Nieuwsbrief week 13

Nieuws uit de Kerkstraat

In de Kerkstraat zijn nog wat sporen te zien van gisteren, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Drie stemhokjes staan gebroederlijk naast elkaar. Het bordje met ‘stemlokaal 12’ en de beachvlag met ‘stembureau’ wachten ook op de medewerkers van de gemeente, die ze straks op komen halen. Het was, zoals te verwachten, niet erg druk met stemmers. In onze omgeving waren nog twee stemlokalen gevestigd, één in het Trefpunt en één in de bibliotheek. Maar toch was het een gezellige dag. Heel vroeg, om half zeven, was Astrid al aanwezig om de eerste ploeg stembureau-leden binnen te laten. Ina kwam even later om koffie en thee te zetten en daarna werd de wacht steeds volgens een rooster voor twee uur door iemand anders overgenomen tot elf uur ’s avonds. De laatste uurtjes was de deur op slot en werden de stemmen geteld, terwijl Piet de wacht hield.
Voor vandaag geldt er ook weer een rooster, nu met zeven namen. Allemaal zijn zij uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een documentaire over het leven van pastor Herman Helsloot. Deze zomer besloot hij, na overleg met zijn zus Elly, om zijn levensverhaal op film vast te laten leggen. Elly kende een echtpaar dat al meer levensverhalen had vastgelegd en na een verkennend gesprek werd gestart met de opnames. Telkens bereidde pastor Helsloot een deel van zijn levensgeschiedenis voor. Uit zijn uitgebreide archief haalde hij de nodige stukken en foto’s tevoorschijn en vertelde aan zijn zus over welke onderwerpen hij graag wilde vertellen. Tijdens de opnames interviewde Elly hem dan over dat deel van zijn leven: de kindertijd tot 12 jaar, het seminarie Hageveld, de studie aan de Katholiek Theologische Hogeschool in Amsterdam, zijn priesterwijding in Zwaag en ook lag het in de bedoeling om zijn tijd in Bussum en Heiloo vast te leggen. Zo werd er dit najaar tot en met 9 december een heel aantal opnamen gemaakt. Op 25 november kwamen de filmers nog naar onze kerk om hier ter plekke zijn verhaal over deze gebouwen op te nemen. Het bleek de één na laatste opname te zijn.
Veel van zijn dertig jaren in Heiloo was nog onbesproken en na het overlijden van pastor Helsloot namen de filmers contact op met de vraag of zij wat parochianen zouden mogen interviewen om het verhaal op die manier compleet te krijgen. En zo is vanmorgen de Ontmoetingsruimte als studio ingericht. De geïnterviewden krijgen een piepklein microfoontje opgespeld, met een zender op de rug. Twee camera’s staan op hen gericht die bediend worden door Bert Verkooijen. Aan tafel zit zijn vrouw Hanny van de Kruijs. Zij stelt de vragen en bij het antwoord moet men haar aankijken en niet naar de camera. Het is even wennen, maar als ieder eenmaal op gang is worden vele facetten van zijn leven belicht.
Onze oud-pastor Truus Walstra is ook uitgenodigd. Omdat ze wat vroeg is bezoeken we eerst samen het graf van pastor Helsloot. De granieten plaat met de inscriptie is al weeks na de uitvaart teruggeplaatst. De witte letters ‘In manus tuas…’schitteren in de zon. Het is onwezenlijk voor ons allebei. Gearmd lopen we terug naar het Willibrordushuis, waar Truus (inmiddels 89 jaar) haar herinneringen uit de negentiger jaren zal delen. Zij was degene die pastor Helsloot destijds wegwijs maakte in de parochie, die hij nooit meer zou verlaten.
Uiteindelijk denken de documentairemakers in totaal zo’n 50 uur film te hebben, waaruit een documentaire van vijf kwartier wordt samengesteld. Deze film en ook een wat uitgebreidere versie van ruim twee uur zullen op internet komen. Als alles goed verloopt kan dit proces begin mei afgerond zijn. Er zijn al voorzichtige plannen om de film te vertonen rond 20 mei, de datum waarop pastor Helsloot zijn veertigjarig priesterfeest had willen vieren. We hopen dat het gaat lukken en houden u op de hoogte.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 27 maart – 10.00 uur – Vastenactie-collecte
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Hans Hageman, Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dierbare herinnering: Anna Velseboer-Willems en Martinus Velseboer, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens
 • Woensdag 30 maart – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 1 april – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 3 april – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Herenkoor
  Voorganger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot

 

 

Agenda

 • Maandag 28 maart
  19.00 uur: Stilte Vespers in de Kapel van de Ter Coulsterkerk
 • Dinsdag 29 maart
  20.00 uur: De kracht van het midden door Jan Bruin en Peter de Laat, Ter Coulsterkerk
 • Donderdag 31 maart
  20.00 uur: In de serie over vluchtelingen: Vluchtelingenwerk, opvang hier,
  met oud-burgemeester Hans Romeyn, Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

De Kracht van het Midden

‘De deugd in het midden’ en ‘het veilige midden’ zijn vaste uitdrukkingen in onze taal.
Waarom is dat ‘midden’ spreekwoordelijk zo deugdzaam en veilig?
Kloppen die gezegdes wel? Is het midden niet te statisch, te neutraal?
De filosofen Hegel en Gadamer hebben zich ook uitgesproken over ‘het midden’.
In twee avonden bespreken Jan Bruin en Peter de Laat
de filosofische en politieke aspecten van ‘het midden’.
De eerste avond is op 29 maart, de tweede op 5 april,
beiden in de Ter Coulsterkerk, aanvang 20 uur.
Bijdrage 3 euro per avond.

 

Derde avond in serie rond vluchtelingen

Op donderdag avond 31 maart vertelt voormalig burgemeester Hans Romeyn
over het werk van Vluchtelingenwerk Nederland.
We praten verder over welke rol wij persoonlijk kunnen vervullen bij opvang,
integratie en begeleiding van vluchtelingen in onze woonplaats.
Aanvang 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.
Bijdrage drie euro.

 

Vastenactie 2022, collecte zondag 27 maart

Onder de titel ‘Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso’
is de gezamenlijk vastenactie van H. Cornelius en Bron van Levend Water van start gegaan.
U kunt er meer over lezen in het parochieblad.
Uw giften zijn van harte welkom in de Vastenkist die in de kerk staat.
De hele collecte van zondag 27 maart zal voor dit doel bestemd zijn.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl