitgesproken is goed verstaanbaar en ook de muziek, die via een apart speakerboxje ten gehore wordt gebracht is van prima kwaliteit. Voor het wegbrengen van het kruisje loopt de route nu via de Kerkstraat naar het Stiltecentrum. Tenslotte verlaat rouwstoet het Willibrordushuis ook via de Kerkstraat, waarbij ook de andere helft van de voordeur geopend wordt zodat de baar gemakkelijk kan passeren. De klokken worden geluid en de overledene wordt begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Willibrordushof.
In de geur van wierook en gedoofde kaarsen beginnen we even later aan het changement: voor de viering van Aswoensdag vanavond, moet alles weer teruggezet worden in de ‘zondagsstand’. Vooraf aan de uitvaart zijn er al wat foto’s van de ‘uitvaartstand’ gemaakt, zodat we het voor volgende keren weten. De zondagse opstelling kunnen we altijd terug zien op de livestream, maar gelukkig weten we het ook zó nog en in korte tijd staat alles gereed voor de viering met Asoplegging.
Begin deze week liet Astrid mij een klein boekje zien getiteld ‘Herdenkingsboekje’. Het werd uitgegeven op 24-25 februari 2001, ter gelegenheid van de (her)opening van Willibrorduskerk en Willibrordushuis. Ze was het ergens tegengekomen en had het met belangstelling gelezen. “Zo bijzonder hoe het inderdaad waar is geworden zoals het staat beschreven”. Het visioen van een huis voor de parochie, waarin we kunnen samenkomen en van waaruit we ons kunnen inzetten voor de samenleving. Dit gebouw biedt ons daar al 22 jaar uitstekende mogelijkheden voor. Wanneer u dit boekje nog eens wilt inzien: we hebben er nog een stel en bij de balie kunt u er één afhalen.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 5 maart – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=g7hQXoXgXY8
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, Maria van Poecke-Linssen, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Jac Verberne, Johannes Hendrikus Hageman
 • Dinsdag 7 maart – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 10 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 12 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=YcU7ZZw-Qss
  Gebedsintenties:
  In liefdevolle herinnering: Jacques Overbeek, Maria van Poecke-Linssen, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In dierbare herinnering: Pastor Herman Helsloot, Agnes Keesom-van der Laan, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman

 

 

Agenda

 • Donderdag 9 maart
  20.00 uur: Bijbelgroep Mattheus, begeleiding H. Hudepohl, Willibrordushuis
 • Vrijdag 10 maart
  18.00 uur: Sobere soepmaaltijd in het Willibrordushuis met pastor Johan Olling

 

 

Extra Nieuws

Sobere soepmaaltijd voor de vastenactie

Op vrijdag 10 maart van 18.00 – 19.00 uur

Om ontwikkelingssamenwerking op de kaart te zetten en de Vastenactie te steunen,
organiseert de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede’ (MOV) van onze regio
vier sobere soepmaaltijden op vier verschillende locaties.
Op vrijdag 10 maart is het in de H. Willibrorduskerk te Heiloo.
De sobere soepmaaltijd wordt gehouden in de Kerkstraat,
begint om 18.00 uur en zullen om 19.00 worden afgesloten.
Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord ‘versoberen’.
Dit wil zoveel zeggen als: “Je laat iets staan
opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven.
Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn,
honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.

Versoberen, Inkeer en Ontmoeting

Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting)
die de ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd.
De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud,
alleenstaanden en gezin, allen zijn van harte welkom!
De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood.
Voor de maaltijd wordt een korte overweging gehouden rond het hongerdoek met als titel: ‘Ont-moeten’.
Het is het hongerdoek dat de komende veertigdagentijd centraal zal staan in al onze kerken en gebeden.
Er wordt afgesloten met een lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar je zo bij kunt aanschuiven.

Soepkom en lepel meenemen

We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt.
Bij het verlaten van de maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie.
Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden,
vragen we je om je uiterlijk op de donderdag vóórdat je mee wilt eten en vieren
per mail aan te melden.

 • Voor vrijdag 10 maart in de Willibrorduskerk in Heiloo:
  willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl.

Je kunt ook bellen naar 072-5330906. Het Willibrordushuis is op werkdagen meestal bemenst van 9-12 uur.

Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

 

 

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl