Nieuwsbrief week 12

Nieuws uit de Kerkstraat

Na alle hectiek van de afgelopen maanden, heeft het leven in het Willibrordushuis enigszins zijn gewone gang hernomen. Net als in de natuur zijn de stormen gaan liggen en is de atmosfeer tot bedaren gekomen. Bovendien zijn, met het verdwijnen van de coronaregels, de gebruikelijke activiteiten herstart. Op maandag oefenen de koren en wordt er buiten gewerkt door enkele leden van de Tuinfluiters. Dinsdag is een echte vergaderdag voor gespreks- en werkgroepen en bestuur en ’s morgens werkt de archivaris nauwgezet verder aan het rubriceren van de historische gegevens van onze parochie. Op woensdag maakt de schoonmaakploeg zijn opwachting en wordt er trouw rozenkrans gebeden met koffie toe. Op donderdag komen de Tuinfluiters weer bijeen, nu voor het onderhoud van de begraafplaats. Vrijdags kunnen parochianen terecht voor het opgeven van misintenties en is er de hele ochtend koffie voor bezoekers van de gebedsviering en alwie er verder maar binnen loopt. Op zaterdag tenslotte is de Klussenclub actief met grote en kleine reparaties en verzoeken uit het klussenboek. Iedereen geniet ervan dat dit allemaal weer kan, er is veel gezelligheid en nieuwe moed.
Toch ontbreekt er iets, of beter gezegd iemand. We missen een herder, een pastor voor onze parochie, iemand die voorgaat in de vieringen én het gezicht is van de kerk, die aanspreekbaar is voor vrijwilligers en voor alle parochianen. Iemand die inspireert, bemoedigt, leiding geeft, initiatieven neemt op gebied van ‘rond de waterput’ en diaconie, kortom iemand waarop we kunnen bouwen.
Tot nu toe is er, sinds de aankondiging van pastor Bindels dat hij om gezondheidsredenen terug moet treden, van officiële zijde echter niets vernomen over de pastorale invulling en verkeren we in onzekerheid. Met het overlijden van pastor Helsloot voelen velen zich bovendien verweesd.
Voor de vieringen tot en met Beloken Pasen zijn gelukkig wel voorgangers gevonden. Vijf emeriti zijn bereid gevonden om voor te gaan in de Vastentijd, Goede Week en met Pasen. Dat vergt natuurlijk wel wat extra communicatie, iedere voorganger zal zijn eigen inbreng hebben ten aanzien van de liturgie. Maar het rooster is rond, met dank aan parochiecoördinator Astrid Wittebrood die al het regelwerk voor haar rekening nam. Voor het rooster kunt u terecht op onze website www.bronvanlevendwater.nl en ook zullen we enkele exemplaren afdrukken en neerleggen op de blauwe tafels in de Kerkstraat. Samen hopen we op een goede en inspirerende voorbereiding op en viering van Pasen.

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 20 maart – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: R. Hoogenboom
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Conny van der Zwaag-Henning, Jac Verberne, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In dierbare herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot
 • Woensdag 23 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 25 maart – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 27 maart – 10.00 uur – zondag Laetare
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Hans Hageman, Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dierbare herinnering: Anna Velseboer-Willems en Martinus Velseboer, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens

 

Agenda

 • Maandag 21 maart
  19.00 uur: Stiltevespers in de Kapel Ter Coulsterkerk
 • Dinsddag 22 maart
  20.00 uur: Kloosters als bijzondere bronnen. Ter Coulsterkerk
 • Woensdag 23 maart
  19.30 uur: Locatieraad Willibrordus
 • Donderdag 24 maart
  20.00 uur: In de serie rond vluchtelingen: Vluchtelingenbeleid, met asieladvocaat F.W. Verbaas, Ter Coulsterkerk

 

Extra Nieuws

Kloosters als Bijzondere Bronnen

Een avond over de betekenis van de kloosters en kloosterlingen,
in het verleden maar ook in onze tijd.
Prof. Henk Bikker vertelt erover op dinsdag 22 maart in de Ter Coulsterkerk.
De aanvang van de avond is 20.00 uur

Tweede avond in serie rond vluchtelingen

Op donderdagavond 24 maart praat asieladvocaat Frans-Willem Verbaas ons bij
over de huidige stand van zaken in het Nederlandse en Europese asielrecht.
Over de legitimiteit van push-backs aan de grenzen van Europa,
over verblijfsvergunningen in Nederland en nog veel meer
aangaande dit in deze tijd nog altijd politiek zeer gevoelige onderwerp.
Aanvang 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111

Vastenactie 2022 voor Burkina Faso

Onder de titel ‘Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso’
is de gezamenlijk vastenactie van H. Cornelius en Bron van Levend Water van start gegaan.
U kunt er meer over lezen in het parochieblad.
Uw giften zijn van harte welkom in de Vastenkist die in de kerk staat.
Of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL21 INGB 0000005850
onder vermelding Vastenactie 2022 project 401846

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl