Nieuwsbrief week 11

Nieuws uit de Kerkstraat

Dit jaar zetten we één project van Vastenactie extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.
De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af – Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel omhoog geschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.

Het campagneproject
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Het verhaal van twee bijzondere vrouwen
Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen.
Toen de man van Awut in de burgeroorlog van Zuid-Soedan was gedood, vluchtte ze met acht kinderen weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. Awut praat niet graag over deze tijd. ‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ vertelt ze. ‘Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’

Met open armen ontvangen in Malek
Awut en de kinderen kwam bang en hongerig aan in Malek. Zonder thuis, geld of eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. ‘We leefden van wilde vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode. ‘Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.’

Steun doorgeven aan anderen
Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals aan oorlogsweduwe Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek. ‘Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die van haar,’ vertelt Ajak. ‘Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp.’
Samen overleven is makkelijker dan alleen
De vrouwen zijn nu goede vriendinnen. ‘Awut heeft me erdoorheen gesleept toen ik niets meer had,’ vertelt Ajak. ‘Ze zorgde voor mijn familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak samen en praten we over het leven. Ze is een heel goede vriendin geworden: we helpen elkaar.’ Awut knikt instemmend. ‘We delen alles,’ zegt ze. ‘En doordat we samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we houden de kinderen hier veilig bij elkaar.’ ‘Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan,’ vindt Ajak. ‘Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als één volk in één wereld samenleven!
Op zondag 12 maart is de hele collecte bestemd voor dit doel.

Werkgroep MOV-HALE

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 12 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=YcU7ZZw-Qss
  Gebedsintenties:In liefdevolle herinnering: Jacques Overbeek, Maria van Poecke-Linssen, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In dierbare herinnering: Pastor Herman Helsloot, Agnes Keesom-van der Laan, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman
 • Dinsdag 14 maart – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 17 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 19 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: R. Hoogenboom
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=IXsuzxP6Dyo
  Gebedsintenties:
  In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, In dierbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Conny van der Zwaag-Henning, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johannes Hendrikus Hageman

 

Agenda

 • Maandag 13 maart
  15.00 uur: Vergadering parochiebestuur en Locatieraad Willibrord
 • Woensdag 15 maart
  hele dag: Stembureau in de Kerkstraat
 • Zondag 19 januari
  16.00 uur: Preek van de Leek door Mascha ten Bruggencate

 

 

Extra Nieuws

Preek van de Leek door Mascha ten Bruggencate

op de zondag 19 maart van 16.00 – 17.30 uur in de Witte Kerk

Zondag 19 maart wordt de ‘Preek van de Leek’ verzorgd
door DE burgemeester van Heiloo, Mascha ten Bruggencate.
Per 8 juli 2021 is Mascha ten Bruggencate in Heiloo onze burgemeester.
Geboren in Alkmaar studeerde ze in Leiden politicologie en werkte in het bedrijfsleven.
Sinds 2010 is ze actief in de politiek voor D66
en werd in Amsterdam stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Centrum.
Mascha ten Bruggencate zal vertellen over de dingen die haar inspireren
en hoe zij het ambt van burgemeester wil invullen in Heiloo.
De maatschappelijke uitdagingen volgen elkaar momenteel in snel tempo op
en Mascha probeert daarin als burgemeester een verbindende en stimulerende rol te spelen.
Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een drankje wat na te praten.
Er is collecte bij de uitgang: graag contant!

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl