Nieuwsbrief week 11

Nieuws uit de Kerkstraat

Vandaag, zondag 1 maart, eerste dag van de meteorologische lente, is het ook de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Traditioneel is dat een zondag waarop we als twee parochies, Bron van Levend Water en H. Cornelius, een gezamenlijke viering houden, dit keer in onze Willibrorduskerk.
Gisteren hebben we samen met de Klussenclub de laatste voorbereidingen getroffen. Het kleurrijke hongerdoek ‘Leven onder de regenboog’ is van zolder gehaald en opgehangen aan de standaards op het priesterkoor. Piet heeft deze oude standaards, die we van een school geërfd hebben, onlangs mooi egaal zwart geschilderd. In de Kerkstraat zijn drie grote klaptafels geplaatst. Zij dienen als toonbank voor de speciale actie van vanmorgen.
Klokslag negen uur melden de medewerksters van de Wereldwinkel zich bij onze koster. Hij haalt het paaltje bij de ingang van het kerkplein weg, zodat ze hun auto tot vlak voor de deur kunnen rijden en dan kan het uitladen beginnen. Dozen vol koffie, thee en andere levensmiddelen, maar ook kunstnijverheidsproducten, worden binnen gedragen. Tenslotte wordt de elektrische kassa op tafel geplaatst, die kunnen ze vandaag hopelijk goed gebruiken. Alles wordt uitnodigend uitgestald en de vroege kerkgangers kunnen alvast hun blik over de mooie producten laten gaan.
Intussen begint de kerk aardig vol te lopen en de stapel met liturgieboekjes slinkt zienderogen. Voor de gelegenheid zijn er 250 boekjes met een kleurige regenboog op de voorkant besteld bij onze externe drukker, maar ik begin te vrezen dat het niet genoeg is. Er blijkt nog net tijd om zelf wat extra boekjes op onze machine af te drukken, al zijn ze dan niet in kleur. Met deze aanvulling komen we net uit. En terwijl in de keuken de vrijwilligsters beginnen met koffiezetten, zingen wij in een heerlijk volle kerk het openingslied, ‘Een mens te zijn op aarde’ begeleid door Zana op het grote orgel.
Eén van de momenten waarop ik me bij een regioviering altijd verheug, is de Vredeswens. Dit keer moeten we dat, op instructie van het bisdom, doen zonder elkaar een hand te geven. Dat lukt echter wondergoed. Mensen kijken elkaar even echt aan, lachen naar elkaar en maken soms een gebaar. Zo krijgt de Vredewens juist een extra dimensie. De kelkcommunie is, volgens de instructie, alleen voorbehouden aan de voorganger. Het is allemaal even wennen en we mogen hopen dat het hierbij blijft de komende tijd.
Aan het eind van de viering krijgt pastor Olling het woord. Hij vertelt over het initiatief van de werkgroep MOV, om deze eerste zondag van de Vasten, waarop ook de jaarlijkse Vastenactie begint, de Wereldwinkel uit te nodigen. Het thema van de Vastenactie luidt ‘Werken aan je toekomst’, goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Sinds jaar en dag promoot de Wereldwinkel producten van handwerkslieden en kleine coöperaties in de Derde Wereld, die zonder tussenhandel worden verkocht en levert zo dus een fundamentele bijdrage aan ‘eerlijk werk voor iedereen’.  Als extra stimulans krijgt elke kerkganger vandaag een waardebon van 2 euro, direct te besteden aan de Wereldwinkelkraam in de Kerkstraat. De MOV-groep zal het bedrag aan ingeleverde bonnen aan de Wereldwinkel vergoeden.
Een dik uur na het uitgaan van de kerk is er nog volop reuring in de Kerkstraat. Mensen ontmoeten oude bekenden uit één van de andere dorpen en iemand ontdekt zelfs een ver familielid. De rij klanten is lang en velen drinken eerst een kopje koffie voordat ze zich aan de kraam melden. De kassa draait overuren, kopers en verkopers zijn enthousiast.  Later op de dag ontvang ik een mailtje van Marjon: “Dat was toch een prachtige promotie voor de Wereldwinkel vanmorgen. En…wat een belangstelling. 😃 Wij hadden alle bonnen in een doos gespaard en hebben net geteld: 179. Heel hartelijk dank voor deze geboden kans.”
Die dank geef ik graag aan u door!
Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 12 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 13 maart – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 15 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: H. Helsloot

  Gebedsintenties:
  Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Peter de boer, Maria Adelaar-Schoemaker, Gré Bakker-Denneman, In dierbare herinnering: Harry Schilder, Martha Groen-Groot, Truus Kraaijer-van de Velden, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In liefdevolle herinnering: Henk Beke en Lolkje Beke-Bruinsma, Jan Bakker, Johannes Hendrikus Hageman

Agenda

 • Dinsdag 10 maart
  14.00 uur: Vergadering Parochiebestuur
  20.00 uur: Bijbelgroep Richteren, pastor H. Helsloot, Willibrordushuis
 • Donderdag 12 maart
  13.30 uur: Pastores Team te Limmen
 • Zondag 15 maart
  15.00 uur: Vertelvoorstelling rond Mozes, Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken, Willibrorduskerk

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl