Nieuwsbrief week 14

Nieuws uit de Kerkstraat

We zijn bijeen in de Ontmoetingsruimte: Jeanne, Petra, Paul en Arnold, allen lid van de locatieraad, deken Franklin en Karel als penningmeester van het bestuur. Arnold, heeft vanavond het moment van bezinning voorbereid. Bij zijn inleiding stelt hij vast dat er sinds de vorige vergadering op 26 januari, ontzettend veel gebeurd is, zowel in de wereld als in onze parochie. Hij heeft naar een tekst gezocht in het boek: ‘Elke dag één rozijn’. Dit boek bevat 366 luchtige teksten met diepgang, zoals op de achterflap te lezen staat. Eén van de auteurs is Bas Rentmeester, de priester die vele jaren leiding gaf aan de Lourdesreizen vanuit Heiloo. Arnold heeft gekozen voor een stukje waarmee hij pastor Helsloot wil gedenken en leest:

Met toewijding
Je hoort en voelt en ziet zo gauw aan iemand die iets voorleest, vertelt, zingt, acteert of zo iemand er zelf ook echt in meedoet. Als toehoorder of toekijker heb je o zo snel in de gaten of het, bij degene die daar staat, van binnenuit komt of dat het voor hem iets is wat hij gauw maar even doet.
Is er bewogenheid te bespeuren bij iemand die iets doet? Gelooft hij er zelf in? Of merk je dat het bij die ander toch maar buitenkant is? Daar gaat het om. Toehoorders, toeschouwers, ze voelen het feilloos aan; het heeft onmiddellijk impact op hen. Als iemand iets moet voorlezen en het blijkt dat hij maar half voorbereid is, over woorden struikelt en zinnen afbreekt waar ze niet afgebroken mogen worden, dan hoef je de rest niet meer te vragen.
Het is van belang om de dingen die je doet met toewijding te doen.
Dat woord ’toewijding’ is speciaal. Er zit het woord ‘wijding’ in. Het is interessant te weten dat ze daar in de joodse gedachtewereld een extra begrip, een extra woord voor hebben: ‘Kawwana’. In het boek met de mooie titel In het licht van Zijn Aangezicht, van Abraham Josua Heschel kun je lezen: ‘Kawwana is meer dan oplettendheid of aandacht’. Kawwana roept op om de dingen met toewijding te doen. Als je het toepast op het lezen van een tekst, dan zeg je ermee dat je meer dan de letterlijke betekenis moet lezen.
Het klinkt allemaal wat hoogdravend misschien, maar je voelt hoe van wezenlijk belang het is dat je de dingen die je doet met toewijding doet.

Ook pastor Helsloot las regelmatig een kort verhaaltje uit dit boek bij de opening van een vergadering of bijeenkomst. Het is één van de duizenden boeken die hij bezat en gelezen had. Deze boekenschat moet nu zo goed mogelijk herbestemd worden. De meest unieke exemplaren hebben een plek gekregen in de bibliotheek van de Abdij van Egmond. En bijna dagelijks komen er nu mensen naar de Raadhuisweg om langs de boekenkasten te gaan en een keuze te maken. Theologie, filosofie, catechese, exegese, geschiedenis, kunst, reizen, cultuur en literatuur, een enorme verzameling. Uiteindelijk zullen er ook wat boeken hier in de Kerkstraat neergezet worden, waarvan we hopen dat ze een goede bestemming zullen vinden bij parochianen en bezoekers.

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 3 april – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering
  Voorganger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot
 • Woensdag 6 april – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 8 april – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 10 april – 10.00 uur
  Eucharistieviering met palmwijding
  Voorganger: R. Hoogenboom
  Gebedsintenties:
  Madeleine Fabius-van Berckel, Johannes Hendrikus Hageman, In dankbare herinnering: Wim de Backker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot

 

 

Agenda

 • Maandag 4 april
  19.00 uur: Stiltevespers, kapel Ter Coulsterkerk
 • Dinsdag 5 april
  20.00 uur: De kracht van het midden, Jan Bruin en Peter de Laat, Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

Vrolijk besparen

U zult het waarschijnlijk zelf al aan den lijve hebben ondervonden: de stijgende kosten van levensonderhoud.
Duurdere boodschappen, hogere energiekosten, meer premie voor uw zorgverzekering,
kleding e.d, ontspanning & sport, uw persoonlijk vervoer: met vele procenten gestegen.
De inflatie stijgt twee a drie keer zo snel als uw inkomen.
Er zijn steeds meer gezinnen waar het moeten leven van een bestaansminimum
dagelijkse kost is, eigenlijk meer een dagelijks gevecht.
Als je daar (nog) niet mee te maken hebt (gehad) is dat vaak nog een blinde vlek voor velen.
Niet iedereen is in staat om bij acute, financiële nood een crowd- fundings aktie op te zetten
maar zal het moeten blijven doen met de eigen, vaak beperkte, middelen.
Daarom organiseert de Caritas Werkgroep Heiloo, samen met ’t Trefpunt,
een lezing over “vrolijk besparen” op woensdag 30 maart om 19.30u.
Op humoristische wijze geeft Marieke Henselmans tips over hoe je geld kunt besparen in het dagelijks leven.
Gratis toegang!

 

Oproep

Ongetwijfeld heeft u het gezien:
de Willibrorduskerk heeft sinds kort de mogelijkheid om de vieringen live uit te zenden.
Met dank aan de Piusstichting heeft dit vorm gekregen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Helaas liep het in het begin niet zoals we hadden gewild maar al doende komen we er achter hoe we het graag wel zouden willen.
Door het kleinste computerwinkeltje in Heiloo wordt er hard met ons meegedacht en de oplossing is inmiddels gevonden. Hopelijk worden de spullen hiervoor zo snel mogelijk geleverd en zitten wij, als filmploeg, er binnen kort comfortabel bij.
Maar voor het opnemen van de viering zijn er mensen nodig, helaas zijn er nu nog maar drie mensen die het filmen op zich kunnen nemen. Graag zouden we de ploeg uitgebreid zien, zodat we ook tijdens vakanties door kunnen gaan met het live uitzenden van de vieringen.
Wie o wie wil ons hierbij helpen?
Wie mogen wij (Dirk, Petra, Astrid) verwelkomen in onze filmploeg?
Wij zien uw reacties graag tegemoet!

Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl