Nieuwsbrief week 10

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is al weer vele jaren geleden, die bijzondere avond in de voorbereiding van het Vormsel. Alle vormelingen uit de omliggende parochies van Egmond, Akersloot en Limmen waren naar Heiloo gekomen, samen met de plaatselijke werkgroepen en de pastores Nico Knol, Henk Hudepohl en Johan Olling. In de Kerkstraat hadden we gezamenlijk een broodmaaltijd gebruikt, gezeten aan een lange rij tafels gedekt met wit damastpapier. Daarna had pastor Helsloot ons, bij een diavoorstelling in de kerk, verteld over de oorsprong en betekenis van het labyrint. In de Ontmoetingsruimte gaf Marius leiding aan het parachute-spel en tenslotte liepen de kinderen en alle begeleiders buiten op het kerkplein in groepjes het labyrint. Het was al donker en in het midden van het labyrint had Marieke jampotjes met brandende waxinelichtjes neergezet.
De opdracht bij het lopen van het labyrint was als volgt: Je bent een ‘vormeling’, je bent sinds, je geboorte, je hele leven al ‘gevormd’, door je vader, moeder, andere familie, juffen en meesters, vrienden en vriendinnen. Op de heenweg door het labyrint probeer je te bedenken hoe je leven tot nu toe gelopen is. Hoe en door wie je allemaal gevormd bent…. Als je in het midden bent aangekomen sta je even stil: je realiseert je waar je staat en hoe je er nu voorstaat. Dan pak je een lichtje op en loop je langzaam de weg terug. Daarbij bedenk je een wens voor de toekomst. Een wens voor jezelf, voor een ander, voor de wereld. Wanneer je de tocht hebt volbracht krijg je een briefje en een pen en kun je de wens opschrijven. Bewaar hem goed, voor straks.
Voor sommige vormelingen was dit allemaal best spannend, een beetje onwennig, ga ik rennen, proberen mijn voorganger in te halen, ga ik praten, blijf ik stil….? Maar al snel kwam er rust in de groep en waren ze geconcentreerd en serieus bezig met de opdracht. En iedereen zocht tenslotte even afzondering om zijn of haar wens aan het papier toe te vertrouwen. Toen we allemaal de tocht door het labyrint volbracht hadden werd een wasketel, gevuld met oude palmtakjes in het midden gezet en we vormden samen een kring langs de hele buitenrand van het labyrint. Pastor Knol stak de palmtakjes aan en vroeg of ieder, op zijn tijd, het briefje met de wens in het vuur wilde gooien. En wat er toen gebeurde zal ik nooit vergeten. Het werd doodstil. Geheel zonder afspraken kwam ieder een keer naar voren, dan van die kant, dan weer van de andere kant. Stuk voor stuk voelden we wanneer het onze tijd was, nooit kwamen er twee of meer tegelijk. Toen iedereen zijn wens aan het vuur had toevertrouwd waren we stil alsof niemand de verwondering wilde verbreken.
Precies deze gebeurtenis kwam mij de afgelopen dagen voor de geest. De dagen van het afscheid van pastor Herman Helsloot. Toen wij hem, na zijn overlijden op de avond van 14 februari, de volgende ochtend uit zijn huis droegen en naar ‘zijn’ Willibrorduskerk brachten, kwam er een wonderlijk proces op gang. Het begon met een ‘erehaag’ van alle medewerkers die op dat moment in het Willibrordushuis aanwezig waren en ons op het plein stonden op te wachten, een ontroerend moment. We baarden hem op in het transept en als vanzelf werd een rouwkapel ingericht met bloemen, stoelen, muziek. Zo ging het de hele week, mensen kwamen met ideeën, overlegden spontaan, speelden op elkaar in. Iedereen hielp elkaar om het afscheid zo goed en waardig mogelijk vorm te geven. Pastor Helsloot bracht ons, zoals zo vaak in het verleden, bijeen om iets onvergetelijk moois neer te zetten en te beleven.

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 6 maart – 10.00 uur
  Regioviering bij begin Veertigdagentijd, met Dames- en Herenkoor
  Voorgangers: F. Brigitha en N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Hans Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, In dankbare herinnering: Wim de Backker
 • Woensdag 9 maart – 09.30 uur
  Rozenhoedje in Moeder Godskapel
 • Vrijdag 11 maart – 09.30 uur
  Gebedsdienst in de Moeder Godskapel
 • Zondag 13 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Johannes Hendrikus Hageman

 

Agenda

 • Maandag 7 maart
  19.00 uur: Stilte Vespers, Kapel Ter Coulsterkerk
 • Dinsdag 8 maart
  19.00 uur: Vergadering Parochiebestuur en Locatieraad Willibrord
 • Donderdag 10 maart
  19.30 uur: Eerste avond Waterputserie ‘Vluchtelingen ver we en dichtbij’
  met de fil ‘Shadow Game’ in de Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

Programma ‘Rond de Waterput’ voorjaar 2022

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo.
Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.
Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld. Zo hopen we toch een aantal boeiende activiteiten te kunnen organiseren, ondanks eventuele ‘corona- beperkingen’. We hopen vanaf nu weer van alles sámen te kunnen doen.

Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd! Op het programma voorjaar 2022 staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er ook aandacht voor kunst, muziek en meditatie.

We willen u vooral wijzen op de bijzondere ‘Waterput-lezing’, dit jaar een serie van drie avonden, de Waterput-serie, over ‘Vluchtelingen ver weg en dichtbij’.

Voor de bijeenkomsten gelden wellicht nog ‘corona-maatregelen’. Dat betekent dat u zich van te voren moet aanmelden en registreren. Gaat een activiteit dan toch niet door, dan kunt u gebeld/gemaild worden. Ook kunt u dan horen of een QR-code nodig is.

U bent van harte welkom! Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl

Edward Kooiman, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke
Vahl, Lies Sluis-Sluis, Marc van de Giessen, Ditje van Genderen

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl