Nieuwsbrief week 11

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is juni 2003 als mijn oog valt op een advertentie in de Uitkijkpost. De Willibrorduskerk is op zoek naar een financieel medewerkster voor 8 uur per week. Het leek mij wel wat en de brief was al snel de deur uit. Al snel kreeg ik een telefoontje van de penningmeester, of ik op gesprek wilde komen. En zo toog ik op een zaterdagochtend naar de Willibrorduskerk en werd ik ontvangen door de heer Hennekens en Marieke. Een goed gesprek volgde en al dezelfde middag werd ik gebeld en kreeg ik te horen dat ik was aangenomen.
Op maandag 4 augustus 2003 startte mijn eerste werkdag en ik werd ingewerkt door Carla Spaansen. Het programma waar we in werkten was Kerkboek. In het begin was het lastig maar later was er prima mee te werken. Het was voor mij duidelijk dat ik in het kantoor beneden wilde zitten ondanks dat pastor Helsloot en Marieke zeiden dat er boven nog een kamertje vrij was en dan zou ik rustig zitten. Maar voor mij was dat geen probleem, ik vond het wel fijn die reuring om mij heen.
Er gebeurde van alles maar met een gastheer of gastdame naast me kon ik gewoon mijn werk uitvoeren. Ik hoefde me nergens druk om te maken. Mijn koffie werd voor me gemaakt en klaargezet. Ook kwam ik er al snel achter dat een ieder zijn of haar eigen taken had. Zo werd ik eens een keer door de gastdame er op gewezen dat het toch echt niet de bedoeling was dat ik de koffiepot klaar zette. Nee dat mocht ik niet doen want dat was een taak voor de gastdame. Zo heb ik jaren geen koffie mogen zetten. Maar de tijd snelt voorbij en er kwam een tijd dat mijn werkochtenden al om 8 uur begonnen. Kreeg ik eindelijk de gelegenheid om koffie te zetten, en vond men het toch wel lekker om zo aan te schuiven.
Op vrijdag kwam de familie Koning de kamer van pastor Helsloot doorwerken, zij begonnen altijd vroeg en zorgden ook voor de koffie. Later kwamen daar Andraniek en Almast. Op deze dag dronken Marieke en Pastor Helsloot ook altijd een kop koffie mee. Later op de ochtend kwam pastor Helsloot altijd in kantoor om de agenda en de intenties door te nemen met Ada. Haar taken zijn later overgenomen door Karin van Rooijen.
Toen ik in kantoor kwam werken vond ik het wel ietwat vreemd om daar pastor Helsloot te zien lopen. Ik werd er ook wel wat nerveus van, maar dat was achteraf gezien geheel onterecht. Het ijs was gelijk al gebroken toen hij vertelde dat hij in Zwaag had gewerkt en daar samen had gewerkt met Duw Wiebering, de tante van mijn man. Hij vertelde dat hij daar ook veel vrijwilligers om zich heen had en dat heeft hij in Heiloo voortgezet.
Want dat er een hoop vrijwilligers waren daar kwam ik al snel achter. Er was een tijd dat we ruim 350 vrijwilligers hadden; van bloemendame tot koster, tot koperpoetser, tot tuinmannen. Van koren tot koffiedames, van kosters tot misdienaars. Van huishoudelijke werkers, tot begraafplaatsbeheerder, van gebouwbeheerders tot klussenclub, van acolieten tot lectoren. Van kerkbijdrage administrator tot geldteller, van secretaresse tot drukwerkers. En al deze vrijwilligers hebben ieder een eigen taak in het hele grote geheel.
Ik weet nog dat we jaren in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een vrijwilligersavond hadden maar dat pastor Helsloot vond dat ook de vrijwilligers, die de avond normaliter verzorgden, een “vrije” middag moesten hebben en zo kwamen we terecht in Klein Varnebroek.. Pastor Helsloot vond dat iedereen ervan moest genieten, hij vond dat hij zuinig moest zijn op zijn vrijwilligers. Iedereen werd heerlijk verzorgd in Varnebroek maar dit is verleden tijd, Klein Varnebroek is er niet meer en ook pastor Helsloot is niet meer.
Wat heeft hij in die 30 jaar een “bedrijf” opgebouwd. Hij was niet alleen pastoor, maar ook manager, een bestuurder, een man met hart voor de zaak, een man die wist wat hij wilde, een betrokken man, een man die wist wat er speelde, die zijn zaakjes goed op orde had. Hij laat zijn mensen achter maar ik weet dat zijn levenswerk voort gezet wordt en dat we met zijn allen sterk zijn. Samen redden we het.

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 13 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger:N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 16 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 18 maart – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 20 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: Pater R. Hoogenboom
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Conny van der Zwaag-Henning, Jac Verberne, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In dierbare herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot

 

 

Agenda

 • Maandag 14 maart
  19.00 uur: Stilte Vespers in de Kapel Ter Coultsrekerk
 • Dinsdag 15 maart
  10.30 uur: Ontmoetingspastoraat
  20.00 uur: Het univerzum: Schepping of wetenschap? A. de Monchy, Ter Coulsterkerk
 • Woensdag 16 maart
  07.30-21.00 uur: Stembureau in de Kerkstraat

 

 

Extra Nieuws

Eerste Communie 2022 Limmen, Heiloo, Akersloot en Egmonden

De werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. De laatste Eerste Communie viering was in november 2020. Kinderen die in groep 4 of in groep 5 zitten en gedoopt zijn kunnen zich opgeven.
We hebben besloten om dit jaar een gezamenlijke Eerste Communieviering voor de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water te houden.
Natuurlijk kunt u uw zoon of dochter nog opgeven om mee te doen aan de voorbereidingen en de feestelijke eerste communieviering op zondag 22 mei a.s.!
De eerste bijeenkomst voor de communicantjes is een speurtocht door de Cornelius kerk op zondag 20 maart a.s. om 12:00 uur.
Wilt U uw kind hiervoor aanmelden, doet u dat dan via e-mail: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Vastenactie 2022

Onder de titel ‘Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso’ is de gezamenlijk vastenactie van H. Cornelius en Bron van Levend Water van start gegaan. U kunt er meer over lezen in het parochieblad. Uw giften zijn van harte welkom in de Vastenkist die in de kerk staat.
Of stort uw biidrage op rekeningnummer NL21 INGB 0000005850
onder vermelding Vastenactie 2022 project 401846

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl